BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie ICT w procesach decyzyjnych młodych polskich konsumentów
The Use of ICT in the Decision-making Processes of Young Polish Consumers
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 464-473, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Młodzież, Zachowania konsumenta, Proces decyzyjny, Podejmowanie decyzji, Decyzje konsumenckie, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Badania ankietowe
Youth, Consumer behaviour, Decision proces, Decision making, Consumer decision, Information and Communication Technology (ICT), Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Młodzi konsumenci w szerokim zakresie wykorzystują technologię teleinformatyczną w różnych dziedzinach życia, w tym również w procesie podejmowania decyzji konsumenckich. Artykuł prezentuje wyniki badań bezpośrednich dotyczących wykorzystywania ICT w procesie podejmowania decyzji nabywczych. Przeprowadzono analizę skupień metodą k-średnich, która umożliwiła wyodrębnienie 3 grup respondentów pod względem ich zaangażowania w tworzenie treści internetowych i wykorzystywania Internetu w procesie podejmowania decyzji. Wskazano czynniki różnicujące zachowania tych grup. Artykuł jest rezultatem badań ankietowych przeprowadzonych wśród 934 osób w wieku 13-19 lat w roku szkolnym 2013/2014. (abstrakt oryginalny)

The use of ICT in decision making processes of young Polish consumers Summary: Young consumers highly use ICT in different areas of life, including their consumption decisions. The paper presents primary research results referring to the use of ICT in the process of consumer decision making by the Polish youth. With the use of k-means method we were able to extract three groups of respondents sufficiently different in terms of their involvement in the creation of web content and the Internet usage in their decision making processes. We also identified some factors differentiating behaviors of these groups. The data presented in the article are the result of survey research conducted in 2013 and 2014 on the sample consisting of 934 people aged 13-19 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiński, J. i Panek T. (red.) (2013) Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Contemporary Economics.
  2. Gutkowski T. (2013). M-commerce w Polsce zaczyna się na serio, nowymarketing.pl/a/1474,m-commerce-w-polsce-zaczyna-sie-na-serio (28.06.2014).
  3. On-line statistics, Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA. www.le.ac.uk/bl/gat/virtualfc/Stats/kruskal.html (28.06.2014).
  4. Pojęcie technologii ICT 2010, http://www.esit.pl/doradztwo/pojecie-technologii-ict (28.06.2014).
  5. Raport M-commerce w praktyce (2013). http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4fSSI1qAcOsJ:nowymarketing.pl/a/2195,m-commerce-w-praktyce-2013-raport-mgenerator-pl+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl, (28.06.2014).
  6. Ratuszniak B. 2012 4 miliony nastolatków w sieci. Skupiają się głównie na rozrywce, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/raporty-i-badania/4-miliony-nastolatkow-w-sieci-skupiaja-sie-glownie-na-rozrywce-23598, (29.06.2014).
  7. Showrooming - sposób cud na tanie zakupy. Sklepy liczą straty! (2013) http://tech.wp.pl/kat,1009781,title,Showrooming-sposob-cud-na-tanie-zakupy-Sklepy-licza-straty,wid,15929889,wiadomosc.html?ticaid=1130a7&_ticrsn=3.
  8. Smyczek S. i Sowa I. (2005) Konsument na rynku. Zachowania modele aplikacje. Warszawa: Difin.
  9. Test Kruskala-Wallisa. http://www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/test-kruskala-wallisa_754.html (29.06.2014).
  10. UKE (2013). Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009 - 2012. Warszawa: UKE. http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=12340, (28.06.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu