BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryniewicz Janusz T. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Paradoksy zarządzania zasobami ludzkimi a efektywność przedsiębiorstw
Źródło
Przegląd Organizacji, 2005, nr 11, s. 15-19, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Efektywność przedsiębiorstwa, Pomiar efektywności, Metody pomiarowe, Badanie przedsiębiorstw, Badania ankietowe, Wyniki badań
Human Resources Management (HRM), Enterprise effectiveness, Efficiency measurement, Measuring methods, Enterprises study, Questionnaire survey, Research results
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest analiza społecznych korelatów efektywności przedsiębiorstw. Dobór korelatów efektywności oparty był na podręcznikowych zaleceniach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi (np. podręczniki Stonera czy Griffina). Badania były projektowane z myślą o sprawdzeniu elementarnego modelu efektywności, wedle którego dobre funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy od: cech pracowników, nastawienia grup nieformalnych, wspierania przez kierowników inicjatyw pracowniczych i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi (dbałości o doskonalenie pracowników). W pierwszej części autor wykaże, że opisany wyżej model faktycznie wiąże się z efektywnością przedsiębiorstw. Zaprezentowane dalej rozważania opierają się na wynikach badań przeprowadzonych w 14 przedsiębiorstwach - 7 prywatnych i 7 publicznych. Badania przeprowadzono w roku 2003. W badanych przedsiębiorstwach przeprowadzono 440 wywiadów ankietowych z pracownikami oraz wywiady z dyrektorami przedsiębiorstw i kierownikami wydziałów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. McGREGOR D., The Human Side of Enterprise, McGraw- Hill, New York 1960.
  2. MIETZEL G., Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
  3. ZIMBARDO P.G., przy współudziale Floyda R. RAUCHA, Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu