BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proszowska Anita (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wpływ modelu kulturowego nabywcy na wykorzystanie Internetu w procesie zakupu - studium porównawcze rynku polskiego i holenderskiego
The Influence of Buyer's Cultural Model on the Employment of Internet in Buying Process - a Comparative Study of the Polish and the Dutch Market
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 442-450, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Zakup, Zachowania konsumenta, Badania międzykulturowe, Analiza porównawcza, Badania ankietowe, Wyniki badań
Internet, Purchasing, Consumer behaviour, Intercultural research, Comparative analysis, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Polska, Holandia
Poland, Netherlands
Abstrakt
Za cel tego artykułu przyjęto przeanalizowanie wpływu modelu kulturowego konsumenta na wykorzystanie Internetu w procesie zakupu na przykładzie porównania wyników badań rynku polskiego i holenderskiego. W artykule scharakteryzowano determinanty procesu zakupu oraz modele kulturowe opisujące polskie i holenderskie społeczeństwa. W dalszej części opisano i przeanalizowano badania przeprowadzone na wymienionych rynkach, które pozwoliły zweryfikować przyjęte założenia teoretyczne. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is assumed to analyse the impact of the cultural model of the buyer on employment of internet in buying process on the example of the comparison the results of the research on Polish and Dutch market. In the article there are briefly described determinants of modern buying process and cultural models characterising the Polish and Dutch society. In the end there is described and analyzed the research carried out on these markets, that allowed to verify theoretical assumptions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashkanasy, N.M., Trevor-Roberts, E., i Earnshaw L. (2002). The Anglo Cluster: legacy of the British empire. Journal of World Business, 37, 24.
 2. Bakacsi, G., Sandor, T., Andras, K., i Victor, I. (2002). Eastern European cluster: tradition and transition. Journal of World Business, 37, 76.
 3. Baruk, A. I. (2008). Nabywcy finalni jako podmioty marketingowego oddziaływania. Toruń: TNOIK.
 4. http://ideas2action.pl/2013/07/06/jak-online-wplywa-na-offline-czyli-efekty-ropo-zmot-ktore-pomagaja-sprzedawac-czesc-1/ (20.06.2014).
 5. http://ropo.grupadivante.pl/Badanie-ROPO-Divante-IMAS.pdf (15.06.2014).
 6. http://www.inc.com/erik-sherman/effect-of-online-marketing-on-offline-sales.html (15.06.2014).
 7. Hyken, S. (2011). Kult klienta. Doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.
 8. Komor, M. (2013). Charakterystyka Country Cluster według wymiarów kultury GLOBE. Organizacja i Kierowanie, 2, 99-119.
 9. Kotler, P. i Keller, K. L. (2012). Marketing. Poznań: Rebis.
 10. Proszowska, A. (2014). Efekt ROPO w procesie zakupu oferty przedsiębiorstwa. W: A. Czubała, P. Hadrian, J. W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce (s. 628-635). Warszawa: PWE.
 11. Rogoziński, K. (2012). Zarządzanie wartością z klientem. Warszawa: Wolters Kluwer Polska sp. z o. o.
 12. Smyczek, S. i Sowa, I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
 13. Szabo, B. E., Brodbeck, F. C., Den Hartog, D. N., Reber, G., Weibler, J. i Wunderer, R. (2002). The Germanic Europe Cluster; where employees have a voice. Journal of World Business, 37, 36.
 14. Wiktor, J. W., Oczkowska, R. i Żbikowska, A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu