BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsior Marcin (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Wpływ wzorców korzystania z mediów społecznościowych w grupie młodych konsumentów na zaangażowanie w komunikację marketingową przedsiębiorstwa
The Patterns of Young Consumers' Usage of the Social Media, and their Impact on the Willingness to Involve in Marketing Communication
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 367-373, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Serwisy społecznościowe, Media społecznościowe, Komunikowanie marketingowe, Konsument, Wyniki badań
Social networking, Social media, Marketing communication, Consumer, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W dobie intensywnego wzrostu znaczenia serwisów społecznościowych, także jako kanału prowadzenia komunikacji oraz interakcji z klientem, coraz istotniejsze wydaję się poznanie czynników decydujących o postrzeganiu i ocenie prowadzonych w ten sposób działań. Celem niniejszego artykułu jest próba znalezienia czynników skłaniających, jak również zniechęcających młodych konsumentów do zaangażowania się w komunikację przedsiębiorstwa, prowadzoną przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych, z założeniem jednakże, iż kombinacja tych czynników nie jest stała dla wszystkich, tak jak nie jest stały stosunek potencjalnego konsumenta do tego źródła informacji. (abstrakt oryginalny)

In times of profound rise in the importance of social media, also as a way to communicate and interact with a client, it seems ever more important to study crucial factors influencing perception and evaluation of such activities. The goal of this article is an attempt at revealing factors behind young consumer's decision of participation in communication through the company's social media, under the assumption that the combination of those factors, as well as a potential consumer's attitude towards such source of information, is not a constant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baird C., Parasnis G. (2011). From social media to social customer relationship management, Strategy & Leadership. 39(5). 30-37.
 2. Celeux G., Govaert G. (1992). A classification EM algorithm for clustering and two stochastic versions. Computational Statistics & Data Analysis. Volume 14(3). 315-332.
 3. Cheung Ch., Chiu P., Lee M. (2011). Online Social Networks: Why Do Students Use Facebook? Computers in Human Behavior, 27(4). 1337-1343.
 4. Churchill G. A. (2002). Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. De Vires L., Gensler S., Leeflang P. (2012). Popularity of Brand Posts on Brand Fan Pages: An Investigation of the Effects of Social Media Marketing. Journal of Interactive Marketing. Vol 26(2), 83-91.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2014). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. http://stat.gov.pl (7.04.2014).
 7. MacQueen J. B. (1967). Some Methods for classification and Analysis of Multivariate Observations. Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley: University of California Press. 281-297.
 8. McIachlan G., Krishnan T. (1996). The EM Algorithm and Extensions. Wiley-Interscience, 1st ed.
 9. Pagani M., Hofacker Ch., Goldsmith R. (2011). The influence of personality on active and passive use of social networking sites. Psychology & Marketing. Volume 28 (5). 441-456.
 10. Rand W. (1971). Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods. Journal of the American Statistical Association. Vol. 66(336). 846-850.
 11. Taylor D., Lewin J., Strutton D. (2011). Friends, Fans, and Followers: Do Ads Work on Social Networks? How Gender and Age Shape Receptivity. Journal of Advertising Research, 51(1). 258-275.
 12. Trusov M., Bucklin R., Pauwels K. (2009). Effects of Word-of-Mouth Versus Traditional Marketing: Findings from an Internet Social Networking Site. Journal of Marketing. 73(5). 90-102.
 13. Van Belleghem S., Thijs D., de Ruyck T. (2012). Social Media around the world 2012. New York: InSites Consulting. www.insites-consulting.com (12.05.2014).
 14. Wedel M., Kamakura W.A. (2000). Market Segmentation. Conceptual and Methodological Fundations, 2nd ed. Norwell, MA.: Kulwert Academic Publishers.
 15. Witten I. H., Frank E. (2000). Data Mining. Practical Machine Learning Tools and Techniques. New York: Morgan Kaufmann.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu