BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Innowacje wartości i innowacje otwarte w kontekstach odpowiednich dla nich strategii
Value Innovations and Open Innovations in the Context of Strategies Appropriate for Them
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014, t. 30 (5), s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Słowa kluczowe
Innowacje, Wartość dla klienta, Strategia innowacyjna
Innovations, Value to customer, Innovation strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem publikacji jest identyfikacja problemu innowacji wartości w ramach strategii błękitnego oceanu oraz identyfikacja problemu innowacji otwartych w ramach strategii współtworzenia wartości. Poza specyfiką ontologiczną zwrócono uwagę na swoiste paradoksy związane z innowacjami w ramach nowego paradygmatu zarządzania. Wynikają one przede wszystkim z jednoczesnym występowaniem zalet i wad dotyczących zarówno kreowania innowacji wartości, jak i prowadzenia innowacji otwartych. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to identify the problem of value innovations in the scope of a blue ocean strategy as well as to identify the problem of open innovations in the scope of co-creating value. Apart from the ontological specification, the attention was also paid to peculiar paradoxes connected with innovations in the field of a new paradigm in management. They result from both advantages and disadvantages concerning value innovation creation as well as conducting open innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baloh P., Jha S., Awazu Y., (2008), Building Strategic Partnerships for Managing Innovation Outsourcing, Strategic Outsourcing: An International Journal, 1(2).
  2. Chesbrough H. (2003), Open Innovation, Harvard Business Review Press, Boston.
  3. Inauen M., Schenker-Wicki A. (2011), The Impact of Outside-In Open Innovation on Innovation Performance, European Journal of Innovation Management, 14 (4).
  4. Kim W.C., Mauborgne R.A. (1997) Value Innovation. The Strategic Logic of High Growth, "Harvard Business Review", January - February.
  5. Krupski R., Tarka P. (2007), Strategie kreowania rynku, a potrzeby informacyjne firm [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych (red. A. Potocki), Difin, Warszawa 2007, s. 192-201.
  6. Krupski R. (2007), Strategia współtworzenia wartości [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2.
  7. Obłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
  8. Prahalad C.K., Venkat Ramaswamy (2005), Przyszłość konkurencji. Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami, PWE, Warszawa.
  9. Tarka P.(2006), Strategie kreowania rynku w przedsiębiorstwach fonograficznych, praca doktorska AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu