BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharek Daniel (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych)
Tytuł
Zapewnienie bezpieczeństwa w lotniskowym obszarze kontrolowanych skażeń ładunków jako element działań pododdziałów chemicznych
Operation of Chemical Subdivisions in Ensuring Safety in Contaminated Payload Control Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014, nr 12, s. 35-47, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Terroryzm, Lotnictwo, Bezpieczeństwo
Armed conflicts, Terrorism, Aviation, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Likwidacja skażeń ładunków przewożonych wojskowymi samolotami transportowymi jest jednym z elementów realizowanych w ramach zabezpieczenia działań bojowych. Obecnie istnieje niewielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa ładunków przewożonych drogą powietrzną, jednak działalność grup terrorystycznych, operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w strefach konfliktów zbrojnych, a szczególnie możliwość rozszczelnienia się pojemników z substancjami niebezpiecznymi na pokładzie statku powietrznego mogą doprowadzić do zaistnienia skażeń, szczególnie środkami chemicznymi. Z tej przyczyny konieczne jest przygotowanie pododdziałów wojsk chemicznych, a także opracowanie procedur postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzeń z niebezpiecznymi substancjami. (abstrakt oryginalny)

The riddance of contagion of the air transported cargo is one of the elements ensuring the security of airports. Nowadays, there exists a minor risk of contagion of air cargo, however, the activity of terrorist organizations, the use of aircraft in war zones, and what is of most importance, the possibility of existence of random events, including dangerous substances on board of a plane, might quickly make this danger real. That is why, it is necessary to prepare the procedures and systematically improve the principles of operation in case of dangerous situations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.strony.univ.gda.pl/~bioakk/bioterroryzm2/bioterror3.html.
 2. Instrukcja techniczna bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną, International Civil Aviation Organization, Dok 9284, ICAO 2010.
 3. Instrukcja. Zabiegi sanitarne żołnierzy oraz zabiegi specjalne uzbrojenia i sprzętu bojowego, MON, Warszawa 1978.
 4. Kucharek D., Likwidacja skażeń samolotów transportowych, WSOSP, Dęblin 2008.
 5. Kucharek D., OPBMR w oddziałach Sił Powietrznych [w:] W. Wątor, L. Słomka (red.), Obrona przed bronią masowego rażenia w oddziale, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013.
 6. Kucharek D., Uwarunkowania proceduralne w lotniskowym obszarze kontrolowanych skażeń ładunków [w:] T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski (red.), Bezpieczeństwo w powietrznej i morskiej przestrzeni powietrznej, WSOSP, Dęblin 2012.
 7. Kucharek D., Wybrane zagadnienia z obrony przed bronią masowego rażenia w Siłach Zbrojnych, WSOSP, Dęblin 2012.
 8. Liwiński J., Działalność polskich przewoźników w 2008 r., Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ULC, Warszawa 2009.
 9. Metodyka oceny skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej/Sztab Generalny Wojska Polskiego, Chem. 392/2002.
 10. Obrona przed Bronią Masowego Rażenia w Operacjach Połączonych, Ministerstwo Obrony Narodowej/Sztab Generalny Wojska Polskiego, Chem. 396/2004.
 11. Poradnik dowódcy ośrodka analizy skażeń, Ministerstwo Obrony Narodowej/Sztab Generalny Wojska Polskiego, Chem. 400/2007.
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415).
 13. Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania lotów międzynarodowych z materiałami niebezpiecznymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 898.
 14. Smółka J., Transport międzynarodowy, http://www.pko.wszia.opole.pl/mate- rialy_z_publikacji/Smolka_Jozef_Logistyka_w_transporcie.pdf.
 15. Szustkiewicz I., Ratownictwo chemiczno-ekologiczne w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-articleBGPK-3545 3475/c/httpwww_bg_utp_edu_plartbtp1-220121.pdf.
 16. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.).
 17. Załęski K., Wstęp do polityki bezpieczeństwa, WSOSP, Dęblin 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu