BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Czynniki objaśniające ryzyka krajowych funduszy absolutnej stopy zwrotu
The Factors Explaining Risks of Domestic Absolute Return Funds
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 207-217, tabl., bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu, Fundusze hedgingowe, Ryzyko inwestycyjne, Regresja liniowa
Rate of return, Hedge fund, Investment risk, Linear regression
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na realizację stóp zwrotu przez fundusze absolutnej stopy zwrotu, a tym samym określenie, które z nich wpływają na ryzyko tych funduszy. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy na fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze hedgingowe oddziałują podobne czynniki ryzyka, co mogłoby sugerować stosowanie przez nie podobnych strategii i ekspozycji na ryzyko. Ocena rodzimych funduszy została wykonana przez zastosowanie modelu ekonometrycznego opartego na regresji liniowej, analizującego dzienne stopy zwrotu jednostek uczestnictwa badanych funduszy, różnych klas aktywów rynku finansowego oraz innych czynników mogących mieć na nie wpływ, stosowanych wcześniej dla rynku funduszy hedgingowych na świecie. Stwierdzono występowanie nieliniowości stóp zwrotu, co sugeruje, że w badaniu sprawdzającym, czy realizują one absolutną stopę zwrotu, powinno się sięgać po zaawansowane modele uwzględniające krzywoliniowość. Zaobserwowano również występowanie zależności funduszy od swoich potencjalnych benchmarków, co może sugerować nieosiąganie przez nie absolutnej stopy zwrotu. Stwierdzono również istotną, choć niejednoznaczną zależność stopy zwrotu z funduszy od aktualnej płynności rynku. Pozostałe czynniki okazały się w zasadzie nieistotne lub miały mały wpływ na analizowane zwrotu. Przeanalizowane dane wskazują na to, że badane krajowe fundusze absolutnej stopy zwrotu wykazują pewne cechy funduszy hedgingowych, zwłaszcza występowanie nieliniowości stóp zwrotu może wskazywać na używanie strategii wykorzystujących dźwignię finansową lub instrumenty pochodne. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify factors that influence the returns of the absolute return funds, and thus determine which ones affect the risk of these funds. The author tries to answer the question whether the absolute return funds related risk factors influences are similar to those that affect the hedge funds, what would suggest they use similar strategies and have similar risk exposure. The research was done through the use of econometric model based on ordinary least squares linear regression by analyzing daily returns of units of surveyed funds, different financial asset classes and other factors that may have an impact on them, previously used for the hedge fund world. The occurrence of non-linear returns has been stated, suggesting that to study if they meet the absolute rate of return, one should reach to the most advanced models that consider nonlinearity. Dependence of funds on their potential benchmarks has also been observed, suggesting that they do not reach absolute returns. Market liquidity has been also found as an significant risk factor. Other factors were basically irrelevant or having little effect on analyzed returns. The analyzed data suggests some similarities between polish absolute return fund and the hedge funds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agarwal V., Fung W.H., Loon Y.C., Naik N.Y. (2006), Risk and Return in Convertible Arbitrage: Evidence from the Convertible Bond Market, Georgia State University Working Paper.
 2. Agarwal V., Naik N.Y. (2004), Risks and Portfolio Decisions Involving Hedge Funds, "Review of Financial Studies", vol. 17, no. 1, s. 63-98.
 3. Amihud Y. (2002), Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects, "Journal of Financial Markets", vol. 5, issue 1, s. 31-56.
 4. Billio M., Getmansky M., Pelizzon L. (2009), Crises and Hedge Fund Risks, Ca' Foscari University of Venice Working Paper.
 5. Bondarenko O. (2007), Variance Trading and Market Price of Variance Risk, University of Illinois at Chicago Working Paper.
 6. Chan N.T., Getmansky M., Haas S.M., Lo A.W. (2006), Systemic Risk and Hedge Funds, University of Chicago Press, Chicago.
 7. Fung W., Hsieh D. A. (2004), Hedge Fund Benchmarks: A Risk-Based Approach, "Financial Analysts Journal", vol. 60, no. 5, s. 65-80.
 8. Niedziółka P. (2009), Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa, Difin, Warszawa.
 9. www.analizy.pl, dostęp dnia 10.07.2013.
 10. www.bossa.pl, dostęp dnia 10.07.2013.
 11. www.fundusze.wp.pl, dostęp dnia 10.07.2013.
 12. www.izfa.pl, dostęp dnia 10.07.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu