BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mokrogulski Mateusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wojna depozytowa w polskim sektorze bankowym
The "Deposit War" in the Polish Banking Sector
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 4, s. 79-99, tab., wykr., bibliogr. 31 poz.;
The National Economy
Słowa kluczowe
Rynek międzybankowy, Stopa procentowa, Depozyt bankowy, Nadzór nad rynkiem finansowym, Płynność finansowa
Interbank market, Interest rate, Bank deposit, Financial market supervision, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie zjawiska wojny depozytowej w polskim sektorze bankowym od roku 2008 wraz z podaniem genezy zjawiska oraz próbą oceny skutków. Badanie koncentruje się na ilościowym opisie zachodzących procesów i zawiera jednorównaniowy model ekonometryczny. W pracy dokonano również oceny sektora bankowego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Analiza ma zatem również charakter porównawczy. Całość uzupełniono o wątek instytucjonalny związany z działalnością nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że wojna depozytowa dotyczyła przede wszystkim terminów pierwotnych powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy oraz powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy. W związku z podwyżką oprocentowania, banki zanotowały znaczący wzrost wolumenu lokat dla ww. tenorów. Wyniki modelowania pokazały, że wzrost oprocentowania depozytów o 1 pp. implikował zwiększenie wolumenu depozytów przeciętnie o 2,7 % w skali miesiąca. W przypadku depozytów o terminie pierwotnym (1M; 3M 〉 ów wzrost wynosił 5,4 %. Ponadto, pomimo zwiększenia kosztów odsetkowych w okresie wojny depozytowej, banki w Polsce nie odnotowały spadku wyników finansowych na tle banków europejskich. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym banki do utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu płynnych środków są normy płynnościowe Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wprowadzone w 2008 r. W przyszłości powstawaniu wojen depozytowych może zapobiegać pozyskanie przez banki finansowania długoterminowego. (abstrakt oryginalny)

The article delves into what the author terms a deposit war in the Polish banking sector, a process that has been under way since 2008, according to Mokrogulski. The author analyzes the causes and outcomes of the process. The research is mainly quantitative and incorporates a single-equation econometric model. However, the analysis is also comparative in nature, Mokrogulski says, because the Polish banking sector is evaluated against its counterparts in other EU member states. The analysis is supplemented with institutional issues related to financial supervision in Poland. The author's calculations show that the "deposit war" mostly applies to deposits with maturities ranging from one to six months. Due to interest rate rises, banks reported a significant increase in their short-term deposit volumes, the author says. His models show that an increase in interest on deposits by 1 percentage point led to an average growth of the deposit volume by 2.7 % on a monthly basis. In the case of deposits with original maturities of over 1M up to 3M the growth was 5.4 %, the author says. Moreover, despite higher interest costs at the time of the deposit war, the financial condition of Polish banks did not deteriorate compared with their counterparts in other countries in Europe, according to Mokrogulski. Liquidity measures introduced by the Polish Financial Supervision Authority (KNF) additionally encouraged banks to maintain liquid assets and funds at sufficiently high levels. In the future, providing long-term funding to banks could help prevent further deposit wars, the author concludes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adrian T., Shin H.S. [2009], Money, Liquidity and Monetary Policy, "The American Economic Review", vol. 99, no. 2, s. 600-605.
 2. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego [Basel Committee on Banking Supervision], Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, grudzień 2010 r., http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf (20.12.2013).
 3. Berger A.N., Bouwman Ch.H.S. [2009], Bank Liquidity Creation, "The Review of Financial Studies", vol. 22, no. 9, s. 3779-3837.
 4. Brunnermeier M.K., Pedersen L.H. [2009], Market Liquidity and Funding Liquidity, "The Review of Financial Studies", vol. 22, no. 6, s. 2201-2238.
 5. Carletti E., Hartmann P., Spagnolo G. [2007], Bank Mergers, "Competition and Liquidity", vol. 39, no. 5, s. 1067-1105.
 6. Dane miesięczne sektora bankowego [UKNF], http://www.knf.gov.pl/opracowania/ sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html (20.12.2013).
 7. Diamond D.W., Rajan R.G. [2001], Banks and Liquidity, "The American Economic Review", vol. 91, no. 2, s. 422-425.
 8. Diamond D.W., Rajan R.G. [2002], Bank Bailouts and Aggregate Liquidity, "The American Economic Review", vol. 92, no. 2, s. 38-41.
 9. Diamond D.W., Rajan R.G. [2012], Illiquid Banks, Financial Stability, and Interest Rate Policy, "Journal of Political Economy", vol. 120, no. 3, s. 552-591.
 10. Farhi E., Golosov M., Tsyvinski A. [2009], A Theory and Liquidity and Regulation of Financial Intermediation, "The Review of Economic Studies", vol. 76, no. 3, s. 973-992.
 11. Flantsbaum S. [2009], Covered Bonds: Shelter from Financial Turmoil, Exposure to the 1940 Act, "Fordham Journal of Corporate & Financial Law", vol. XIV, s. 849-874.
 12. Friedman J.W. [1971], A Non-cooperative Equilibrium for Supergames, "The Review of Economic Studies", vol. 38, no. 1, s. 1-12.
 13. Friedman J.W. [1973], A Non-cooperative Equilibrium for Supergames: A Correction, "The Review of Economic Studies", vol. 40, no. 3, s. 435.
 14. Gatev E., Schuermann T., Strahan P.E. [2009], Managing Bank Liquidity Risk: How Deposit-Loan Synergies Vary with Market Conditions, "The Review of Financial Studies", vol. 22, no. 3, s. 995-1020.
 15. Green E.J., Porter R.H. [1984], Noncooperative Collusion Under Imperfect Price Information, "Econometrica", vol. 52, no. 1, s. 87-100.
 16. Holmström B., Tirole J. [2000], Liquidity and Risk Management, "Journal of Money, Credit and Banking", vol. 32, no. 3, s. 295-319.
 17. Introducing covered bonds [ECBC], http://ecbc.hypo.org/Content/default.asp?PageID=503 (20.12.2013).
 18. Kashyap A.K., Rajan R., Stein J.C. [2002], Banks as Liquidity Providers: An Explanation for The Coexistence of Lending and Deposit-Taking, "The Journal of Finance", vol. 57, no. 1, s. 33-73.
 19. Martin A. [2006], Liquidity Provision vs. Deposit Insurance: Preventing Bank Panics without Moral Hazard, "Economic Theory", vol. 28, no. 1, s. 197-211.
 20. Mortgage funding [EMF], http://www.hypo.org/Content/default.asp?PageID=448 (20.12.2013).
 21. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego 2008-2009 [UKNF], http://www. knf.gov.pl/Images/Polski_rynek_finansowy_w_obliczu_kryzysu_tcm75-22870.pdf (20.12.2013).
 22. Rotemberg J., Saloner G. [1986], A Supergame Theoretic Model with Price Wars During Booms, "American Economic Review", vol. 76, no. 3, s. 390-407.
 23. Rozwój rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych [UKNF], Aktualności z 4 kwietnia 2013 r., http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/ dlugoterminowe.html (20.12.2013).
 24. Song F., Thakor A.V. [2007], Relationship Banking, Fragility, and the Asset-Liability Matching Problem, "The Review of Financial Studies", vol. 20, no. 6, s. 2129-2177.
 25. Statistical Data Warehouse [EBC], http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=71390 (20.12.2013).
 26. Statystyka stóp procentowych [NBP], http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/ oprocentowanie.html (20.12.2013).
 27. Uchwała nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (DzUrz NBP nr 3, poz. 11).
 28. Uchwała nr 386/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności (DzUrz KNF nr 8, poz. 42).
 29. UKNF (2013), Wpływ otoczenia rynkowego i regulacyjnego na zdolność gospodarstw domowych do zakupu mieszkań w Polsce, http://www.knf.gov.pl/Images/Zdolnosc_kredytowa_23_07_2013_tcm75-35193.pdf (20.12.2013).
 30. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (DzU 2003, nr 99, poz. 919 z późn. zm.).
 31. Webb D.C. [2000], The Impact of Liquidity Constraints on Bank Lending Policy, "The Economic Journal", vol. 110, no. 460, s. 69-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu