BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nowoczesne metody wyceny aktywów niematerialnych - teoria i praktyka światowa. Wnioski dla polskich przedsiębiorstw Część II. Metodyka wyceny aktywów niematerialnych
Modern methods of intangible assets valuation - theory and world practice Conclusions for Polish enterprises. Part II
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2009, z. 93, s. 23-32, tab., bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe
Aktywa, Wycena, Rynki finansowe, Globalizacja
Assets, Valuation, Financial markets, Globalization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na podstawie przeglądu metod wyceny aktywów niematerialnych (przedstawionych w Załączniku 2) można sformułować następujące obserwacje: 1) konserwatyzm ("sztywność") istniejących sprawozdań finansowych. Obecne standardy sprawozdawczości finansowej charakteryzują się znacznym stopniem niedostosowania do warunków szybkiego rozwoju technologicznego współczesnego świata, postępującej globalizacji, rosnącego stopnia komplikacji rynków finansowych - a (co najistotniejsze) empirycznie stwierdzonego przesunięcia ciężaru wyceny przedsiębiorstw od tradycyjnych aktywów - w kierunku aktywów niematerialnych. W dłuższym okresie niedopasowanie to wymusi usankcjonowanie nowego sprawozdania, mającego za cel kwantyfikację/indeksację aktywów niematerialnych. Przełom ten będzie adekwatny w swej sile do ewolucji (a raczej rewolucji) sprawozdawczości finansowej, zanotowanej pod koniec minionego wieku wraz z wprowadzeniem sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.(fragment tekstu)

The publication is the result of the author's bibliography search conducted at the US Library of Congress in Washington D.C. in August 2008. It reviews contemporary international literature and electronic resources on the semantics, accounting standards and attempts at valuation relating to intangible assets. Intangibles account for an expanding proportion of corporate values and represent increasingly significant competitive factors relating to entire economies. Their effective identification and quantification, given conservatism of all leading accounting systems worldwide, remains a formidable challenge to present-day financial markets. Thus, it formulates conclusions drawn from setting the treatment of intangibles within the framework of accounting statements against estimates of their economic value proposed by world experts, including recommendations for Polish businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aboody D., Lev B., The value-relevance of intangibles: the case of software capitalization, "Journal of Accounting Research Supplement", 36, 1998.
 2. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA AICPA ). Raporty.
 3. Amir E., Lev B., Value-relevance of non-financial information: the wireless communications industry, "Journal of Accounting and Economics", 22, 1996.
 4. Andriessen D., Weightless wealth: four modifications to standard IC theory, "Journal of Intellectual Capital", 2, 2001
 5. Andriessen D., Measuring intangibles: selecting the right tools for the job, Finance & Management. Institute of Chartered Accountants in England & Wales, 2002.
 6. Andriessen D., Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for the Valuation of Intangibles, Elsevier, Oksford 2004.
 7. Andriessen D., Tissen R., Weightless wealth: find your real value in a future of intangible assets, Londyn, Financial Times Prentice Hall, 200
 8. Arthur W.B., Increasing returns and the new world of business, Harvard Business Review, 1996.
 9. Barth M.E., Clement M.B., Foster G., Kasznik R., Brand values and capital market valuation, New York 2003
 10. Batchelor A., Is the balance sheet outdated, Institute of Chartered Accountants in England & Wales, 1999.
 11. Berry J., Tangible Strategies for Intangible Assets, McGraw-Hill, Nowy Jork 2004.
 12. Blair M.M., Wallman S.M., Wallman S.M., Unseen wealth, Nowy Jork: The Brooking Institution.
 13. Bontis N., Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital, "International Journal of Management Reviews", 3, 2001.
 14. Bontis N., Managing organizational knowledge by diagnosing Intellectual Capital: framing and advancing the state of the field, World Congress on intellectual capital readings. Boston: Butterworth Heinemann, 2002.
 15. Bontis N., Dragonetti N. C., Jacobsen K., Roos G., The Knowledge Toolbox: a review of the tools available to measure and manage intangible resources, "European Management Journal", 17, 1999.
 16. Bounfour A., How to Measure Intellectual Capital's Dynamic Value: the IC IC -dVAL approach, 5th World Congress on Intellectual Capital, McMaster University, Hamilton, Ontario 2002.
 17. Brooking A., Intellectual capital: core asset for the third millennium, International Thomson Business Press, Londyn 1996.
 18. Caddy I., Intellectual Capital: recognizing both assets and liabilities, "Journal of Intellectual Capital", 1, 2000.
 19. Canibano L., Ayuso Covarsi M.G., Sanchez M.P., The value relevance and managerial implications of intangibles: literature overview, OECD symposium on measuring and reporting intellectual capital, Amsterdam 1999
 20. Chatzkel J., A Conversation with Goran Roos, "Journal of Intellectual Capital", 3, 2002.
 21. Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: measuring and managing the value of companies, John Wiley & Sons, Nowy Jork 1996.
 22. Crosby A., The measure of reality: quantification and Western society, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 23. Damodaran A., Investment Valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset, John Wiley & Sons, Inc., 1996.
 24. Danish Agency for Trade & Industry, A guideline for intellectual capital statements, Kopenhaga 2003.
 25. Daum J.H., Intangible Assets and Value Creation, John Wiley & Sons, Chichester 2003
 26. Davenport T. H., Prusak L., Information ecology, Oxford University Press, Nowy Jork 1998.
 27. Deng Z., Lev B., Narin F., Science and technology as predictors of stock performance, Oxford University Press, Nowy Jork 2003.
 28. Dixit A.K., Pindyck R.S., The options approach to capital investment, Butterworth Heinemann Boston 1998.
 29. Dorsey P., The Little Book that Builds Wealth, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008
 30. Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual capital: realizing your company's true value by finding its hidden brainpower, Harper Business, Nowy Jork 1997.
 31. Edvinsson L., Some perspectives on intangibles and Intellectual Capital 2000. "Journal of Intellectual Capital", 1, 2000.
 32. Edvinsson L., Corporate longitude: what you need to know to navigate the knowledge economy, Financial Times Prentice Hall, Londyn 2002
 33. Edvinsson L., The knowledge capital of nations, Knowledge Management, 2002
 34. Evans M.H., Creating value through financial management
 35. Financial Accounting Standard Board, Improving business reporting: insights into enhancing voluntary disclosures, 2001
 36. Financial Accounting Standard Board, Proposed statement of financial accounting standards: business combinations and intangible assets - accounting for goodwill, 2001
 37. Financial Accounting Standard Board, Statement no. 142: goodwill and other intangible assets, 2001
 38. Firer S., Williams S.M., IC and traditional measures of corporate performances. 6th World Congress on Intellectual Capital, McMaster University, Hamilton, Ontario 2003.
 39. Gu F., Lev B., Intangible Assets: Measurement, Drivers, Usefulness 2002. Dostępne w zasobach Uniwersytetu Nowojorskiego (Stern School of Business).
 40. Gupta O., Roos G., Mergers and acquisitions through an intellectual capital perspective, "Journal of Intellectual Capital", 2, 2001.
 41. Hall B.H., Jaffe A., Trajtenberg M., Market value and patent citations: a first look. University of California at Berkeley, 2001 (uniwersyteckie zeszyty naukowe
 42. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
 43. Hand J., Lev B., Introduction and overview: Intangible assets - values, measures and risks, Oxford University Press, Nowy Jork 2003.
 44. Haspeslagh P., Noda T., Boulos F., Managing for value - it's not just about the numbers, "Harvard Business Review", 79, 2001
 45. Houghton J., Sheegan P., A primer on the knowledge economy, Centre for Strategic Economic Studies, Victoria University, Melbourne 2000
 46. Hudson W., Intellectual capital: how to build it, enhance it use it, John Wiley & Sons, Inc., Nowy Jork 1993
 47. International Accounting Standards Committee, IA IA S 38: intangible assets - Zeszyty Naukowe IA SC, Londyn 2008.
 48. International Business Efficiency Consulting (IBEC), Intellectual capital efficiency in the Croatian economy, Londyn 2003.
 49. Johanson U., Eklov G., Holmgren M., Martensson M., Human resource costing and accounting vs. the balanced scorecard: a literature survey of experience with the concepts, Zeszyty Naukowe, Sztokholm 1999
 50. Kaplan R., Norton D., The balanced scorecard, Harvard Business School Press, Boston 1996
 51. Kaplan R., Norton D., The strategy focused organization, Harvard Business School Press, Boston 2001.
 52. Kerssens I.C., Systematic Design of R&D performance measuring systems, 1999, Zeszyty Naukowe uniwersytetu w Twente
 53. Khoury S., Valuing intellectual properties, John Wiley & Sons, Inc., Nowy Jork 1998.
 54. Leadbetter C., New measures for the new economy, Institute of Chartered Accountants for England and Wales, Londyn 2000
 55. Lee T., Income and value measurement, International Thomson Business Press, Londyn 1996.
 56. Lev B., What then must we do?, Oxford University Press, 2003.
 57. Liebowitz J., Suen C.Y., Developing knowledge management metrics for measuring Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital", 2000.
 58. Lundqvist J., Intellectual Capital in Information Technology Companies, 2000, Szwedzka witryna poświęcona kapitałowi intelektualnemu (www.intellectualcapital.se).
 59. M'Pherson P.K., Pike S., Accounting, empirical measurement and Intellectual Capital. 4th Congress on the Management of Intellectual Capital, McMaster University, Hamilton 2001
 60. Mouritsen J., Bukh P.N., Larsen H.T., Johansen M.R., Developing and managing knowledge through Intellectual Capital statements, "Journal of Intellectual Capital", 3, 2002.
 61. Reilly R., Schweihs R., Valuing intangible assets, McGraw-Hill, Nowy Jork 1999.
 62. Roos G., Bainbridge A., Jacobsen K., Intellectual capital analysis as a strategic tool, "Strategy and Leadership Journal", 29, 2001.
 63. Stanfield K., Time capital and intangible accounting - new approaches to Intellectual Capital, Hershey, PA, Idea Group Publishing, 2001.
 64. Stewart T. A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Currency, Nowy Jork 1997.
 65. Stewart T. A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Currency, Nowy Jork 2001
 66. Strassmann P.A., Calculating knowledge capital, 1999 (dostępne na witrynie internetowej autora (www.strassmann.com)).
 67. Sullivan P.H., Value driven intellectual capital: how to convert intangible corporate assets into market value, John Wiley & Sons, Inc., Nowy Jork 2000
 68. Sveiby K.E., Methods for measuring intangible assets, 2002 (dostępne na witrynie internetowej autora (www.sveiby.com)).
 69. Viedma J. M., SCBS: social capital benchmarking system, 5th Congress on Intellectual Capital Readings, Butterworth Heinemann, Boston 2002.
 70. Zucker L.G., Darby M.R., Brewer M.B., Intellectual human capital and the birth of US biotechnology enterprises, Oxford University Press, Nowy Jork 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu