BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosse Tomasz Grzegorz (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie)
Tytuł
Metody zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej : tendencje zmian pod wpływem kryzysu (2008-2010)
Methods of Economic Management in the European Union : Tendencies of Changes as a Result of the 2008-2010 Crisis
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2011, nr 4 (35), s. 79-106, bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie gospodarką, Kryzys gospodarczy
Management of the economy, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych mechanizmów zarządzania gospodarką w Unii Europejskiej (UE), jak również prześledzenie głównych tendencji w tym zakresie dokonujących się pod wpływem kryzysu gospodarczego (2008-2010). W szczególności skupiono się na kwestii skuteczności zarządzania w UE. Ponadto przedstawiono skutki inicjowanych zmian dla krajów peryferyjnych, które znajdują się w środkowo-wschodniej części kontynentu. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present selected mechanisms of economy management in the European Union as well as to examine major tendencies taking place under the influence of the economic crisis (2008-2010). The author concentrates especially on the issue of effectiveness of management in the EU. Moreover, he presents the consequences of changes initiated for the peripheral countries, i.e. those which are in the Central and Eastern Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alber J., The European Social Model and the United States, "European Union Politics" 2006, Vol. 7, nr 3.
 2. Alesina A., Angeloni I., Schuknecht L., What does the European Union do? "Public Choice" 2005, Vol. 123, nr 3-4.
 3. Amable B., The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford - New York 2003.
 4. Andersen S.S., Sitter N., Differentiated Integration: What is it and How Much Can the EU Accommodate? "European Integration" 2006, Vol. 28, nr 4.
 5. Borras S., Grave B., Concluding remarks: New method or just cheap talk? "Journal of European Public Policy" 2004, Vol. 11, nr 2.
 6. Borras S., Jacobsson K., The open method of co-ordination and new governance patterns in the EU, "Journal of European Public Policy" 2004, Vol. 11, nr 2.
 7. Borzel T.A., European Governance: Negotiation and Competition in the Shadow of Hierarchy, "Journal of Common Market Studies" 2010, Vol. 48, nr 2.
 8. Borzel T.A., Risse T., Europeanization: The Domestic Impact of EU Politics, [w:] K.E. J0rgensen, M.A. Pollack, B.J. Rosamond (red.), Handbook of European Union Politics, Sage, London 2007.
 9. Bulmer S., Padgett S., Policy Transfer in the European Union: An Institutiona-list Perspective, "British Journal of Political Science" 2005, Vol. 35, nr 1.
 10. Callaghan H., Hopner M., European Integration and the Clash of Capitalisms: Political Cleavages over Takeover Liberalization, "Comparative European Politics" 2005, nr 3.
 11. Caporaso J.A., Wittenbrinck J., The new modes of governance and political authority in Europe, "Journal of European Public Policy" 2006, Vol. 13, nr 4.
 12. Citi M., Rhodes M., New Modes of Governance in the EU: Common Objectives versus National Preferences, "European Governance Papers" 2007, nr N-07-01, http://www.connex-network.org/.
 13. Dierx A., Ilzkovitz F., Economic Growth in Europe: Pursuing the Lisbon Strategy, [w:] S. Mundschenk, M.H. Stierle, U. Stierle-von Schuetz, I. Traistaru (red.), Competitiveness and Growth in Europe, INFER Advances in Economic Research, Vol. 1, Cheltenham: Edward Elgar 2006.
 14. Eberlein B., Grande E., Beyond delegation: transnational regulatory regimes and the EU regulatory state, "Journal of European Public Policy" 2005, Vol. 12, nr 1.
 15. European Governance, A White paper, Commission of the European Communities, COM(2001) 428(final), Brussels, 25.7.2001.
 16. Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, European Commission, Brussels 2004.
 17. Grosse T.G., Instytucjonalne przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny" 2004, nr 7.
 18. Grosse T.G., Nowe metody zarządzania zadaniami publicznymi w Unii Europejskiej i w Polsce, Studia Polityczne 2005, Vol. 17.
 19. Grosse T.G., Nowe podejście do strategii lizbońskiej, Instytut Spraw Publicznych, "Analizy i Opinie" 2005, nr 34.
 20. Grosse T.G., Pierwsze miesiące członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Szanse zwiększenia korzyści w odniesieniu do wybranych polityk gospodarczych, [w:] Ocena pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE - fakty i mity, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2005.
 21. Grosse T.G., Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Wybrane koncepcje teoretyczne oraz europejskie doświadczenia rozwoju regionów peryferyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 22. Grosse T.G., Modele integracji europejskiej wobec dylematów reformy Unii Europejskiej, "Polska w Europie" 2007, nr 1 (50).
 23. Grosse T.G., Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.
 24. Grosse T.G., Doświadczenia Strategii Lizbońskiej - perspektywy Strategii "Europa 2020": o kontynuacji i zmianach w polityce UE, "Zarządzanie Publiczne" 2010, nr 1 (11).
 25. Grosse T.G., Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008-2010, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010, nr 4 (42).
 26. Grosse T.G., Hardt Ł., Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, "Pro Oeconomia" Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.
 27. Hall P., Soskice D. (red.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, Oxford - New York: 2001.
 28. Hodson D., Maher I., The Open Method as a New Mode of Governance. The Case of Soft Economic Policy Co-ordination, "Journal of Common Market Studies" 2001, Vol. 39, nr 4.
 29. Höpner M., Schäfer A., A New Phase of European Integration. Organized Capitalism In Post-Ricardian Europe, MPIfG Disscussion Paper 07/04, 2007.
 30. Jesień L., Otwarta metoda koordynacji. Kontekst i znaczenie dla Polski, "Polska w Europie" 2004, nr 1 (45).
 31. Jones E., Idiosyncrasy and integration: suggestions from comparative political economy, "Journal of European Public Policy" 2003, Vol. 10, nr 1.
 32. Knill C., European policies: the impact of national administrative traditions, "Journal of Public Policy" 1998, Vol. 18, nr 4.
 33. Knill Ch., Lenschow A., Modes of Regulation in the Governance of the European Union: Towards a Comprehensive Evaluation, "European Integration online Papers" 2003, Vol. 7, nr 1, http://eiop.or.at/eiop/local_old.html.
 34. Knill Ch., Lenschow A., Compliance, Competition and Communication: Different Approaches of European Governance and their Impact on National Institutions, "Journal of Common Market Studies" 2005, Vol. 43, nr 3.
 35. Leisink P., Hyman R., Introduction: The Dual Evolution of Europeanization and Varieties of Governance, "European Journal of Industrial Relations" 2005, Vol. 11, nr 3.
 36. Marcussen M., Multilateral surveillance and the OECD. Playing the idea-game, [w:] K. Armingeon, M. Beyeler (red.), OECD Surveillance and Welfare States in Western Europe, Edward Elgar, Cheltenham 2004.
 37. Milward A., The European Rescue of the Nation State, Routledge; 2 edition, London 2000.
 38. Moravvcsik A., Preferences and power in the European Community: a liberal intergovernmental approach, "Journal of Common Market Studies" 1993, Vol. 31, nr 4.
 39. Mosher J., Open Method of Coordination: Functional and Political Origins, "ECSA Review" 2000, Vol. 13, nr 3.
 40. Nicolaidis K., Schmidt S.K., Mutual recognition 'on trial': the long road to services liberalization, "Journal of European Public Policy" 2007, Vol. 14, nr 5.
 41. Olsen J.P., Unity, Diversity and Democratic Institutions: Lessons from the European Union, "The Journal of Political Philosophy" 2004, Vol. 12, nr 4.
 42. Pelkmans J., Mutual recognition in goods. On promises and disillusions, "Journal of European Public Policy" 2007, Vol. 14, nr 5.
 43. Peters A., Pagotto I., Soft Law as a New Modes of Governance: A Legal Perspective, NewGov, CIT1-CT-2004-506392, 04/D11, 2006, http://www. eu-newgov.org/.
 44. Pisani-Ferry J., Sapir A., Last exit to Lisbon, Institute BRUEGEL, Brussels 2006.
 45. Pollack M.A., The End of Creeping Competence? EU Policy-Making Since Maastricht, "Journal of Common Market Studies" 2000, Vol. 38, nr. 3.
 46. Radaelli C.M., The Puzzle of Regulatory Competition, "Journal of Public Policy" 2004, Vol. 24, nr 1.
 47. Risse T., Let's argue! Communicative action and world politics, "International Organization" 2000, Vol. 54.
 48. Rosa S., The Open Method of Coordination in the New Member States - the Perspectives for its Use as a Tool of Soft Law, "European Law Journal" 2005, Vol. 11, nr 5.
 49. Schäfer A., Beyond the Community Method: Why the Open Method of Coordination Was Introduced to EU Policy-making, "European Integration online Papers" 2004, Vol. 6, nr 6, http://eiop.or.at/eiop/local_old.html.
 50. Schäfer A., A new form of governance? Comparing the open method of co-ordination to multilateral surveillance by the IMF and the OECD, "Journal of European Public Policy" 2006, Vol. 13, nr 1.
 51. Scharpf F.W., Negative and Positive Integration in the Political Economy of European Welfare States, [w:] G. Marks, F. Scharpf, P. Schmitter, W. Stre-eck (red.), Governance in the European Union, SAGE Publications, London 1996.
 52. Scharpf F.W., Governing in Europe. Effective and Democratic ? Oxford University Press, Oxford 1999.
 53. Schimmelfennig F., Sedelmeier U., Theorizing EU enlargement: research focus, hypotheses, and the state of research, "Journal of European Public Policy" 2002, Vol. 9, nr 4.
 54. Schimmelfennig F., Sedelmeier U., Conclusion: The Impact of the EU on the Accesion Countries, [w:] F. Schimmelfennig, U. Sedelmeier (red.), The Europeanization of Central and Eastern Europe, Cornell University Press, Ithaca, NY 2005.
 55. Schimmelfennig F., Sedelmeier U., Candidate Countries and Conditionality, [w:] P. Graziano, M.P. Vink (red.), Europeanization. New Research Agendas, Haundmills, Basingstoke, New York: Palgrave, MacMillan Press 2007.
 56. Schmidt S.K., Reform in the Shadow of Community Law: Highly Regulated Economic Sectors, "German Politics" 2005, Vol. 14, nr 2.
 57. Schmidt S.K., Mutual recognition as a new mode of governance, "Journal of European Public Policy" 2007, Vol. 14, nr 5.
 58. Schön W., Playing different games? Regulatory competition in tax and company law compared, "Common Market Law Review" 2005, Vol. 42, nr 2.
 59. Scott A., The political economy of enlargement, [w:] F. Cameron (red.), The Future of Europe. Integration and enlargement, Routledge, London - New York 2004.
 60. Sedelmeier U., Europeanisation in new member and candidate states, Living Reviews in European Governance 2006, lreg-2006-3, http://european governance.livingreviews.org.
 61. Smith M.P., Germany's Quest for a New EU Industrial Policy: Why it is Failing, "German Politics" 2005, Vol. 14, nr 3.
 62. Thomson R., Hosli M., Who Has Power in the EU? The Commission, Council and Parliament in Legislative Decision-making, "Journal of Common Market Studies" 2006, Vol. 44, nr 2.
 63. Trubek D.M., Trubek L.G., Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: the Role of the Open Method of Co-ordination, "European Law Journal" 2005, Vol. 11, nr 3.
 64. Wiener A., Finality vs. enlargement: constitutive practices and opposing rationales in the reconstruction of Europe, [w:] J.H.H. Weiler, M. Wind (red.), European Constitutionalism beyond the State, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu