BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syrkiewicz-Świtała Magdalena (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania procesu rekomendowania usług zdrowotnych przez przedstawicieli pokolenia Y w aspekcie social media marketingu
Determinants of Promotional Strategies in Therapeutic Entities Wishing to Take Advantage of Social Media Marketing in Relations with Generation Y
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 474-482, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Media społecznościowe, Rekomendacje, Usługi medyczne, Pokolenie Y, Badania ankietowe
Marketing, Social media, Recommendation, Medical services, Generation Y, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wstęp. Pacjenci na rynku ochrony zdrowia poszukują informacji o usłudze i jej wykonawcy. Rozmawiają o zdrowiu z wykorzystaniem różnych formy i kanałów komunikacji. Cel główny. Określenie uwarunkowań i prawidłowości rządzących procesem rekomendowania usług zdrowotnych przez przedstawicieli pokolenia Y (rok urodzenia 1980-1995). Materiał i metoda. 350 respondentów. Badanie ankietowe. Dobór próby uznaniowy. Wyniki opracowane podstawowymi metodami opisowo-statystycznymi. Wyniki. Pokolenie Y stale korzysta z Internetu w tym z portali społecznościowych. Poszukują tam informacji o zdrowiu, usługach zdrowotnych oraz o świadczeniodawcach. Pozytywnymi i negatywnymi opiniami, dzielą się z innymi. Mają zaufanie do opinii znajomych, mniejsze do tradycyjnych mediów i form promocji. Wnioski. Pokolenie Y rekomenduje usługi zdrowotne. Swoje opinie przekazuje także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pokolenie Y miałoby zaufanie do marki wykorzystującej narzędzia social media marketingu. (abstrakt oryginalny)

Introduction. Patients on the healthcare market look for information on the services and its contractors. They talk about health via various forms and channels of communication. The main objective. Determination of the conditions and regularities that govern the process of recommending health services by representatives of Generation Y (born 1980-1995). Materials and method. 350 respondents. Survey. Discretionary selection of sample. The results developed with basic methods of descriptive statistics. Results. Generation Y constantly uses the Internet including social networking sites. It is looking for health information, health services and the healthcare providers. Positive and negative opinions are shared with others. Generation Y has confidence in the advice of friends, more than in traditional media and forms of promotion. Conclusions. Generation Y recommends health services. It also communicates through social media. Generation Y would trust the brand using social media marketing tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anders K. (2014). Jak kupuje Igrek. Marketing w praktyce, 3 (193).
 2. Andreasen A.R. (2002). Marketing social marketing in the social change marketplace. Journal of Public Policy & Marketing, Spring.
 3. Barciński M. (2009). Media wszystkich. Marketing w praktyce, 12 (142).
 4. Belch G.E., Belch M.A. (2003). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, (6th, ed), McGraw-Hill.
 5. Bernhardt J.M., Albert J., Gold R.S. (2014). A social media primer for professionals: digital dos and don'ts. Health Promot Pract., March 15(2).
 6. Bickerton P., Bickerton M., Pardesi U. (2006). Marketing w internecie. Jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 7. Collier R. (2014). Patient engagement or social media marketing, Canadian Medical Association Journal, April.
 8. Golba E. Nie tylko Facebook - czyli podział social media, http://www.punktsocialny.pl/nie-tylko-facebook-czyli-podzial-social-media/ (11.04.2014).
 9. Gordon M. (2014). Y warte zabiegów. Marketing w praktyce, 3 (193).
 10. Gryciuk A. (2009). Monitoruj, by reagować. Marketing w praktyce, 12 (142).
 11. Jabłoński A. (2013). Marketing na forach internetowych. Marketing w praktyce, 1 (179).
 12. Krupa P. (2013). E-mailowe wsparcie SM. Marketing w praktyce, 12 (190).
 13. Kulka M. (2014). Koszty firmy w social mediach. Marketing w praktyce, 2 (192).
 14. Kwiecień J. (2013). Twitter krok po kroku. Marketing w praktyce, 5 (183).
 15. Niemira K. (2009). Twoi klienci już tam są. Marketing w praktyce, 12 (142).
 16. Rak B. (2014). Jak zagaić w social mediach. Marketing w praktyce, 3 (193).
 17. Syrkiewicz-Świtała M., Świtała R. (2012). Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 5.
 18. Szydłowska A. (2013). Charakterystyka mediów społecznościowych jako narzędzia komunikacji firmy z klientem. Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Firma i Rynek, 02 (45).
 19. Szymuniok B. (red.) (2006). Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody. Warszawa: PWE.
 20. Ślipko Sz. (2013). Jak to robić w social mediach. Marketing w praktyce, 4 (182).
 21. Trzcieliński S., Frontczak T. (2003). Wykorzystanie potencjału wyszukiwarek internetowych w marketingu, Zeszyty naukowe Politechniki Poznańskiej Organizacja i Zarządzanie, 37.
 22. Trzeciak D. (2009). Era social media. Marketing w praktyce, 12 (142).
 23. W. D. Evans (2006). How social marketing works in health care. Journal of health care marketing, 332 (7551).
 24. Zemlik K. (2013). W dwóch światach konsumenta. Marketing w praktyce, 5 (183).
 25. Autor nieznany, Nie tylko generacja Y, http://biznes.pl/magazyny/finanse/nie-tylko-generacja-y,5273757,magazyn-detal.html (09.01.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu