BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Produktywność pracy a tempo wzrostu kapitału
Labour Productivity Versus Rate of Capital Growth
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 21-29, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Kapitał, Produktywność pracy, Inflacja, Budżetowanie, Teoria kapitału
Capital, Labour productivity, Inflation, Budgeting, Capital theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zrozumienie abstrakcyjnej natury kapitału prowadzi do lepszego rozpoznania kategorii produktywności pracy. Ta kategoria okazuje się być węzłowa dla kontroli inflacji, dla stabilności kursu walutowego a głównie dla wzrostu dobrobytu. Tempo wzrostu kapitału zależy oczywiście od działań pracowników i zarządzających, ale wzrost jest immanentnie zawarty w naturze, co określa stała ekonomiczna. Na to wskazują badania nad tą stała, której istnienie wyznacza realne tempo wzrostu gospodarczego, pod warunkiem sprawnego systemu zarządzania na wszystkich polach aktywności. (abstrakt oryginalny)

Capital is an abstract category and understanding this fact enables a better recognition of labour productivity. This is key category for explanation exchange rate behaviour and enables for introduction effective procedures for controlling of inflation. It is pretty stable ratio but its growth denotes improving social welfare. The rate of growth is strongly influenced by labour and management but it is also a potential of the growth determined by economic constant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. American Bureau of Labour Statistic, http://www.bls.gov/oes/current/oes_nat.htm
 2. Coveney P., Highfield R., The Arrow of Time, Flamingo, London 1991.
 3. Dobija M., Analityczna funkcja produkcji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 11/2004.
 4. Dobija M., Kurek B., The Nature of Capital and the Money-Goods Economy in a Contemporary Energetics Approach (January 12, 2004). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=893502
 5. Dobija M., Teoretyczne przesłanki wartości godziwej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 32(88)/2006.
 6. Dobija M., Abstract Nature of Capital and Money, [w:], L.M. Cornwall (ed), New Developments in Banking and Finance, Nova Science Publishers, Inc., New York 2007.
 7. Dobija M., Labour Productivity Ratio and International Comparisons of Economic Performance. Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examinations, (June 25, 2008). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=l 159729
 8. EconStat, http://66.221.89.50/weo/V020.htm
 9. Hawking W. S., Krótka historia czasu - od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1990.
 10. http://www.ruleof72.net/rule-of-72-einstein.asp (2007)
 11. Kurek B., Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007.
 12. Kozioł W., Aналimичняа функцiя виpoбницmва у фopмуваннi пpeмiалъних oплаmnpaцi [w:] Koнцeпцiя poзвитку бухгалтepcкoгo oблiку, аналiзу i аудиту в умoвахмiжнаpoднoї iнтeгpацi, тeзи дoпoвiдi, red. A.Д.Буткo, Kиївcъкий нацioналъний тopгoвeлънo-eкoнoмiчний унiвepcитeт, 2005
 13. Total Economy Database, January, 2007, Groningen Growth and Development Centre and the Conference Board, www.ggdc.net/dseries/
 14. Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu