BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłecki Juliusz (Uniwersytet Warszawski), Kokoszczyński Ryszard (Uniwersytet Warszawski), Sakowski Paweł (Uniwersytet Warszawski), Ślepaczuk Robert (Uniwersytet Warszawski), Wójcik Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX - modelowanie i własności prognostyczne
Volatility Time Structure of VIX Futures - Modeling and Predictive Properties
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 181-192, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Kontrakty terminowe, Zmienność, Prognozowanie
Fixed-period contracts, Variability, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie podejmuje próbę wykorzystania informacji zawartych w strukturze terminowej zmienności do prognozowania przyszłych wartości indeksu VIX. W badaniu wykorzystano dzienne notowania indeksu VIX oraz kontraktów terminowych na ten indeks. Wyniki wskazują z jednej strony na istotną statystycznie ujemną zależność między opóźnieniem nachylenia struktury zmienności a bieżącą wartością indeksu VIX. Z drugiej zaś strony wykorzystanie struktury terminowej kontraktów terminowych na indeks VIX nie przekłada się na istotnie niższe błędy prognoz przyszłych wartości indeksu VIX. (abstrakt oryginalny)

In this paper we try to incorporate information included in volatility time-structure to forecast VIX index. We use daily data of the VIX index and futures contracts on VIX. Results suggest a significant and negative relationship between the lagged slope of volatility time-structure and the current level of VIX. However, on the other hand, this relationship does not translate to significant lower ex-post forecast errors of the future VIX levels. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Byoun S., Kwok C.C.Y., Park H.Y. (2003), Expectations Hypothesis of the Term Structure of Implied Volatility: Evidence from Foreign Currency and Stock Index Options, "Journal of Financial Econometrics", vol. 1, no. 1, s. 126-151.
 2. Christoffersen P., Heston S., Jacobs K. (2009), The Shape and Term Structure of the Index Option Smirk: Why Multifactor Stochastic Volatility Models Work So Well?, "Management Science", vol. 55, issue 12, s. 1914-1932.
 3. Cont R., da Fonseca J. (2002), Dynamics of implied volatility surfaces, "Quantitative Finance", vol. 2, s. 45-60.
 4. Das S.R., Sundaram R.K. (1999), Of Smiles and Smirks: A Term Structure Perspective, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 34, no. 2, s. 211-239.
 5. Diz F., Finucane T.J. (1993), Do the Options Markets Really Overreact?, "Journal of Futures Markets", vol. 13, issue 3, s. 299-312.
 6. Heynen R., Kemna A., Vorst T. (1994), Analysis of the Term Structure of Implied Volatilities, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 29, no. 1, s. 31-56.
 7. Hull J., White A. (1987), The Pricing of Options as Assets with Stochastic Volatilities, "Journal of Finance", vol. 42, no. 2, s. 281-300.
 8. Mixon S. (2002), Factors Explaining Movements in the Implied Volatility Surface, "Journal of Futures Markets", vol. 22, issue 10, s. 915-937.
 9. Mixon S. (2007), The implied volatility term structure of stock index options, "Journal of Empirical Finance", vol. 14, issue 3, s. 333-354.
 10. Nossman M., Wilhelmsson A. (2009), Is the VIX futures market able to predict the VIX index? A test of the expectations hypothesis, "Journal of Alternative Investments", vol. 12, no. 2, s. 54-67.
 11. Skladopoulos G., Hodges S., Clewlow L. (1999), The Dynamics of the S & P 500 Implied Volatility Surface, "Review of Derivatives Research", vol. 3, no. 3, s. 263-282.
 12. Stein J. (1989), Overreactions in the Options Market, "Journal of Finance", vol. 44, issue 4, s. 1011-1023.
 13. Xu X., Taylor S.J. (1994), The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 29, no. 1, s. 57-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu