BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Faliński Stanisław (Akademia Podlaska w Siedlcach; Uczelnia Vistula w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja ustroju miasta stołecznego Warszawy w latach 1990-2002
Evolution of the Administrative System of the Capital City of Warsaw between 1990-2002
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2011, nr 4 (35), s. 142-159, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Ustrój miasta, Samorząd terytorialny, Funkcje metropolitalne
City government structure, Local government, Metropolitan Functions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Od odrodzenia się w Polsce w 1990 r. samorządu terytorialnego stolica państwa i największe polskie miasto ma odmienny ustrój niż inne polskie miasta. Ustrój ten w latach 1990-2002 był oparty na istnieniu w ramach Warszawy odrębnych, posiadających osobowość prawną, gmin. W tym okresie ustrój ten ewoluował. Podczas kadencji 1990-1994 miasto było podzielone na siedem dzielnic-gmin: Warszawa-Mokotów, Warszawa-Ochota, Warszawa-Wola, Warszawa-Żoliborz, Warszawa-Praga Północ, Warszawa-Praga Południe i Warszawa-Śródmieście. Na czele Warszawy stał wybierany przez wszystkich radnych prezydent m.st. Warszawy. Ustrój źle funkcjonował. W 1994 r. wszedł w życie nowy ustrój, w którym centralna, dysponująca zwartą zabudową, część miasta została jedną liczącą ok. miliona mieszkańców gminą Warszawa-Centrum, dzielącą się na dzielnice. Wokół niej istniało dziesięć gmin: Warszawa-Ursynów, Warszawa-Wilanów, Warszawa-Wawer, Warszawa-Targówek, Warszawa-Rembertów, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Bemowo i Warszawa-Ursus. W 1998 r. zdecydowano o wprowadzeniu do miasta kolejnego szczebla samorządu-powiatu warszawskiego z własnymi, odrębnymi organami. Ten bardzo skomplikowany ustrój istniał do 2002 r., kiedy wszedł w życie ustrój z całą Warszawą jako jedną gminą i osiemnastoma dzielnicami. (abstrakt oryginalny)

Since the revival of the self-government system in Poland in 1990, the capital and the biggest city of Poland has had an administrative system different from other Polish towns. In 1990-2002, the system was based on the territorial structure made of separate units called gminas (communes), having a status of legal entities. However, the system was evolving over that period. In 1990-1994 the city was divided into seven districts-gminas: Warszawa-Mokotów, Warszawa-Ochota, Warszawa-Wola, Warszawa-Żoliborz, Warszawa-Praga Północ, Warszawa-Praga Południe and Warszawa-Śródmieście. The mayor of the city of Warsaw was its President elected by all the city councilors. The system did not function well. In 1994 a new system was introduced: the central part of the city, which had the biggest building density and the population of about one million, became one gmina called Warszawa-Centrum and divided into districts. Around it, there were ten neighboring gminas: Warszawa-Ursynów, Warszawa-Wilanów, Warszawa-Wawer, Warszawa--Targówek, Warszawa-Rembertów, Warszawa-Białołęka, Warszawa-Bielany, Warszawa-Bemowo and Warszawa-Ursus. In 1998 a decision was made to introduce one more level of self-government in the city: powiat warszawski (County of Warsaw) with its own administrative units. This very complicated system existed until 2002, when it was replaced by a new one in which Warsaw became one gmina with eighteen districts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczek G., Radziejowski J., Dyskusja o ustroju Warszawy, "Wspólnota", nr 14 z 02.04.1994.
 2. Czarnota M., Nowy ustrój Warszawy. Jak wam się to podoba?, "Wspólnota", nr 7 z 12.02.1994.
 3. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 4. Faliński S., Metropolia - termin wieloznaczny, [w:] S. Faliński (red.), Warszawa - jaka metropolia? Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie 13.10.2007, Wydawnictwo WSEI w Warszawie, Warszawa 2008.
 5. Faliński S., Pojmowanie terminu metropolia - kilka uwag porządkujących, [w:] S. Faliński (red.), Samorząd terytorialny w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, Wybrane problemy. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie 14 maja 2009, Wydawnictwo WSEI w Warszawie, Warszawa 2010.
 6. Fogler P., (w rozmowie z A. Światek), Kto rządzi Warszawą?, "Wspólnota" nr 11 z 16.03.1991.
 7. Gawryszewski A., Worcelli P., Nowosielska E., Funkcje metropolitalne Warszawy, "Zeszyty IGiPZ PAN" 1998, nr 53.
 8. Gorzelak G., Smętowski M., Metropolia i region w gospodarce informacyjnej, Scholar, Warszawa 2005.
 9. Izdebski H., Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 10. Jaka będziesz Warszawo? Notowała M. Krassowska, "Wspólnota" nr 6 z 09.02.1991.
 11. Jałowiecki B., Metropolie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 1999.
 12. Komorowski B., Dziwoląg warszawski, "Wspólnota", nr 36 z 05.09.1998.
 13. Kozłowski S., Funkcje metropolitalne miast światowych, [w:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2003.
 14. Krasnopolski A., Problemy ustroju samorządowego Warszawy, opracowanie wykonane w Biurze interwencji Kancelarii Senatu, 1 grudnia 1993.
 15. Niziołek M., Problemy ustroju aglomeracji miejskich ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 16. Markiewicz A., "Model" do naprawy. O samorządną i sprawnie zarządzaną Warszawę, "Wspólnota" nr 23 z 08.06.1991.
 17. Memoriał w sprawie zarządzania m.st. Warszawą skierowany do pana Bohdana Jastrzębskiego o przesłanie H. Suchockiej, "Wspólnota" nr 51-52 z 19 -26.12.1992.
 18. Nowacka E., Polski samorząd terytorialny, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 19. Rutkiewicz J., (w rozmowie z J. Walewskim), Śmiać się czy płakać, "Wspólnota", nr 2-3 z 12-19.01.1991.
 20. Tylko ewolucja. Dyskusja redakcyjna nad ustrojem Warszawy, "Wspólnota", nr 43 z 24.10.1993.
 21. Uchwała nr XVII/93/95 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie przyjęcia statutu miasta stołecznego Warszawy, M.P. z 28 kwietnia 1995, nr 20, poz. 251.
 22. Uchwała Rady Gminy Warszawa-Centrum nr 390/XXXI/96 w sprawie przyjęcia statutu Gminy Warszawa-Centrum z dnia 19 września 1996 r.
 23. Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, DzU z 1994 r., Nr 48, poz. 195.
 24. Ustawa z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy, DzU z 2002 r., Nr 41, poz. 361.
 25. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy, DzU z 1990 r., Nr 34, poz. 200.
 26. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, DzU z 1990 r., Nr 16, poz. 95 i nr 34 poz. 199.
 27. Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, DzU Nr 92, poz. 1044.
 28. Winiarski L., Komisarz dla Warszawy?, "Wspólnota" nr 51-52 z 19- 26.12.1992.
 29. Winiarski L., Między dzielnicami a ratuszem, "Wspólnota" nr 51-52 z 19-26.12.1992.
 30. Wyganowski S., "Uwagi do ustroju m.st. Warszawy" autorstwa 6 burmistrzów i przewodniczących Rad Dzielnic - Gmin Warszawy, "Wspólnota", nr 11 z 14.03.1992.
 31. Wyganowski S., (w rozmowie z I. Marcisz), W sercu Europy, "Wspólnota", nr 17 z 07.07.1990.
 32. Wyganowski S., Stołeczna katastrofa, "Wspólnota", nr 38 z 19.09.1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu