BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremen Daria Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wirtualizacja zachowań konsumenta na rynku turystycznym
The Virtualization of Consumer Behaviours on the Tourism Market
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 374-383, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Turystyka, Rynek turystyczny, Badania empiryczne, Badania ankietowe
Virtualization, Consumer behaviour, Consumption, Tourism, Tourism market, Empirical researches, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT), gospodarki sieciowej i powstanie społeczeństwa informacyjnego, nie pozostaje bez wpływu na zachowania konsumenta na rynku, w tym również turystycznym. Celem artykułu jest identyfikacja zmian zachodzących pod wpływem Internetu na różnych etapach procesu konsumpcji turystycznej. Wyjaśniono specyfikę zachowań konsumenckich turystów, pojęcie wirtualizacji konsumpcji turystycznej i wskazano jej przejawy. Kwerenda literatury i wyniki przeprowadzonych na potrzeby realizacji problemu badawczego badań potwierdziły zjawisko wirtualizacji zachowań turystów. (abstrakt oryginalny)

The development of telecommunication technologies (ICT), the development of network economy and the emergence of information society, exert the significant impact on consumer market behaviours, including the tourism market. The purpose of the article is to identify changes caused by the Internet occurring at different stages of tourism consumption process. The article discusses the specific nature of consumer behaviours presented by tourists, the concept of tourism consumption virtualization and indicates its manifestations. The literature review and the results of surveys conducted in relation to the analysed research problem confirmed the phenomenon of tourists behaviours virtualization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., van Raaij W.F. (2003). Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: WN PWN.
 2. Bichler R., Schmiderer H. (2011). Theorizing Tourism: Bridging the Virtual-Real-Dichotomy. W: I. Ateljevic, A. Pritchard, N. Morgan (red.), The Criticial Turn in Tourism Studies: Promoting an Academy of Hope? (332-337). Oxford: Elsevier.
 3. Bralczyk J. (2005). Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Buhalis, D. And Law, R. (2008). Progress In Information Technology And Tourism Management: 20 Years On And 10 Years After The Internet - The State Of eTourism Research. Tourism Management 29 (4), 609-623.
 5. Carrigan A. (2011). Postcolonial Tourism: Literature, Culture, and Environment. New York: Routledge.
 6. Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W. (1995). Consumer Behavior. Chicago: The Dryden Press.
 7. European Digital Landscape (2014), www.wearesocial.net (dostęp 15.06.2014).
 8. Hansen F. (1972). Consumer Choice Behavior. A cognitive theory. New York: The Free Press.
 9. Hodoly A. (1975). Zakres ekonomiki spożycia. Katowice: AE.
 10. Krug Ch. (2006). Virtual Tourism: The Consumption Of Natural And Digital Environments. W: C. Gersdorf, S. Mayer (red.), Nature In Literary And Cultural Studies: Transatlantic Conversations On Ecocriticism. (249-272), Amsterdam-New York: Edistions Rodopi B.V.
 11. Małachowski A. (2005). Środowisko wirtualnego klienta, Wrocław: UEW.
 12. Neuhofer B., Buhalis B., Landkin A. (2013), Experiences, co-creation and technology: a conceptual approach to enhance tourist experiences, W: Tourism and Global Change: On the Edge of Something Big. CAUTHE 2013 Conference Proceedings. (546-555) www.academia.edu/2703085/Neuhofer_B._Buhalis_D._and_Ladkin_A._2013._Experiences_Co-creation_and_Technology_A_conceptual_approach_to_enhance_tourism_experiences (dostęp 13.10.2014).
 13. Nowakowska A. (1989). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie 88, Kraków: AE.
 14. Patrzałek W. (2004). Czynniki kulturowe a zachowania konsumenckie. W: W. Patrzałek (red.), Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wrocław: UEW.
 15. Peter J.P., Olson J.C. (2002). Consumer Behavior And Marketing Strategy. Boston: Irwin-McGraw-Hill.
 16. Pohorille M. (1980). Mechanizmy i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, Warszawa: Wydawnictwo UW.
 17. Rudnicki L. (2010). Zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Kraków: Proksenia.
 18. Schiffman L.G., Kanuk L.L. (1994). Consumer Behavior. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 19. www.mynewsdesk.com (dostęp 15.06.2014).
 20. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M. (2004). Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka. Poznań: AE.
 21. Xu F., Weber J., Buhalis D. (2013). Gamification in Tourism. W: Z. Xiang, I. Tussyadiah (red.), Information and Communication Technology in Tourism 2014. (525-537), Switzerland: Springer International Publishing.
 22. Zalega T. (2013). Alternatywne trendy konsumenckie w miejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu. (56-78), Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW 16, Warszawa: Wydawnictwo UW.
 23. Zheng P., Ma Y., Li T. (2010). Vitual becaming reality: Thoughts about the study Kernel and Category of Virtual Tourism, Tourism Tribune 25 (2), 13-18.
 24. Żabińska T. (1994). Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość. Katowice: AE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu