BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Publiczny portal regionalny jako narzędzie rozwoju gospodarczego regionu. Analiza zakresu tematycznego kategorii "gospodarka" w wybranych publicznych portalach regionalnych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy wspomagania organizacji SWO 2009 T. 2, 2009, s. 27 - 39, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Portale internetowe, Rozwój gospodarczy regionów, Przedsiębiorczość regionalna
Web portals, Economic development of regions, Regional entrepreneurship
Abstrakt
Ogólnie, portale stanowią rozbudowany serwis internetowy, traktowany jako "brama wejściowa" do rozległych tematycznie zasobów internetowych. Portale, ze względu na swój zakres tematyczny, dzielimy na zróżnicowane tematycznie (wielotematyczne) hortale (horizontal portals) i o ograniczonym zakresie tematycznym (specjalizowane tematycznie, niekiedy nawet monotematyczne) wortale (vertical portals. (...) Publiczne portale regionalne są z natury rzeczy, portalami wielotematycznymi, hortalami. Obejmują swym zakresem podmiotowym i rzeczowym podstawowe kategorie związane z danym regionem kraju, tj. administrację, gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. (...) Nasze rozważania koncentrujemy przede wszystkim na funkcji gospodarczej publicznego portalu regionalnego. Z formalnego punktu widzenia możemy tę warstwę portalu traktować jako jego (sub) wortal. Tam, gdzie jest to konieczne, będziemy też odwoływać się do innych realizowanych przez nie funkcji. Rozważania te mają prowadzić do ustalenia modelu referencyjnego, modelu odniesienia (wzorca) dotyczącego struktury treści, podstawowego zakresu funkcjonalnego i użytkowego tego ważnego (tj. gospodarczego) obszaru tematycznego publicznego portalu regionalnego.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J.: Rodzaje stron internetowych, (brak daty opublikowania). www.e-marketing.pl/art44.php, kwiecień 2009.
 2. Bogucki D.: Wrota Polski - realizacja. Koncepcja e-PUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). www.mswia.gov.pl/download.php/1702 (19.03.2006).
 3. eGospodarka, Wiadomości, www.egospodarka.pl/36810, kwiecień 2009.
 4. Global Information Technology Report 2008-2009. World Economic Forum 2009. www.insead.edu/fullreport/index.html, kwiecień 2009.
 5. Małachowski A.: Środowisko wirtualnego ldienta. AE, Wroclaw 2005.
 6. Małachowski A.: Analiza struktury treści, zakresu funkcjonalnego i wartości użytkowej wybranych publicznych portali regionalnych. Materiały konferencyjne Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Warszawa 2009.
 7. Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, www.mswia.gov.pl/portal/pl256/4635, kwiecień 2009.
 8. Program Cyfrowa Polska, http://newsy.mystock.pl/newsy/130417.html, kwiecień 2009.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. (Dz.U. z 28.10. 2005). www.bip.gov.pl, kwiecień 2009.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. www.bip.gov.pl, kwiecień 2009.
 11. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 12. Turban E., Aronson J.E., Ting-Peng Liang: Decision Support Systems and Intelligent Systems. Pearsons. Prentice Hall, Upper Saddle River 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu