BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feder-Sempach Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ryzyko systematyczne akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie
Systematic Risk of Dual Listed Stocks from Warsaw Stock Exchange
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 2, s. 177-187, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 2
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Giełda papierów wartościowych, Ryzyko systemowe, Analiza ryzyka, Kapitał zagraniczny
Stock market companies, Stock market, Systemic risk, Risk analysis, Foreign capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sukcesywnie wzrastająca liczba emitentów zagranicznych i ich obecność w Warszawie świadczy o rozwoju giełdy w skali międzynarodowej i dużym znaczeniu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Część walorów zagranicznych notowana jest w formie dual listing, czyli równoległego notowanie akcji spółki na przynajmniej dwóch rynkach giełdowych. Przepływ kapitału między granicami narodowymi jest podyktowany głównie poszukiwaniem oszczędności ze strony emitentów i inwestorów, którzy chcą efektywniej zdywersyfikować swoje portfele i obniżać ryzyko systematyczne inwestycji. Ewolucja globalnego rynku finansowego tworzy nowe możliwości inwestycyjne i stawia nowe wyzwania przed inwestorami, również na GPW w Warszawie. Celem artykułu jest przedstawienie spółek zagranicznych notowanych na GPW w Warszawie i analiza ryzyka systematycznego związanego z inwestycjami w te walory, oparta na modelu jednoindeksowym Sharpe'a w okresie 2008-2013. Dane zostały pozyskane z serwisu Thomson Reuters i ze strony internetowej WSE International. (fragment tekstu)

This paper examines Systematic Risk of Dual Listed Stocks on Warsaw Stock Exchange. With rapid globalization of capital markets and economic integration in last years, more and more stocks are listed on more than one stock exchange which is called dual listing. The main objective of this paper is to analyze systematic risk of international stocks listed on WSE in period 2008-2013. Beta coefficients were defined by Sharpe one-index model. International stocks listed on Warsaw Stock Exchange were divided in two groups: aggressive stocks and defensive stocks (Non-Cyclical Stocks). The results of the study showed that 7 of 11 were classified as defensive and 4 as aggressive. Defensive stocks remain stable during the various phases of the business cycle, however, during an expansion it performs below the market. Betas of defensive stocks are less than one. Aggressive Stocks generate returns that vary by a larger proportion than overall market returns, their beta exceeds one. This paper contains three parts with introduction and conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aminul I., Ruhani A., Zamri A.: Does Dual Listing Affect Underpricing of IPO? Evidence from Bangladesh Capital Market. "Management & Financial Markets" 2012, Vol. 7, Issue 1.
 2. Chemmanur T., Jie H., Fulghieri P.: Competition and Cooperation among Exchanges: Effects on Corporate Cross-Listing Decisions and Listing Standards. "Journal of Applied Corporate Finance" 2008, Vol. 20, Issue 3.
 3. Feder-Sempach E.: Analiza rentowności inwestycji w spółki zagraniczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 2010-2012. W: Miejsce Polski w gospodarce światowej. Red. H. Nakonieczna-Kisiel. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013, nr 756.
 4. Feder-Sempach E.: Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji. CeDeWu, Warszawa 2011.
 5. Francis J.: Inwestycje: Analiza i zarzadzanie. WIG-Press, Warszawa 2000.
 6. Lee I.: Dual Listing and Shareholders` wealth: Evidence from UK and Japanese Firm. "Journal of Business Finance & Accounting" 1992, Vol. 19, Issue 2.
 7. Hauser S., Yankilevitz R., Yosef R.: The Effects of Dual Listingon Share Prices and Liquidity in the Absence of Registration Costs. "Journal of Service Science & Management" 2011, Vol. 4, Issue 1.
 8. Mak B., Ngai A.: Market Linkage for Dual-Listed Chinese Stocks. "Chinese Economy" 2005, Vol. 38, Issue 2.
 9. Serra A.: Dual-listings on International Exchanges: The Case of Emerging Markets' Stocks. "European Financial Management" 1999, Vol. 5, No. 2.
 10. Sharpe W.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. "Journal of Finance" 1964, Vol. XIX.
 11. Witryna internetowa WSE International. http://international.gpw.pl/
 12. Yagil J., Forshner Z.: Gains from International Dual Listing. "Management Science" 1991, Vol. 37, Issue 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu