BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Plichta Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych
Trust and Decision Making Styles Among Hosehold's Members
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 451-463, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Podejmowanie decyzji, Gospodarstwa domowe, Modele regresji
Trust, Decision making, Households, Regression models
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie zależności między wymiarami zaufania konsumentów w procesach zakupu, a stylem podejmowania decyzji zakupowych w gospodarstwach domowych. Analiza wymiarowości skali pozwoliła na wyodrębnienie dwóch wymiarów zaufania (zaufania transakcyjnego oraz zachowania etycznego), jak również wymiaru altruistycznego stylu podejmowania decyzji. Ocena własności skali została przeprowadzona za pomocą dwuparametrycznego modelu IRT (teorii reakcji na pozycję). W analizie zależności zostały zbudowane trzy modele regresji: pierwszy ze stworzonych modeli określono modelem regresji czynnikowej, drugim modelem jest model z mediacją, natomiast trzeci to model z moderacją zachowań etycznych i zaufania transakcyjnego. Stworzone modele pozwoliły na wyodrębnienie istotnych efektów dodatniego wpływu zaufania transakcyjnego na altruistyczny styl podejmowania decyzji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is analysis of relations between trust dimensions and altruistic/rivalry styles of decision-making. The dimensionality analysis enables to identify two trust dimensions (transactional trust and ethical behavior) and altruistic - rivalry style decision making. In the scales reliability the two-parameter probit Birnbaum IRT models have been used. In the analysis of dependencies have been built three regression models: the first of created models the factorial regression model, the second model is a model of mediation, and the third is a model of moderation ethical behavior and trust the transaction. Designed models allowed them to extract significant effects of positive impact of trust on the transaction altruistic decision-making style. In the result, the significant positive relation between transactional trust and altruistic decision-making was verified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Becker G.S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
  2. Bugdol M. (2010). Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  3. Donni O., A. Chiappori, (2011). Nonunitary Models of Household Behavior: A Survey of the Literature, w: Household Economic Behaviors. London: ed. J.A. Molina, Springer.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
  5. Hirsch, D. Budowanie zaufania jako podstawa funkcjonowania społecznie odpowiedzialnego biznesu.
  6. http://spolecznieodpowiedzialni.pl/files/file/tztgkcsoe883yom4 (data odczytu: 13.11.2012r.), s. 23.
  7. Sankowska A. (2011). Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Difin S.A.
  8. Sztompka P. (2007). Zaufanie: fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
  9. Wierzbiński J. (2009). Badanie zaufania do organizacji: problemy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu