BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karkowska Renata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Czy rynek repo może być przyczyną kolejnego kryzysu?
Is the Repo Market Might Lead to the Next Crisis?
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 4, s. 243-253, rys., tabl., bibliogr. 9 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Przyczyny kryzysu, Ryzyko systemowe, Papiery wartościowe, Rynek pieniężny
Causes of crisis, Systemic risk, Securities, Money market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejski Bank Centralny (EBC)
European Union (EU), European Central Bank (ECB)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Artykuł stanowi analizę zmian na rynku repo w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Zaprezentowane dane podkreślają stale rosnący udział tego rynku w finansowaniu instytucji pośrednictwa finansowego. Dodatkowym sprzymierzeńcem rozwoju jest wprowadzona ostatnio regulacja dotycząca depozytów zabezpieczających w obrocie instrumentami pochodnymi. Autorka wskazuje na potrzebę zwiększenia przejrzystości i kontroli rynku repo, zważywszy na istotne źródło ryzyka systemowego. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the changes in the repo market in the United States and the European Union. The data presented highlight the increasing share of this market in the financing of financial intermediaries. Recently another ally in development of the market is introduced regulation on the safety of deposits in trading derivatives. The author points to the need for increased transparency and control of the repo market, given the significant source of systemic risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adrian T., Begalle B., Copeland A. and Martin A. (2012), Repo and Securities Lending, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, December, no. 529, s. 1-21.
  2. Copeland A., Duffie D., Martin A. and McLaughlin S. (2012), Key Mechanics of the U.S. Tri-Party Repo Market, "Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review".
  3. Copeland A., Martin A. and Walker M.W. (2010), The Tri-Party Repo Market before the 2010 Reforms, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, November, no. 477, s. 1-83.
  4. Covitz D., Liang N. and Suarez G.A. (2009), The Evolution of a Financial Crisis: Panic in the Asset-Backed Commercial Paper Market, Board of Governors of the Federal Reserve System, Finance and Economics Discussion Series Working Paper, March, no. 36.
  5. Garbade, K. (2006), The Evolution of Repo Contracting Conventions in the 1980s, "Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review", no. 12 (1), s. 27-42.
  6. Krishnamurthy A., Nagel S. and Orlov D. (2011), Sizing up Repo, Northwestern and Stanford University Working Paper.
  7. The role of margin requirements and haircuts in procyclicality (2010), BIS Committee on the Global Financial System, March, no. 36, s. 1-42.
  8. www.ecb.europa.eu, dostęp dnia 12.07.2013.
  9. www.federalreserve.gov, dostęp dnia 12.07.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu