BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pętlak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Rudawska Iga (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie i rola e-informacji w systemie opieki zdrowotnej
The Importance and the Role of E-information in Health Care System
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 426-434, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Informacja, Opieka zdrowotna, e-zdrowie, Technologia informacyjna, Wyniki badań
Information, Health care, e-health, Information Technology (IT), Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w dużej mierze opiera się o zasoby e-informacyjne, do których należą różne rodzaje informacji. Są one podstawą funkcjonowania opieki zdrowotnej i skutecznego procesu obsługi pacjenta. E-informacja obejmuje swoim spektrum fakty, zdarzenia, zawiadomienia, a także relacje pomiędzy pacjentem a podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, jak również czas generowania i przepływu informacji medycznych. Ma ona szczególne znaczenie w podejmowaniu decyzji wynikających z sytuacji zdrowotnej populacji objętej opieką oraz wzrostu konkurencyjności na rynku zdrowotnym. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i roli e-informacji w systemie opieki zdrowotnej w kontekście zachodzących zmian, wynikających z dynamicznego wejścia opieki zdrowotnej w gospodarkę informacyjną. (abstrakt oryginalny)

Functioning of health care and health care services is based on e-information resources such as different types of information. E-information resources are the base of health care system and efficient patient services processes. E-information covers the spectrum of facts, events, messages, different relations between patient and entities providing medical services and health benefits as well as a time of generation and flow of medical information. It has a significant impact on decision taking processes in relation to population health covered by medical services as well as growth of a health care entity on the competitive health care market. The aim of this paper is to introduce the role and meaning of e-information in the health care in the context of ongoing changes due to dynamic entrance of health care into information society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 2. Encyklopedia popularna. (1992). Wydanie dwudzieste drugie zmienione i poprawione, Warszawa: PWN, 318.
 3. Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu, uwarunkowania, technologie, rodzaje. Warszawa: C.H. Beck.
 4. Frank, R.H. (2007). Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było. Gdańsk: GDW.
 5. Gajewski, Ł. (2009). Prosumpcja - praktyki konsumenckiej innowacyjności. E-Mentor, nr 2(29), 21-22.
 6. Gomółka, Z. (2000). Cybernetyka w zarządzaniu, modelowanie cybernetyczne, sterowanie systemami. Warszawa: Placent.
 7. Internet Health Resource. (2003). S. Fox, D. Fallows (red.), Health searches and email have become more commonplace, but there is room for improvement in searches and overall Internet access. Health Report, Washington.
 8. Krot, K., Rudawska, I. (2010). Obsługa pacjenta w usługach medycznych - podejście relacyjne. W: M. Brzozowska-Woś (red.). Marketing - ujęcie relacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 9. Leonard, K., Tan, J.K., Pink, G. (1998). Designing Health Care Information Systems for Integrated Delivery Systems, Where We Are and Where We Need to Be. Topics in Health Information Management. August, 19 (1), 19-30.
 10. Papińka-Kacperek, J., Nowa epoka - społeczeństwo informacyjne. (2008). W: J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne. Warszawa: PWN, Warszawa 2008.
 11. Pętlak, M. (2013). Przepływ informacji medycznych w procesie obsługi pacjenta. niepublikowana praca doktorska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 12. Rudawska, I. (2007). Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe. Warszawa: PWN.
 13. Rudawska, I. (2014). Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta. Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business.
 14. Szacki, J. (2007). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 15. Walesiak, M., Bąk, A. (2000). Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 16. Wojnarowicz-Głuszek, B. (2010). Internetowa era obsługi pacjenta. Manager Zdrowia, Nr 4/10, 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu