BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nestorowicz Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Aktywność informacyjna konsumentów na rynku żywności prozdrowotnej - wybrane aspekty
Consumers' Information Activity on the Health-oriented Food Market - Selected Aspects
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 415-425, rys., tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Informacja, Zdrowa żywność, Rynek żywności, Badania konsumenckie
Consumer, Information, Health food, Food market, Consumer research
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jest on poświęcony aktywności informacyjnej konsumentów na rynku żywności prozdrowotnej. Aktywność ta traktowana jest jako próba redukowania asymetrii informacji panującej na rynku. Rozważania dotyczą działań, jakie konsument może podjąć, aby niwelować asymetrię informacji. Omówiono również czynniki wpływające na wzrost lub spadek aktywności informacyjnej konsumentów. W części empirycznej skupiono się na wiedzy konsumentów, przedstawiono różnice w podejmowanych aktywnościach informacyjnych konsumentów w grupach wyróżnionych ze względu na różny deklarowany poziom wiedzy na temat kupowanych produktów żywnościowych. (abstrakt oryginalny)

The article describes the activity of consumer information on health-oriented food market. This activity is an attempt to reduce the information asymmetry prevailing in the market. It discusses factors influencing the increase or decrease in the activity of consumer information. In the empirical part author focuses on consumer knowledge, shows the differences in consumer information activities undertaken in groups distinguished by different declared level of knowledge about the food products they buy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews, C. J., Netemeyer R.G., Burton S., (1998), Consumer Generalization of Nutrient Content Claims in Advertising, Journal of Marketing, 62, s. 62-75.
 2. Baranowska-Skimina, A., (2013), Walka płci: kto podejmuje decyzje zakupowe?, http://www.egospodarka.pl/95822,Walka-plci-kto-podejmuje-decyzje-zakupowe,1,39,1.html [26.01.2014].
 3. EUFIC, (2010), Nutrition labels on food and drinks in the UK - available, understood but not used; http://www.eufic.org/jpage/en/page/PRESS/fftid/Nutrition-labels-on-food-and-drinks-in-the-UK/ [4.04.2012].
 4. EURO RSCG Sensors, (2012), Ja i moje ciało. Zdrowie i dobre samopoczucie w dzisiejszych czasach. Prosumer Report, http://www.sensors.pl/uslugi-public-relations/badania-i-pomiar-efektywnosci/badanie-prosumer-zdrowie-i-dobre-samopoczucie/ [5.04.2012].
 5. Forlicz S., (1996), Mikroekonomiczne aspekty przepływu informacji między podmiotami rynkowymi. Poznań: Wydawnictwo WSB.
 6. Grunert K.G., et al., (2010), Nutrition knowledge, and use and understanding of nutrition information on foodlabels among consumers in the UK, Appetite, doi:10.1016/j.appet.2010.05.045, http://www.eufic.org/upl/1/default/doc/GDApaperJPubHealth.pdf [6.04.2012].
 7. Levy, Fein i Schucker, (1996), Performance Characteristics of Seven Nutrition Label Formats, Journal of Public Policy & Marketing, Vol. 15, No. 1, Nutrition and Health (Spring, 1996), pp. 1-15.
 8. Mruk, H., (2012), Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa. Warszawa: WN PWN.
 9. Nelson P., (1970), Information and Consumer Behavior, "Journal of Political Economy", Vol. 78, No. 2, s. 311-329.
 10. Nestorowicz R., (2013), The asymmetry of information on food market and consumers' preferences - some aspects, w: Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 10 (59). Warszawa: Wyd. SGGW. s. 506-513.
 11. Pilarczyk B., Nestorowicz R., (2010), Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 12. Rogala A., (2011), Przekazy reklamowe a kompetencje komunikacyjne odbiorców, w: Komunikacja rynkowa. Strategie i instrumenty, red. B. Pilarczyk. Poznań: Wydawnictwo UEP.
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu