BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giza Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wybór indywidualny a wybór społeczny w świetle paradoksu głosowania Condorceta
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 93-103, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Mikroekonomia, Proces decyzyjny, Decyzje konsumenckie, Preferencje konsumenta, Racjonalność zachowań, Głosowanie
Economic theory, Microeconomics, Decision proces, Consumer decision, Consumer preferences, Rationality of behavior, Voting
Abstrakt
W ramach współczesnej mikroekonomii głównego nurtu, odwołującej się do ekonomii neoklasycznej, konsument postrzegany jest jako racjonalny i suwerenny podmiot dokonujący wyboru na podstawie własnych preferencji. W tym ujęciu proces decyzyjny sprowadza się do określenia optymalnej struktury konsumpcji w ramach istniejącego ograniczenia budżetowego25. Przechodząc z poziomu decyzji jednostki na poziom decyzji kolektywnych podejmowanych przez grupę stanowiącą zbiór indywiduów należy postawić pytanie, czy w przypadku decyzji kolektywnych można mówić o ich racjonalności? W jakim stopniu decyzje kolektywne odzwierciedlają indywidualne preferencje? Czy istnieją mechanizmy agregacji preferencji pozwalające na określenie społecznej funkcji użyteczności zgodnie z preferencjami indywidualnymi? W celu odpowiedzi na powyższe pytania podjęto analizę podstawowych założeń leżących u podstaw neoklasycznej teorii wyboru konsumenta, zderzając je z teorią wyboru społecznego - szczególnie tą jej częścią, która zajmuje się problemem agregacji preferencji poprzez głosowanie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Varian H.R. : Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne. PWN, Warszawa 1997.
 2. Chodorowski J. : Adam Smith (1723-1790). Życie i dzieło autora. Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002.
 3. Persky J. : The Ethology of Homo Economicus. "Journal of Economic Perspectives", 1995, Vol. 9.
 4. Dzionek-Kozłowska J. : System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla. PWN, Warszawa 2007.
 5. Roncaglia A. : The Wealth of Ideas. A History of Economic Thought. Cambridge University Press, New York 2006.
 6. Hicks J.R. : Wartość i kapitał. Studia nad kilkoma podstawowymi zagadnieniami w teorii ekonomii. PWN, Warszawa 1975.
 7. Bator F. : The Simple Analytics of Welfare Maximization. "The American Economic Review", 1951, Vol. 47, Iss. 1.
 8. Tanzi V., Schuknecht L. : Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective. Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 9. Lissowski G. : Elementy teorii wyboru społecznego. Wydawnictwo Naukowe scholar, Warszawa 2001.
 10. Arrow K.J. : A Difficulty in the Concept of Social Welfare. "The Journal of Political Economy", 1950, Vol. 58, No. 4.
 11. Mueller D.C. : Public Choice III. Cambridge University Press, New York 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu