BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczko Franciszek (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Tytuł
Istota i uwarunkowania kreatywności w procesie innowacji
Essence and Conditions of Creativity in the Process Innovations
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014, t. 30 (5), s. 45-61, rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność, Innowacyjność, Przedsiębiorczość : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych
Słowa kluczowe
Kreatywność, Kreatywność personelu, Kreatywność w zarządzaniu, Procesy innowacyjne
Creativity, Employees creativity, Creativity in management, Innovation processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wszystkie organizacje działające na złożonym i turbulentnym rynku powinny dokonywać ciągłych zmian w wielu obszarach ich funkcjonowania. Kluczowym czynnikiem umożliwiającym zainicjowanie innowacyjnych rozwiązań jest kreatywność poszczególnych ludzi, zespołów oraz całej organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i uwarunkowań kreatywności w wymiarze indywidualnym i zespołowym oraz tworzenia kreatywnych postaw pracowników w procesie generowania innowacji. Poza definicją, istotą, zmianą i typologią kreatywności, omówione zostały także główne czynniki sprawcze rozwoju i rozbudzania kreatywnych postaw koncentrując się na kulturze innowacyjnej, budowaniu strategii innowacji oraz klimatu proinnowacyjnego. (abstrakt oryginalny)

All organizations operating in the complex and turbulent market should make continuous changes in many areas of their operation. A key factor enabling the starting of innovative solutions is the creativity of individuals, teams and entire organization. The purpose of this article is to present the essence and conditions of the creativity in individual and group dimension and creating the creative attitudes of employees in the process of generating innovations. Apart from the definition, essence, change and typology of creativity, the main causative factors of development and arousing of creative attitudes have been discussed being concentrated on innovative culture, building up the innovation strategy and proinnovative climate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk B., Walas-Trębacz J., System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 2. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 3. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. Cempel C., Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji, Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2013.
 5. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa 2003.
 6. Hargdon A., Sutton R., Twoja firma też może stać się fabryką innowacji [w:] Zarządzanie innowacją, Wyd. HELION, Gliwice 2003.
 7. Jolly A., Od pomysłu do zysku, jak spieniężyć innowacyjność, HELION, Gliwice 2005.
 8. Koch J., Wzrost gospodarczy a innowacje, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocław 2008.
 9. Mroczko F., Inżynieria zarządzania innowacjami opartymi na nowej wiedzy. Prace Naukowe WWSZiP, T. 25, L. Kowalczyk, F. Mroczko (red), Inżynieria innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2013.
 10. Mroczko F., Kreowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Rozdział 2.12. Redakcja naukowa H. G. Adamkiewicz-Drwiłło, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej. PWN, Warszawa 2007.
 11. Mroczko F., Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, KPSW, Jelenia Góra 2014.
 12. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 1999.
 13. Popławski W., Kultura innowacyjna i jej znaczenie w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rozdział 2.2. Redakcja naukowa H.G. Adamkiewicz-Drwiłło. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa 2007.
 14. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 15. West M. A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa 2000.
 16. Wojtoszek-Turek A., Zachowania innowacyjne w pracy, Difin, Warszawa 2012.
 17. Zbiegień-Maciąg L., Kultura organizacji. Identyfikacja kultury zmiany firm, PWE, Warszawa 1999.
 18. Żebrowski M., Waćkowski K., Strategiczne zarządzanie innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT, Difin, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu