BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharek Daniel (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych)
Tytuł
Bezpieczeństwo finansowe małych i średnich przedsiębiorstw jako czynnik działalności pomocowej Unii Europejskiej
Tasks and Organizational Structure of the enterprises Engaged in Air Traffic in Poland the Until Late Eighties
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 12, s. 17-33, rys., bibliogr. 14 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Gospodarka, Bezpieczeństwo finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Economy, Financial security, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Jednym z efektów wykorzystywania funduszy europejskich w polskiej gospodarce jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa finansowego małych i średnich przedsiębiorstw. Szeroki zakres inwestycji, na jakie mogą być przeznaczane pozyskiwane środki finansowe, przenosi się na stabilność gospodarczą, możliwość generowania dodatkowych zysków, a szczególnie umożliwiają one współfinansowanie inwestycji rozwojowych. Oferowana pomoc stwarza ogromne szanse dla tego rodzaju podmiotów gospodarczych. Trafne sprecyzowanie potrzeb, przygotowanie i późniejsze rozliczenie składanych wniosków o dofinansowanie może być, a bardzo często już jest dla firmy źródłem jej ekspansji gospodarczej w regionie, kraju, a nawet na rynku międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the changes of performed activities and organizational transformations which took place under those circumstances. The analysis of the modification that occurred, include the period from the beginning of the operation of aviation in Poland until the end of the eighties, when the idea of creating a specialized and independent institution engaged in air traffic management became more realistic. The necessity to create a special entity appeared as a direct result of an increasing number of tasks which air traffic management services have to undertake due to the growing demand for air travel. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Deklaracja końcowa Europejskiej Konferencji na temat Rzemiosła i Małych Przedsiębiorstw w Stuttgarcie, kwiecień 2007 rok.
 2. http://www.cpe.gov.pl/pliki/2235-2013.pdf.
 3. http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx.
 4. http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/Wsparcie_dla_firm_w_latach_2014_2020_23012014. aspx.
 5. Jasińska M., Jak skutecznie rozliczyć dotację, "Dobra firma", dodatek do "Rzeczpospolitej" nr 1111/71.
 6. Kukliński A., Problem Polski Wschodniej. Doświadczenia i perspektywy [w:] D.J. Błasz - czuk, M. Stefański (red.), Strategiczna problematyka polski Wschodniej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2010.
 7. Misiąg W., Tomalak M., Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004  -2007. Aktualizacja raportu za lata 2004  -2006, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, prezentacja.
 8. Piłat K., Te same pensje - różny podatek, "Rzeczpospolita" nr 77 (7978).
 9. Program operacyjny Polska Wschodnia 2014  -2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 10. Programowanie perspektywy finansowej 2014  -2020 - Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.
 13. Świrska - Czałbowska K., Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego nr 1/2007.
 14. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu