BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Müller Adam (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Spadek udziału wynagrodzeń w PKB : przyczyny i konsekwencje dla polityki społecznej
Fall of Share of Renumeration in GDP : the Causes and Consequences for the Social Policy
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 8, s. 9-14, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Produkt krajowy brutto (PKB), Wynagrodzenia, Polityka społeczna, Globalizacja
Public finance, Gross domestic product (GDP), Remuneration, Social policy, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Udział wynagrodzeń w PKB jest ważnym wskaźnikiem dla finansów publicznych, ponieważ to właśnie od pensji odprowadzone są składki na ubezpieczenia społeczne. Niemniej od połowy lat 70. ubiegłego stulecia obserwujemy jego spadek w niemal wszystkich państwach rozwiniętych. Niniejszy artykuł przedstawia główne teorie tłumaczące malejący udział wynagrodzeń w PKB wraz z próbą oceny czy dominujący trend jest deterministyczny, czy też zależny od konkretnych decyzji instytucjonalnych. Pytanie to jest szczególnie istotne w kontekście reform finansów publicznych, prowadzących do zmiany sposobu redystrybucji wynagrodzeń w cyklu trwania życia.(abstrakt oryginalny)

The labour share of income as a percentage of GDP is an important indicator for the public finances, because the social insurance contributions are deducted directly from salaries. However, since the mid-70s of the XX century the decrease in almost all developed countries are visible. This article presents the main theories explaining the declining labour share of income, along with an attempt to assess whether the dominant trend is deterministic or dependent on the specific institutional decisions. This question is particularly relevant in the context of the public finances' reforms, leading to a transition in the redistribution of wages in the life cycle.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arpaia A., Pérez E., Pichelmann K. (2009), Understanding Labour Income Share, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, Bruksela.
 2. Atkinson A.B. (1999), The Economic Consequences of Rolling Back the Welfare State, MIT Press, Londyn.
 3. Baker D. (2007), Behind the Gap between Productivity and Wage Growth, Center for Economic and Policy Research, Waszyngton.
 4. Buchele R., Christiansem J. (2007), Globalization and the Declining Share of Labor Income in the United States, publikacja przygotowana na 28th International Working Party on Labor Market Segmentation, Aix-en-Provence, Francja, http://gesd.free.fr/paper419.pdf [dostęp 10.12.2014].
 5. Card D., Krueger A. (1995), Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage, Princeton University Press, Princeton, za: Esping-Andersen G. (2010), Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, WSP TWP w Warszawie, Warszawa.
 6. Charpe M. (2011), The labour share of income: Determinants and potential contribution to exiting the financial crisis, w: World of Work Report 2011. Making markets work for jobs, ILO, Genewa.
 7. Daudey E., Garcia-Peňalosa С. (2005), The Personal and the Factor Distribution of Income in a Cross-Section of Countries, GREQUAM za: Mucha K. (2011), Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju, w: Wojtyna A., red. (2011), Kryzys finansowy i jego skutki w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 8. De Serres A., Scarpetta S., De la Maisonneuve С. (2002), Falling Wage Share in Europe and the United States: How Important is Aggregation Bias?, Empirica, Nr 4, 2002.
 9. Does Higher Minimum Wage Reduce Jobs?, Wywiad z Arindrajit Dube (2010), http://economistsview.typepad.com/economistsview/2010/10/does-a-higher-minimum-wage-reduce-jobs.html, [dostęp 20.05.2012].
 10. Employment in Europe 2008 (2008), European Commition Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Bruksela.
 11. Ellis L., Smith K. (2007), The Global Upward Trend in the Profit Share, BIS Working Papers, Nr 231, za: Wojtyna A. (2010), Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, w: Wojtyna A. (red.), Zależność między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 12. Esping-Andersen G. (2010), Społeczne podstawy gospodarki postindustrialnej, WSP TWP w Warszawie, Warszawa.
 13. Freeman R. B. (2008), Globalization and Labour, w: The New Palgrave Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan, Londyn, za: Wojtyna A. (2010), Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, w: Wojtyna A. (red.), Zależność między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 14. Jaumotte F., Tytell I. (2007), How has the globalization of labor affected the labor income share in advanced countries?, Working Paper nr 298 M FW.
 15. Kabaj M. (2001), Gospodarka oparta na wiedzy - nowa ekonomia wobec wyzwań integracji i rynku pracy, w: Jagas J. (red.), Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej, Uniwersytet Opolski, Opole.
 16. Guscina A. (2006), Effects of Globalization on Labor's Share in National Income, International Monetary Fund, za: Wojtyna A. (2010), Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i plac w PKB, w: Wojtyna A. (red.), Zależność między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 17. Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 18. Mucha K. (2011), Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju, w: Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 19. Perkins D.H., Radelet S., Lindauer L. (2006), Economics of Development, edycja 6, Nowy York.
 20. Podkaminer L. (2004), Czy w Polsce jest możliwy szybki i długotrwały rozwój?, w: Kołodko G. (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 21. Onaran Ö. (2009), Wage Share, Globalization and Crisis: The case of Manufacturing Industy in Korea, Mexico and Turkey, "International Review of Applied Economics", Nr 32, za: Mucha K. (2011), Wpływ kryzysu finansowego na podział dochodów w krajach na średnim poziomie rozwoju, w: Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki w krajach na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 22. OECD (2005), Trade-Adjustment Costs in OECD Labour Markets: A Mountain or a Molehill?, OECD Employment Outlook, Paryż, za: Jaumotte F., Tytell I. (2007), How has the globalization of labor affected the labor income share in advanced countries?, Working Paper nr 298, Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
 23. Szopa В. (2005), Zmiany dochodów ludności w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 24. Torres R.(2011), Editorial, w: World of Work Report 2011. Making markets work for jobs, ILO, Genewa.
 25. Wojtyna A. (2010), Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB, w: Wojtyna A. (red.), Zależność między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 26. Wood A. (1995), North-South Trade, Employment and Inequality, Clarendon Press, Oxford.
 27. World Bank (2006), Global Economic Prospects 2007: Managing the Next Wave of Globalization, Waszyngton.
 28. Wade R. (1996), Globalization and Its Limits. Reports of the Death of the National Economy are Greatly Exaggerated, w: Berger S., Dore R. (red.), National Diversity and Global Capitalism, Cornell University Press, Ithaca-Londyn, s. 86-87 za: Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa.
 29. Whitehead G. (2001), Ekonomia, Zysk i S-ka, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu