BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pikuła-Małachowska Joanna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zachowania konsumpcyjne w społeczeństwie informacyjnym, a polityka komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Customer Behavior in the Information Society vs. Enterprise Communication Policy
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 435-441, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zachowania konsumenta, Komunikowanie marketingowe, Promocja, Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka rynkowa
Enterprises, Consumer behaviour, Marketing communication, Promotion, Information society, Market economy
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule została poruszona problematyka wpływu polityki komunikacji przedsiębiorstw na zachowania nabywców. Tematyka podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów jest dziedziną niezwykle ciekawą i rozwojową. Po okresie transformacji i przekształceniu się gospodarki socjalistycznej w rynkową Polacy kupowali dużo i chętnie. Szczególnie dotyczyło to produktów pochodzących z zagranicy. Konsument często kupował bez zastanowienia, bez znajomości rzeczy i bez racjonalnego poczucia związanego z wysokością cen płaconych za produkt. Obecnie dawka racjonalizmu w decyzjach konsumenckich jest duża. Bardziej świadomy klient lepiej potrafi wykorzystywać okazje, porównywać oferty, umiejętnie gospodarować zasobami pieniężnymi. Można przypuszczać, że właściwe rozpoznanie determinant zachowań konsumpcyjnych pozwala na odpowiedni dobór instrumentów marketingowych. Daje bowiem możliwość stworzenia swoistego profilu konsumenta dla poszczególnych kategorii produktów. (abstrakt oryginalny)

The article raises some issues concerning the influence of enterprise communication policy on customer behavior. The topic of customer buying decisions is an interesting and perspective domain. After the transformation period and changing socialist economy into free-market system Poles started to buy a lot and with pleasure, particularly foreign goods. Customers often bought with no consideration and knowledge about products. Moreover, having no rational perception of price levels. Nowadays customer decisions represent a bigger dose of rationalism. They are more frequently aware of bargains, compare special offers and manage their financial resources properly. It is supposed that an appropriate recognition of customer behavior determinants enables the right choice of marketing tools because it gives an opportunity to create a customer profile for particular categories of products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Damasio A., (2002). How the brain creates the mind, [w:] Scientific American, 1.
 2. E. Kieżel (red.) (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.
 3. Falkowski A., Tyszka T., (2006), Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Garbarski L., (1998). Zachowania nabywców. Warszawa, PWE.
 5. Jachnis A., (2007). Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Bydgoszcz - Warszawa: Oficyna wydawnicza "Brandta".
 6. Kotler Ph., Keller K.L., (2012). Marketing. Poznań: Wyd. Rebis.
 7. Kramer T., (2004). Podstawy marketingu. Warszawa: Wyd. PWE.
 8. Krzyżanowska M., (2009). Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, [w:] Marketing i Rynek, 1.
 9. Loundon D., Della Bitta A., (1993). Consumer behavior. Concepts and applications. USA: Wyd. McGraw-Hill.
 10. Ławicki J. St., (2008). Od wartości do satysfakcji, [w:] Marketing w praktyce, 5.
 11. Łodziana-Grabowska J., (2001), Rynkowe spojrzenie na misję, [w:] Marketing w praktyce, 3.
 12. Malinowski M., System komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie, (2002), [w:] Marketing i Rynek, 10.
 13. Michalski E., (2007), Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa, Wyd. PWN.
 14. Pikuła-Małachowska J., (2014), Jeśli chcesz żeby Cię zauważyli - pomachaj, [w:] Marketer +, 5-8.
 15. Pleszyńska I., (2009), W (pod)świadomym świecie konsumenta, [w:] Marketing w praktyce, 7.
 16. Zaltman G., (2008), Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Poznań, Wyd. Rebis.
 17. Żółtek D., (2009), Marki zbiorowej wyobraźni, [w:] Marketing w praktyce, 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu