BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyńska Alina (Politechnika Śląska)
Tytuł
High Frequency Traders - destrukcyjna czy poprawiająca funkcjonowanie innowacja rynku finansowego?
High Frequency Traders - Destructive or Improving Innovation of Capital Market?
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 186, cz. 2, s. 188-187, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje, a wzrost gospodarczy. Cz. 2
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Innowacje, Inwestor giełdowy, Programy komputerowe
Financial markets, Innovations, Stock exchange investor, Computer programs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jako jedną z najmłodszych innowacji rynku finansowego należy uznać powstanie i rozwój inwestorów wysokich częstotliwości (High Frequency Traders, tzw. HFT). High Frequency Traders są obecni na rynku finansowym w Europie od 2005 r. Działalność ich rozwinęła się dynamicznie uzyskując w 2010 r. 38% szacowanego wolumenu obrotu akcjami. Poprzez swą aktywność wpływają na funkcjonowania rynku finansowego. W publikacjach związanych z tematyką rynku finansowego najczęściej są oceniani negatywnie, jako podmioty przyczyniające się destabilizacji rynku. Jednakże przeprowadzone przez Hendershotta i Riordana oraz Brogaarda badania naukowe nie potwierdzają szkodliwego wpływu HFT na funkcjonowanie rynku papierów wartościowych. Stąd też jako cel niniejszego artykułu przyjęto przeanalizowanie istoty działania inwestorów wysokiej częstotliwości oraz identyfikację ich roli na rynku finansowym. (fragment tekstu)

Technological advances and legal conditions in investments in the financial market have created many innovations at the turn of the century. One of the innovations in the financial market are High Frequency Traders (HFT) that have existed since 2005, and since then rapidly have developed its activity, affecting functioning of financial market. As the positive effects of their activities is acknowledged: possibility to increase liquidity and transparency of financial market, as well as enhancing competition between trading venues, which in turn can lead to lower transaction costs. However, the functioning HFT is also connected with dangers associated with the possibility of a decrease in liquidity on the market (in terms of variation), the collapse of the market as a result of a failure or an error on the handling of orders and restriction of competition among financial market investors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brogaard J.: High Frequency Trading and its Impact on Market Quality. Northwestern University Kellogg School of Management Working Paper. 2010, September.
 2. Chlistalla M.: High-Frequency Trading: Better Than its Reputation? "Focus" 2011, September.
 3. Gorczyńska A.: Nowe technologie na rynkach papierów wartościowych a kryzys finansowy - próba identyfikacji zależności. W: Studia i Prace Kolegium Finansów i Zarządzania SGH. Warszawa 2011, nr 109.
 4. Gorczyńska A.: Problem konkurencyjności giełd papierów wartościowych, w: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej. Wybrane problemy. Red. T. Sporek i S. Talar. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.
 5. Gorham M.: The Long, Promising Evolution of Screen-based Trading. No. 223, wrzesień 2011.
 6. Hendershott T., James C.M., Menkveld A.: Does Algorithmic Trading Improve Liquidity? "Journal of Finance" 2010, No. 1.
 7. Hendershott T., Riordan R.: Algorithmic Trading and Information. NET Institute Working Paper, 2009, No. 09-08.
 8. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 9. Jovanovic B., Menkveld A.: Middlemen in Limit order Markets. New York University, 2010.
 10. Katz Ch.: High Frequency Traders: Makers or Breakers of Markets? "Focus" 2011, September.
 11. Motylska-Kuźma A.: High Frequency Trading na rynkach finansowych w Polsce. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, nr 50.
 12. Sławiński A.: Rynki finansowe. PWN, Warszawa 2006.
 13. Rożyński P.: Maszyny przejmują parkiet. "Gazeta Prawna" z 21.05.2010.
 14. Zając P.: Mamy wyścig inżynierów, a nie inwestorów. "Parkiet" z 11.08.2012.
 15. http://www.mifid.com.pl (24.10.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu