BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bennet Alex (Bangkok University; Mountain Quest Institute), Bennet David (Mountain Quest Institute)
Tytuł
Knowledge, Theory and Practice in Knowledge Management : between Associative Patterning and Context-Rich Action
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 1, s. 7-55, rys., bibliogr. 124 poz.
Tytuł własny numeru
Knowledge Management Special Issue : Connecting Theory and Practice
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Teoria wiedzy, Uczenie się, Umysł ludzki, Podejmowanie decyzji
Knowledge, Knowledge management, Theory of knowledge, Studying, Human mind, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca przedstawia różnorodność opinii odpowiadającą różnorodności teorii, schematów, analiz przypadków i historii związanych z obszarem Zarządzania Wiedzą. Na początku naszej pracy przedstawiamy podejście nazwane Sampler Research Call i 13 naukowców uniwersyteckich i praktyków zajmujących się Zarządzaniem Wiedzą z całego świata, którzy zgodzili się na wzięcie udziału w powyższym badaniu. Następnie podajemy podstawowe definicje i zwięźle opisujemy proces tworzenia wiedzy w umyśle ludzkim. Po krótkim (i zdecydowanie niepełnym) wprowadzeniu do literatury zajmującej się Zarządzaniem Wiedzą na przełomie wieków, podajemy schematy stosowane przez uczestników badania oraz dwa wcześniejsze schematy cieszące się statusem kultowych - kontinuum Dane-Informacje-Wiedza-Mądrość (ang. skrót DIKW) oraz model SECI (socjalizacja, eksternalizacja, kombinacja i internalizacja) widziane oczami uczestników badania. Następnie przedstawiamy wyniki badania MKTL (Liderów Myśli Zarządzania Wiedzą), sugerujące teorie zgodne z bogactwem i różnorodnością myśli zawartych w naszej pracy. Obszar Zarządzania Wiedzą przedstawiony jest jako złożony przystosowujący się system oferujący wiele możliwości i okazji. Wreszcie podsumowując, próbujemy, jako naukowcy i praktycy Zarządzania Wiedzą, znaleźć równowagę między świadomością i zrozumieniem częstych wzorców i działań podejmowanych przez nas; między potrzebą ogólnej teorii a wolnością doświadczenia konieczną do zmierzenia się z sytuacjami o odmiennym kontekście. (abstrakt oryginalny)

Embedded throughout this paper you will find the diversity of opinions that correlates to the diversity of theories, frameworks, case studies and stories that are related to the field of Knowledge Management (KM). We begin by introducing the Sampler Research Call approach and the 13 KM academics and practitioners working in different parts of the world who answered the call. We then provide baseline definitions and briefly explore the process of knowledge creation within the human mind/brain. After a brief (and vastly incomplete) introduction to KM literature at the turn of the Century, the frameworks of Sampler Call participants are introduced, and two early frameworks that achieved almost cult status-the Data-Information-Knowledge-Wisdom (DIKW) continuum and the SECI (socialization, externalization, combination and internalization) model-are explored through the eyes of Sampler Call participants. We then introduce the results of the KMTL (Knowledge Management Thought Leader) Study, which suggest theories consistent with the richness and diversity of thought interwoven throughout this paper. The field of KM is introduced as a complex adaptive system with many possibilities and opportunities. Finally, we share summary thoughts, urging us as KM academics and practitioners to find the balance between the conscious awareness/understanding of higher-order patterns and the actions we take; between the need for overarching theory and the experiential freedom necessary to address context-rich situations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff, R. L. (1989). From data to wisdom. Journal of Applied Systems Analysis, 16, 3-9.
 2. American Heritage Dictionary 4th Ed. (2006). Boston: Houghton Mifflin Co.
 3. Anderson, J. R. (1983). The architecture of cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 4. Andreeva, T. (2014). Applicability of the SECI model of knowledge creation in Russian cultural context: Theoretical analysis. Retrieved June 7,2014 from http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=l&source=w eb&cd=8&ved=0CGAQFjAH&url=http%3A%2F %2Fwww.researchgate. net%2Fprofile%2FTatiana_Andreeva2%2Fpublication%2F46449626_ Applicability_of_the_SECI_model_of_knowledge_creation_in_Russian_ cultural_context_Theoretical_analysis%2Ffile%2F79e41510922ce954 3d.pdf&ei=VQuTU-Pllo-QyASAyYCgAg&usg=AFQjCNGCY6fwrUm5VobY qw8mZYuKAad-DA
 5. Argyris, C. (1999). On organizational learning (2nd ed). Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
 6. Argyris, C. (1995). Organizational learning II: theory, method and practice. New York: FT Press
 7. Axelrod, R. & Cohen, M. (1999). Harnessing complexity: Organizational implications of a scientific frontier. New York: The Free Press.
 8. Barquín, R.C., Bennet, A. & Remez, S.G. (2001a). Building knowledge management environments for electronic government. Vienna, VA: Management Concepts.
 9. Barquín, R.C., Bennet, A. & Remez, S.G. (2001b). Knowledge management: The catalyst for electronic government. Vienna, VA: Management Concepts.
 10. Batra, S.R., Payai, R. & Carrillo, F.J. (2013). Knowledge village capital framework in the Indian context. In International journal of knowledge-based development 4(3), 222-244.
 11. Batra, S.R. (2012). Development perspectives of knowledge management. Review of Knowledge Management, Management Development Research Foundation, 2(1), 17-23.
 12. Batra, S.R. (2007). Knowledge enterprises, knowledge economy, knowledge divide and knowledge societies: a conceptual framework. Global Journal of E-business and Knowledge Management, 3(1), 13-20.
 13. Battram, A. (1996). Navigating complexity: The essential guide to complexity theory in business and management. London: The Industrial Society.
 14. Bennet, A. (2005). Exploring aspects of knowledge management that contribute to the passion expressed by its thought leaders. Dissertation, Fielding Graduate University, Santa Barbara, CA. Excerpts available at www.mountainquestinstitute.com
 15. Bennet, A. & Bennet, D. (2013). Decision-making in the new reality: Complexity, knowledge and knowing. Frost, WV: MQIPress.
 16. Bennet, A. & Bennet, D. (2010a). Leaders, decisions, and the neuro-knowledge system. In Wallis, S., Cybernetics and systems theory in management: Tools, views and advancements. Hershey, PA: IGI Global.
 17. Bennet, A. & Bennet, D. (2008a). The decision- making process for complex situations in a complex environment. In Burstein, F., Holsapple, C.W. (Eds). Handbook on decision support systems. New York: Springer- Verlag.
 18. Bennet, A. & Bennet, D. (2008d). Moving from knowledge to wisdom, from ordinary consciousness to extraordinary consciousness. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 38( 1), 7-15.
 19. Bennet, A. & Bennet, D. (2008e). eLearning as energetic learning. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 38(2), 206- 220.
 20. Bennet, A. & Bennet, D. (2007). Knowledge mobilization in the social sciences and humanities: Moving from research to action. Frost, WV: MQIPress.
 21. Bennet, A. & Bennet, D. (2006). Learning as associative patterning. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 36(4), 371-376.
 22. Bennet, A. & Bennet, D. (2004). Organizational survival in the new world: The intelligent complex adaptive system. New York: Elsevier.
 23. Bennet, A. & Neilson, R. (2003a). The leaders of knowledge initiatives: Qualifications, roles, and responsibilities. In Holsapple, C.W. (ed). Handbook on knowledge management 2: Knowledge directions. BerlinHeidelberg: Springer-Verlag.
 24. Bennet, D. & Bennet, A. (2010b). Social learning from the inside out: The creation and sharing of knowledge from the mind/brain perspective. In Girard, J. & Girard, J. (Eds.) Social knowledge: Using social media to know what you know. Hershey, PA: IGI Global.
 25. Bennet, D. & Bennet, A. (2009). Associative patterning: The unconscious life of an organization. In Girard, J.P. (Ed.). Building organizational memories. Hershey, PA: IGI Global.
 26. Bennet, D. & Bennet, A. (2008b). Engaging tacit knowledge in support of organizational learning. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 38{1), 72-94.
 27. Bennet D. & Bennet, A. (2008c). The depth of KNOWLEDGE: Surface, shallow and deep. The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 38{4), 405-420.
 28. Bennett-Woods, D. (1997). Reflections on wisdom. Unpublished paper, University of Northern Colorado.
 29. Bohm, D. (1980). Wholeness and the implicate order. London: Routledge & Kegal Paul.
 30. Booker, L.D., Burstein, F., Bontis, N., Linger, H. & Serenko, A. (2013). Understanding the practical relevance of academic research in knowledge management: a lay epistemic theory approach. In Proceedings of the Nineteenth American Conference on Information Systems. Chicago, August 15-17.
 31. Brainnet, (2008). Decade of the brain 1990-1999. Proclamation by the President of the United States of America. Retrieved October 31, 2008, from http://www.brainnet.org/proclaim.htm
 32. Bratianu, C. (2014). A critical analysis of Nonaka's model of knowledge dynamics. Electronic Journal of Knowledge Management 8(2), 193-200.
 33. Bukowitz, W.R. & Williams, R.L. (1999). The knowledge management field book. London: Pearson Education Limited.
 34. Burstein, F. & Linger, H. (2011). Task-based knowledge management approach. In Schwartz, D. & Te'eni, D. Encyclopedia of knowledge management (2nd ed). Hershey, PA: IGI Publishing, 1479-1489.
 35. Byrnes, J.P. (2001). Minds, brains, and learning: Understanding the psychological and educational relevance of neuroscientific research. New York: The Guilford Press.
 36. Carrillo, F.J. (2014). How knowledge and the city met. In Carrillo, F.J., Yigitcanlar, T., Garcia, B. & Londqvist, A. Knowledge and the city: Concepts, applications and trends of knowledge-based urban development. New York: Routledge.
 37. Carrillo, F.J. (2004). Capital cities: a taxonomy of capital accounts for knowledge cities. Journal of Knowledge Management, 8(5).
 38. Carrillo, F.J. (2002). Capital systems: Implications for a global knowledge agenda. Journal of Knowledge Management, 6(4), 379- 399.
 39. Carrillo, F.J. (2001). Meta-KM: a program and a plea. Knowledge and Innovation. Journal of the KMCI, 1(2).
 40. Carrillo, F.J. (1998). Managing knowledge-based value systems. Journal of Knowledge Management, 1(4).
 41. Cleveland, H. (1983). Information asa resource. New York: Global Perspectives in Education.
 42. Cohen, D. & Prusak, L. (2001). In good company: How social capital makes organizations work. Boston: Harvard Business School Press.
 43. Cortada, J.W. & Woods, J.A. (Eds.) (1999). The knowledge management yearbook 1999-2000. Boston: Butterworth Heinemann.
 44. Costa, J.D. (1995). Working wisdom: The ultimate value in the new economy. Toronto: Stoddart.
 45. Csikszentmihaly, M. (2003). Good business: Leadership, flow and the making of meaning. Harmondsworth, Middlesex, England: Viking Penguin.
 46. Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperCollins Publishers, Inc.
 47. Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row.
 48. Dalkir, K. (2005). Knowledge management in theory and practice. Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 49. Davenport, T.H., Manville, B. & Prusak, L. (2012). Judgment calls: Twelve stories of big decisions and the teams that got them right. Boston: Harvard Business School Publishing Corporation.
 50. Davenport, T.H. & Prusak, L. (2000). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston: Harvard Business Review Press.
 51. Dhewa, C. (2014). Modern science needs traditional knowledge. Retrieved May 5, 2014, from http://www.scidev.net/en/opinions/modern-science-needs-traditional-knowledge-l.html
 52. Dixon, N.M. (2014). Participant skill or skillful design? Which makes conversation effective? In ¡Know4(1), May, 14-18.
 53. Dixon, N.M. (2000). Common knowledge: How companies thrive by sharing what they know. Boston: Harvard Business School Press.
 54. Dixon, N.M., Allen, N., Burgess, T., Kilner, P. & Schweitzer, S. (2005). Company command: Unleashing the power of the Army profession. West Point: the Center for the Advancement of Leader Development and Organizational Learning.
 55. Durham, M. (2004). Three critical roles for knowledge management workspaces: Moderators, thought leaders, and managers. In Koenigh, E. & Srikantaiah, T. Knowledge management lessons learned: What works and what doesn't. Medford, NJ: Information Today.
 56. Edelman, G. & Tononi, G. (2000). a universe of consciousness: How matter become imagination. New York: Basic Books.
 57. Erikson, J.M. (1988). Wisdom and the senses: The way of creativity. New York: Norton.
 58. Fine, G. (2003). Introduction in Plato on Knowledge and forms: Selected essays. New York: Oxford University Press.
 59. Fitzgerald, B. (2003). Introduction to the special series of papers on informing each other: Briding the gap between researcher and practitioners. In Informing Science 6.
 60. Flock, C. & Mekhilef, M. (2007) Knowledge management in design: a multidisciplinary survey. Paper presented at the International Conference on Engineering Design, ICED'07, Cite des Sciences et de L'lndustrie, Paris, France (28-31 August).
 61. Gardner, S. (1999). Guidebook to Kant and the critique of pure reason. New York: Routledge Philosophy.
 62. George, M. S. (2007). Stimulating the brain. In Bloom, F.E. (Ed.), Best of the brain from Scientific American: Mind, matter, and tomorrow's brain (pp. 20-34). New York: The Dana Foundation.
 63. Gettier, E. L. (1963). Is justified true belief knowledge? In Oxford Journals, Oxford University Press. Retrieved June 4, 2014 from http://rintintin. colorado.edu/~vancecd/phill000/Gettier.pdf
 64. Gourlay, S. (2014). The SECI model of knowledge creation: Some empirical shortcomings. Retrieved June 7, 2014 from http://eprints.kingston. ac.uk/2291/l/Gourlay%202004%20SECI.pdf
 65. Hawkins, J. & Blakeslee, S. (2004). On intelligence: How a new understanding of the brain will lead to the creation of truly intelligent machines. New York: Times Books.
 66. Holliday, S.G. & Chandler, M.J. (1986). Wisdom: Explorations in adult competence: Contributions to human development 17. Basel; New York: Karger.
 67. Holsapple, C.W. (Ed.) (2003a). Handbook on knowledge management 1: Knowledge matters. New York: Springer-Verlag.
 68. Holsapple, C.W. (Ed.) (2003b). Handbook on knowledge management 2: Knowledge directions. New York: Springer-Verlag.
 69. Jarvis, P. (1987). Adult learning in the social context. New York: Croom Helm.
 70. Kandel, E.R. (2006). The neuroscience of adult learning: New directions for adult and continuing education. San Francisco: Jossey-Bass.
 71. Koenig, M.E.D. & Srikantaiah, T.K. (2004). Knowledge management lessons learned: What works and what doesn't. Medford, NJ: Asis&t.
 72. Kolb, D.A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice-Hall.
 73. Kramer, D.A. & Bacelar, W.T. (1994). The educated adult in today's world: Wisdom and the mature learner. In Sinnott, J.D. (Ed.). Interdisciplinary Handbook of Adult Lifespan Learning. Westport, CN: Greenwood Press.
 74. Kurzweil, R. (2005). The singularity is near: When humans transcend biology. New York: Viking.
 75. Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. In The American economic review XLV(l). Retrieved May 5, 2014, from http://www. aeaweb.org/aer/top20/45.l.l-28.pdf
 76. Lambe, P. (2014). Excerpted from private email dated April 12, 2014.
 77. Lambe, P. (2011). The unacknowledged parentage of knowledge management. The Journal of Knowledge Management, 15(2), 175-197.
 78. Levitt, H.M. (1999). The development of wisdom: An analysis of Tibetan Buddhist experience. Journal of Humanistic Psychology, 39(2), 86-105.
 79. Linger, H., Aarons, J. McShane, P. & Burstein, F. (2013). a knowledge management framework for sustainable development: a case of natural resource management policy work in Indonesia. Retrieved May 15,2014, from http://www.pacis-net.org/file/2013/PACIS2013-093.pdf
 80. Mayer-Schönberger, V. & Cukier, K. (2013). Big data: a revolution that will transform how we live, work, and think. New York: Houghton Mifflin Harcourt.
 81. Merriam, S.B. &Caffarella, R.S. (1999). Learning in Adulthood: a Comprehensive Guide (2nd Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
 82. Mokyr, J. (2005). The intellectual origins of modern economic growth. The Journal of Economic History, 65(2), 285-351. Retrieved May 5, 2014, from http://faculty.wcas.northwestern.edu/~jmokyr/SanJose-big2.pdf
 83. Noi, Q.P., Ramanathan, K. & Bennet, A. (2007). Storytelling for operationalising shared values: Singapore Armed Forces Core Values Inculcation Project. In Proceedings, Interservice/lndustry Training, Simulation and Education Conference (l/ITSEC), Paper No. 7061.
 84. Nonaka, I. (2012). Dynamic organizational capabilities: Distributed leadership and fractal organization. In: Strategic management ofmilitary capabilities: Seeking ways to foster military innovation. NIDS International Symposium on Security Affairs. Tokyo: The National Institute for Defense Studies. Retrieved May 3, 2014, from http://www.nids.go.jp/english/event/ symposium/pdf/2012/E-01.pdf
 85. Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
 86. O'Dell, C. & Hubert, C. (2011). The new edge in knowledge: How knowledge management is changing the way we do business. Hoboken, NJ: John Riley & Sons, Inc.
 87. Pasher, E. & Ronen, T. (2011). The complete guide to knowledge management: a strategic plan to leverage your company's intellectual capital. Hoboken, NJ: John Riley & Sons, Inc.
 88. Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. London: Routledge & Kegan Paul.
 89. Porter, D., Bennet, A., Turner, R. & Wennergren, D. (2003). The power of team: The making of a CIO. Alexandria, VA: Department of the US Navy.
 90. Prusak, L., Groh, K., Denning, S. & Brown, J.S. (2004). Storytelling in organizations: Why storytelling is transforming 21 st century organizations and management. Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 91. Rao, M. (2014). The 8 Cs of Km success: Learning from the IT sector. Retrieved June 6, 2014, from http://www.techsparks.com/The-8-Cs-of-KM-success-Learning-from-the-IT-sector.html
 92. Rao, M. (2013). Next generation KM: Insights and practice for resilient organisations. Singapore: Ark Group.
 93. Rao, M. (2004). Knowledge management tools and techniques. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 94. Rao, M. (2003). Leading with knowledge: Knowledge management practices in global infotech companies. Singapore: McGraw-Hill Publishing Company.
 95. Rumizen, M.C. (2002). The complete idiot's guide to knowledge management. Madison, Wl: Alpha.
 96. Russell, P. (2007), What is wisdom?, Retrieved January 14, 2008, from http://www.peterrussell.com/SP/Wisdom.php
 97. Ryle, G. (1949), The concept of mind. London: Hutchinson.
 98. Saint-Onge, H. & Armstrong, C. (2004). The conductive organization. Burlington, MA: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 99. Saint-Onge, H. & Wallace, D. (2003). Leveraging communities of practice for strategic advantage. Burlington, MA: Elsevier Science.
 100. Snowden, D.J. (2014). In an email to the author as part of the Sampler Research Call.
 101. Snowden, D.J. & Boone, M.E. (2007). a leader's framework for decision making. In Harvard business review (November). Retrieved May 6, 2014, from http://www.mpiweb.org/CMS/uploadedFiles/Article%20for%20 Marketing%20-%20Mary%20Boone.pdf
 102. Snowden, D.J. (2003). Complex acts of knowing: Paradox and descriptive self-awareness. In Journal of knowledge management 6(2), 100-111. Retrieved May 6, 2014, from http://cognitive-edge.com/uploads/ articles/13_Complex_Acts_of_Knowing_paradox_and_descriptive_self-awareness.pdf
 103. Sousa, D. A. (2006). How the brain learns. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 104. Sousa, M. (2008). Open innovation models and the role of knowledge brokers. In Inside Knowledge 11{6), 18-22.
 105. Sousa, M. C. (2006). The sustainable innovation engine. In VINE 36(4) 398405.
 106. Sousa, M. C., & van Dierendonck, D. (2010). Knowledge workers, servant leadership and the search for meaning in knowledge-driven organizations. On the Horizon, 18{3), 230-239.
 107. Stacy, R. D. (1996). Complexity and creativity in organizations. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
 108. Stankosky, M. (Ed.) (2011). Creating the discipline of knowledge management: The latest in university research. New York: Elsevier Butterworth Heinemann.
 109. Stankosky, M. (2005). Creating the discipline of knowledge management. Oxford: Routledge.
 110. Sternberg, R.J. (Ed.) (1998). Wisdom: Its nature, origins, and development. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
 111. Stonier, T. (1997). Information and meaning: An evolutionary perspective. London: Springer-Verlag.
 112. Stonier, T. (1992). Beyond information: The natural history of intelligence. London: Springer-Verlag.
 113. Stonier, T. (1990). Information and the internal structure of the universe. London: Springer-Verlag.
 114. Tan, M. & Rao, M. (2013). Knowledge management initiatives in Singapore. Singapore: World Scientific Publishing Company.
 115. Tiwana, A. (2000). The knowledge management toolkit: Practical techniques for building a knowledge management system. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR.
 116. Trumpa, C. (1991). The heart of the Buddha. Boston: Shambhala.
 117. Ward, J. (2006). The student's guide to cognitive neuroscience. New York: Psychology Press.
 118. Weick, K. (2001). Making sense of the organization. Oxford, UK: Blackwell Publishing.
 119. Weick, K. (2000).Sense makingin organizations: Foundationsfororganizational science. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 120. Wenger, E. (2000). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 121. Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W.M. (2002). Cultivating communities of practice. Boston: Harvard Business Review Press.
 122. Wheatley, M.J. (2006). Leadership and the new science: Discovering order in a chaotic world. San Francisco: Barrett-Koehler Publishers, Inc.
 123. Woodman, M. and Dickson, E. (1996), Dancing in the flames: The dark goddess in the transformation of consciousness. Boston: Shambhala.
 124. Zeleny, M. (1987). Management support systems: Towards integrated knowledge management. Human Systems Management, 7(1), 59-70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20141011
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu