BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwiński Bogumił (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wykluczenie finansowe starszych konsumentów na rynku usług finansowych
Financial Exclusion of Older Consumers in the Financial Services Market
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 336-347, wykr., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Usługi finansowe, Wykluczenie finansowe, Konsument, Ludzie starsi
Financial services, Financial exclusion, Consumer, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja uwarunkowań wykluczenia finansowego starszych konsumentów na rynku usług finansowych. Dla realizacji tego celu zidentyfikowano m.in. podstawowe pojęcia dotyczące wykluczenia (w tym wykluczenia finansowego) osób starszych. Zagrożenia wynikające z wykluczenia finansowego starszych konsumentów zostały zilustrowane poprzez analizę danych statystycznych dotyczących starzenia się społeczeństwa. Podstawowy cel artykułu został zrealizowany poprzez identyfikację społecznych, podażowych i popytowych uwarunkowań wykluczenia finansowego osób w wieku 50+ na rynku usług finansowych. W tekście znaczną uwagę poświęcono również na przedstawienie porównań międzynarodowych w obszarze wykluczenia finansowego. Niniejszy tekst kończą wnioski dla praktyki gospodarczej wskazujące możliwości ograniczania rozmiarów wykluczenia finansowego z korzyścią zarówno dla klientów jak i instytucji finansowych. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this study is to identify determinants of financial exclusion of older customers in the financial services market. To achieve this goal have been identified, among others, basic concepts of exclusion (including financial exclusion) of the elderly people. Risks arising from financial exclusion of older customers were illustrated through the analysis of statistical data on the aging population. The basic purpose of the article was carried out by identifying the social determinants of supply and demand of financial exclusion of people over 50 on the financial services market. The text also devoted considerable attention to the representation of international comparisons in the field of financial exclusion. The text ends proposals for economic practice indicating the possibility of limiting the size of financial exclusion for the benefit of both customers and financial institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borcuch A. (2012). Instytucja wykluczenia finansowego w wymiarze płatności bezgotówkowych. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, nr 1, 357-365.
  2. Buko J. (2011). Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 268-278.
  3. European Commission (2008). Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion. Brussels: European Commission. http://ec.europa.eu (10.09.2013).
  4. European Commission (2010). Poverty and Social Exclusion. Special Eurobarometer 355. Brussels: European Commission. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_355_en.pdf (20.08.2014).
  5. Główny Urząd Statystyczny (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  6. Główny Urząd Statystyczny (2014). Mały Rocznik Statystyczny 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  7. Główny Urząd Statystyczny (2014). Prognoza ludności na lata 2014-2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  8. Szopa B., Szopa A. (2011). Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne. Zeszyty Naukowe PTE, nr 11, 13-27.
  9. World Bank (2014). Global Findex Database. Washington: World Bank. http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion (21.08.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu