BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębski Wiesław (Uniwersytet Łódzki), Bujnowicz Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce
Model of Interdependence of the Development of Financial System and Economic Growth in Poland
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 9-20, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, System finansowy, Modele ekonometryczne
Economic growth, Financial system, Econometric models
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie modelu ekonometrycznego oraz wyników jego estymacji, który został zbudowany dla opisania wzajemnych zależności pomiędzy rozwojem systemu finansowego w Polsce a wzrostem gospodarczym. Estymację modelu przeprowadzono w oparciu o próbę roczną z lat 1994 - 2005. Wyniki oszacowań upoważniają do wyciągnięcia konkluzji, iż w badanym okresie pomiędzy realną i finansową sferą gospodarki istniały istotne współzależności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is presentation the econometric model and the results of its estimation which was built for describing mutual relationships between the development of the financial system in Poland and the economic growth. The estimation of the model was carried out basing on the yearly data from 1994 to 2005. The results of estimating are authorizing to take the conclusion that between the real and financial sector of the economy in Poland existed the essential interdependences in the examined period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Calderon C., Liu L., The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth, Journal of Development Economics, 2003, 72(1).
  2. King R.G., Levine R., Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right, Quarterly Journal of Economics, 1993, 108(3).
  3. Levine R., Finance and Growth: Theory and Evidence, National Bureau of Economic Research, Working Paper 10766, www.nber.org/papers/wl0766, September 2004.
  4. Rousseau P.L., Sylla R., Emerging Financial Markets and Early U.S. Growth, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 7448, 1999.
  5. Rousseau P.L., Sylla R., Financial System, Economic Growth, and Globalization, National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 8323, 2001.
  6. Welfe W., Ekonometryczne modele gospodarki narodowej, PWE, Warszawa, 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu