BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zboroń Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konceptualizacje idei racjonalnego wyboru we współczesnej refleksji społecznej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 104-116, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Zachowania społeczne, Racjonalność zachowań, Teoria wyboru, Ekonomia klasyczna, Koncepcja człowieka gospodarującego
Economic theory, Social behaviour, Rationality of behavior, Choice theory, Classical economy, Concept of Homo Oeconomicus
Abstrakt
Zagadnienia racjonalnego wyboru odnoszone do zachowań społecznych człowieka są przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin społecznych. Prezentowane niżej rozważania koncentrować się będą jedynie na konceptuałi- zacjach kategorii racjonalności projektowanych w naukach ekonomicznych, przy czym ograniczę się do dwóch przykładów. Pierwszy z nich dotyczy sformułowanej w ekonomii klasycznej i rozwijanej w nurcie neoklasycznym idei homo oeconomicus, drugi odnosi się do ujęcia odmiennego - konstruowanego we współczesnym instytucjonalizmie. Obie te koncepcje są dobrze znane, nie jest zatem moim celem przedstawianie treści formułowanych przekonań, lecz ujawnienie normatywnych, światopoglądowych założeń tych koncepcji. Objaśnienie moich zamierzeń wymaga dokonania deklaracji w kwestii przyjmowanych przeze mnie przekonań, które stanowić będą kontekst formułowanych niżej wypowiedzi. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gellner E. : The Social Science Encyclopedia. Eds. Kuper A., Kuper J., London-Boston-Henley, 1985.
  2. Kapralski S. : Racjonalność I perspektywy socjologii wiedzy : Między rozumem niepokalanym a rozumem uwikłanym W : Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią. Red. Kozakiewicz H., Mokrzycki E., Siemek M.J., PWN, Warszawa 1992.
  3. Kmita J. : Racjonalność decyzyjna a badanie kultury. W : Rozumność i racjonalność. Red. Buksiński T. , Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznań 1997.
  4. Thaler R.H. : From Homo Oeconomicus to Homo Sapiens. "Journal of Economic Perspectives", 2000, Vol. 14, No. 1.
  5. Turner J.H. : Struktura teorii socjologicznych. PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu