BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesielska Małgorzata (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Tytuł
Rodzaje, formy i cykl przemocy w rodzinie
Types, Forms and the Cycle of Violence
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 12, s. 7-16, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rodzina, Przemoc w rodzinie, Dobra osobiste, Godność człowieka
Family, Violence in the family, Personal rights, Human dignity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemoc w rodzinie jest problemem społecznym, który dotyka podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Ludzie doznają przemocy niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia, posiadanych pieniędzy, majątku. Przemoc "to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody". Stosowanie przemocy jest zjawiskiem dość powszechnym i istniejącym w wielu społeczeństwach. Pojawia się zawsze tam, gdzie istnieją nierówne relacje. Prowadzone przez różne instytucje statystyki nie do końca odzwierciedlają ogrom tego problemu. Ofiary często nie zgłaszają problemu, nie widząc możliwości jego rozwiązania - ze strachu, z obawy przed napiętnowaniem społeczeństwa, w którym ciągle funkcjonują mity na temat przemocy. Niniejsza praca przedstawia rodzaje przemocy z wyróżnieniem przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, przemocy seksualnej oraz ekonomicznej. Opisuje formy przemocy i skutki powyższego zjawiska. W celu zapoznania się z problematyką zostały opisane również trzy fazy charakteryzujące cykl przemocy w rodzinie. (abstrakt oryginalny)

Domestic violence is a social issue which affects the main social unit, the family. People become targets of violence regardless of their social status, education or money. Violence is 'an intentional action which takes advantage of other family members, violates rights and personal interests, and causes harm and suffering'. Violence is a common phenomenon observed in many societies. It always appears wherever the relations are unbalanced. The statistics gathered by different institutions do not really reflect the huge scale of the issue. Victims do not often report the problem as they cannot see any possibility of solving, because of fear or being scared of social stigma resulting from the myths about the subject of violence which are still present in the society. This article presents different kinds of violence, including: physical violence, psychological abuse, sexual violence or economic abuse. It describes forms of violence and the consequences of this phenomenon. In order familiarize readers with the issue, the three stages that characterise the cycle of domestic violence have also been described. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Mellibruda J., Przeciwdziałanie przemocy domowej, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2009.
 2. Pospiszyl I., Razem przeciwko przemocy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.
 3. Problemy przemocy w rodzinie, Materiały szkoleniowe dla osób interweniujących i pomagających, Instytut Psychologii Zdrowi PTP Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, część 4.
 4. Rada Europy, Rekomendacja Nr R(85)4: "Przemoc w rodzinie", przyjęta na posiedzeniu Komitetu Ministrów w dniu 26.03.1986 r.
 5. Sasal H.D., Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2005.
 6. Spurek S., Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 7. Styńska A., Zrozumieć przemoc. Poradnik dla doświadczających przemocy i ich bliskich, Psychorada.pl, 2009.
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
 10. Widera - Wysoczańska A., Mechanizmy przemocy w rodzinie, Difin, Warszawa 2010.
 11. Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, pod red. J. Maciaszek, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli: Instytut Socjologii, Stalowa Wola 2010.
 12. http://www.niebieskalinia.pl.
 13. http://www.pcprkartuzy.internetdsl.pl.
 14. http://www.psychologia.edu.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu