BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Senior jako uczestnik rynku e-usług - stan obecny i perspektywy
Senior as a Participant of E-service Market - Currently and Future Perspective
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 356-364, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Internet, e-usługi, Ludzie starsi
Internet, e-services, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Osoby starsze (według kryterium wieku) stanowią grupę często pomijaną w strategiach polskich firm i innych organizacji, w tym usługowych. Tymczasem, według prognoz demograficznych, udział seniorów w liczbie mieszkańców będzie rósł, co wraz z ekspansją nowoczesnych e-usług tworzy nowe wyzwania związane z ich włączeniem w rozwój społeczeństwa informacyjnego, a w dalszej perspektywie - społeczeństwa wiedzy. Celem artykułu jest przedstawienie dzisiejszego obrazu korzystania z internetu przez polskich seniorów wraz z klasyfikacją e-usług w odniesieniu do trzech wymiarów starzenia się oraz logiki determinującej korzystanie z tych nowych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The elders (according to the age criteria) constitute the group that is often omitted by the polish firms and their strategies as well as by different organizations providing services. In the meantime demographic forecasts predict that the participation of seniors of different societies including Poland, will increase which together with the expansion of e-service creates new challenges towards involving this group into the process of development of information society and further the society of knowledge. The aim of the article is to present the current state of polish seniors using the internet, the classification of e-services with reference to three dimensions of aging and the logic determining the use of new solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Person 2004, www.whglibdoc.who.int (06.07.2014).
 2. Avramow, D., Maskova, M. (2003). Active Ageing in Europe. Population Studies, no 41 (vol. 1), 116-118.
 3. Bombol, M., Słaby, T. (2011). Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Bugajska, B. (2005). Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Caradec, V. (2001). Personnes agees et objets technologiques : une perspective en termes de logiques d'usage. Revue Francaise de Sociologie, 42-1, 117-148.
 6. Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Reflection on the Internet, Business, and Society. Oxford: Oxford University Press.
 7. Dąbrowska, A., Gutkowska, K., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I. (2010). Serwicyzacja konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Uwarunkowania i tendencje. Warszawa: Difin.
 8. Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
 9. Daszkowska, M. (1982). Ekonomika i organizacja usług. Warszawa: PWN.
 10. Frąckiewicz, E. (2009). The Influence of the Internet on the Activity of Senior Citizens from the point of View of the i2010 Strategy for the Building in the Information Society/Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społęczeństwa informacyjnego i2010. Zeszyty Natolińskie, 32.
 11. Golinowska, S. (2012). Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich, 134-147.
 12. Klimczuk, A. (2012). Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok. Lublin: Wiedza i Edukacja.
 13. Minois, G. (1995). Historia starości. Od antyku do renesans. Warszawa: Wydawnictwo Marabut.
 14. Szukalski, P. (2012). Uczestnictwo w rynku dóbr i usług konsumpcyjnych i finansowych. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich, 103-109.
 15. www.epp.eurostat.ecc.eu (07.07.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu