BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mącik Radosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Osobista innowacyjność w dziedzinie technologii informacyjnych a wirtualizacja zachowań konsumenta
Personal Innovativeness in Domain of Information Technology and Consumer Behaviour Virtualization
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 392-403, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Zachowania konsumenta, Innowacyjność, Technologia informacyjna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Efekt ROPO
Virtualization, Consumer behaviour, Innovative character, Information Technology (IT), Information and Communication Technology (ICT), ROPO effect
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł omawia wpływ osobistej innowacyjności w dziedzinie technologii informacyjnych (PIIT) na deklarowaną częstość zachowań wielokanałowych w procesie nabywczym konsumenta na przykładzie zachowań zgodnych z tzw. efektem ROPO i efektem odwrotnym oraz korzystania z internetowych pomocy zakupowych, na tle wieku i dochodu konsumenta. PIIT bezpośrednio i pośrednio wpływa na częstość wspomnianych zachowań, moderując wpływ wieku i/lub poziomu dochodu. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the influence of personal innovativeness in domain of information technology (PIIT) on the declared frequency of so called multi-channel buying processes of the consumers on the example of the ROPO and reverse ROPO effects, as well as the use of online shopping aids, on the background of the consumer's age and income. PIIT directly and indirectly affects the frequency of mentioned behaviors, moderating effects of age and/or level of income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal, R. i Prasad, J. (1998). A Conceptual and Operational Definition of Personal Innovativeness in the Domain of Information Technology. Information Systems Research, 9(2), 204-215.
 2. Batorski, D. (2011). Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. Contemporary Economics, 5(3), 299-327.
 3. Górecki, M. (2011). Powiązanie świata online z offline czyli efekt ROPO w Polsce. http://www.slideshare.net/MarekGorecki/powizanie-wiata-online-z-offline-czyli-efekt-ropo-w-polsce (22.06.2014).
 4. Joo, Y.-H. i Park, M. H.-J. (2008). Information search and purchase channel choice across in home shopping retail formats. Academy of Marketing Studies Journal, 12(2), 49-61.
 5. Keen, C., Wetzels, M., De Ruyter, K. i Feinberg, R. (2004). E-tailers versus retailers: Which factors determine consumer preferences. Journal of Business Research, 57(7), 685-695.
 6. Konucs, U., Verhoef, P. C. i Neslin, S. A. (2008). Multichannel shopper segments and their covariates. Journal of Retailing, 84(4), 398-413.
 7. Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 8. Mącik, R. (2013). Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 9. Mącik, R., Mącik, D., Lipowski, M. i Furtak, R. (2011). Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 10. Nalewajek, M. (2013). Zróżnicowanie oczekiwań konsumenta w procesie zakupowym a możliwości ich zaspokojenia we współczesnej gospodarce. Warszawa: Texterbooks.
 11. Nov, O. i Ye, C. (2008). Personality and Technology Acceptance: Personal Innovativeness in IT, Openness and Resistance to Change. Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE Computer Society, 448-458.
 12. Piwowarczyk, M. (2011). Efekt ROPO, czyli jak on-line wpływa na off-line, http://www.slideshare.net/mpiwo/efekt-ropo-czyli-jak-online-wpywa-na-offline-piwowarczyk-marcin (22.06.2014).
 13. Yi, M. Y., Fiedler, K. D. i Park, J. S. (2006). Understanding the Role of Individual Innovativeness in the Acceptance of IT-Based Innovations: Comparative Analyses of Models and Measures. Decision Sciences, 37(3), 393-426.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu