BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Dariusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Teoria działania zbiorowego Mancura Olsona jako zastosowanie ekonomicznej teorii wyboru - sukces czy porażka ?
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 130-142, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Nauki społeczne, Nauki ekonomiczne, Teoria wyboru, Zachowania społeczne, Psychosocjologia
Social sciences, Economic sciences, Choice theory, Social behaviour, Psychosociology
Abstrakt
Książka Mancura Olsona "The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups" wywarła niewątpliwy wpływ na nauki społeczne, przyczyniła się do wyodrębnienia w ramach nauk ekonomicznych nowego działu - teorii wyboru publicznego. Literatura inspirowana tezami Olsona jest już dziś ogromna i trudna do ogarnięcia. Zbadanie jego wpływu na nauki społeczne wymagało by obszernej monografii, tekst niniejszy stanowi jedynie próbę odpowiedzi na pytanie, czy model Olsona, oparty na ekonomicznej teorii wyboru, dobrze sobie radzi z wyjaśnianiem dobrowolnego uczestnictwa w działaniu zbiorowym. Choć największą popularność Olson zdobył wśród politologów i socjologów, to jednak w tychże środowiskach znajdziemy wielu krytyków jego teorii. Sceptycy wskazują, że model Olsona nie pozwala wyjaśnić poziomu i struktury zaangażowania w działalność społeczną, podczas gdy istnieje wiele wyjaśnień konkurencyjnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Klimczak B. : Teoretyczne podstawy badania działań grup interesu na rzecz ładu rynkowego. W : Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce. Red. Klimczak B., Wrocław 2001.
 2. Tłaczała P. : Analiza grup interesu. W : Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej. Red. Wilkin J., Warszawa 2005.
 3. Oświecimski K. : Miejsce grup interesu w amerykańskim krajobrazie politycznym i nauce. "Politeja", 2005, nr 4.
 4. Lazear E.P. : Economic Imperialism. "Quarterly Journal of Economics", 2000, Vol. 115, No. 1.
 5. Green D.P., Shapiro I. : Pathologies of Rational Choice Theory : a Critique of Applications in Political Science. Yale University Press, New Haven-London 1994.
 6. Oliver P.E. : Formal Models of Collective Action. "Annual Review of Sociology, 1993, Vol. 19.
 7. Levitt S.D., List J.A. : Homo Economicus Evolves. "Science", 2008, Vol. 319.
 8. Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z. : Ekonomia a inne nauki społeczne na poczatku XXI w. Między imperializmem a kooperacją. "Ekonomista", 2008, nr 2.
 9. Becker G.S. : Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa 1990.
 10. Olson M. : The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2003.
 11. Samuelson P.A. : The Pure Theory of Public Expenditure. "Review of Economics and Statistics", 1954, Vol. 36, No. 4.
 12. Samuelson P.A. : Diagrammatic Exposition of Theory of Public Expenditure. "Review of Economics and Statistics", 1955, Vol. 37, No. 4.
 13. Dougherty K.L. : Precursors of Mancur Olson. W : Heckelman J.C., Coates D. : Collective Choice. Essays in Honor of Mancur Olson. Springer 2003.
 14. Olson M., Zeckhauser R. : An Economic Theory of Alliances. "The Review of Economics and Statistics", 1996, Vol. 48, No. 3.
 15. Olson M. : The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. Yale University Press, New Haven 1982.
 16. Quiggin J. : Testing the Implication of the Olson Hypothesis. "Economica", 1992, Vol. 59. No. 235.
 17. Klandermans B. : Kolektywne działanie polityczne. W : Psychologia polityczna. Red. Sears D.O., Huddy L., Jervis R., UJ, Kraków 2008.
 18. Frohllich N., Oppenheimer J.A. : I Get by with a Little Help from my Friends. "World Politics", 1970, Vol. 23, No. 1.
 19. Oliver P.E. : Rewards and Punishments as Selective Incentives for Collective Action : Theoretical investigations. "American Journal of Sociology", 1980, Vol. 85, No. 6.
 20. della Porta D., Diani M. : Ruchy społeczne. Wprowadzenie. UJ, Kraków 2009.
 21. Walsh E.J., Warland R.H. : Social Movement Involvement in the Wake of Nucler Accident : Activist and Free Roders in the TMI area. "American Sociological Review", 1983, Vol. 48, No. 6.
 22. Marwell G., Ames R.E. : Experiments on the Provision of Public Goods. I. Resources, Interests, Group Size and the Free - Rider Problem. "American Journal of Sociology", 1979, Vol. 84, No. 6.
 23. Marwell G., Ames R.E. : Experiments on the Provision of Public Goods. II. Provision Points, Stakes, Experience, and the Free-Rider Problem. "American Journal of Sociology", 1980, Vol. 84, No. 4.
 24. Schneider F. , Pommerehne W.W. : Free Riding and Collective Action Organizations. "American Sociological Review", 1988, Vol. 53, No. 3.
 25. Knoke D. : Incentives in Collective Action Organizations. "American Sociological Review", 1998, Vol. 53, No. 3.
 26. Stigler G.J. : Free Riders and Collective Action : An Appendix to Theories of Economic Regulation. "Bell Journal of Economics and Management Science", 1974, Vol. 5, No. 2.
 27. Marsh D. : On Joining Interest Groups : An Empirical Consideration of the Work of Mancur Olson Jr. "British Journal of Political Science", 1976, No. 3.
 28. Hansen W.L., Mitchell N.J. , Drope J.M. : The Logic of Private and Collective Action. "American Journal of Political Science", 2005, Vol. 49, No. 1.
 29. Klandermans B. : Mobilization and Participation Social - Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory. "American Sociological Review", 1984, Vol. 49, No. 5.
 30. Oliver P.E. : If You don't do it, Nobody Else Will : Active and Token Contributors to Local Collective Action. "American Sociological Review", 1984, Vol. 49, No. 5.
 31. Oliver P.E., Marwell G., Teixeira R. : A Theory of the Critical Mass I. Interdependence. Group Heterogenity and the Production of Collective Action. "American Journal of Sociology", 1985, Vol. 91, No. 3.
 32. Oliver P.E., Marwell G. : The Paradox of Group Size in Collective Action. A Theory of the Critical Mass. II. "American Sociological Review", 1988, Vol. 53, No. 1.
 33. Salisbury R.H. : An Exchange Theory of Interest Groups. "Midwest Journal of Political Science", 1969, Vol. 13, No. 1.
 34. Nownes A.J., Neeley G. : Public Interest group Entrepreneurship and Theories of Group Mobilization. "Political Research Quarterly", 1996, Vol. 49, No. 1.
 35. Walker J.L. : The Origins and Maintenance of Interest Group in America. "American Political Science Review", 1983, Vol. 77, No. 2.
 36. King D.C., Walker J.L. : The Provision of Benefits by Interest Groups in the United States. "Journal of Politics", 1992, Vol. 54, No. 2.
 37. Whiteley P.F. : Rational Choice and Political Participation. Evaluating the Debate. "Political Research Quarterly", 1195, Vol. 48, No. 1.
 38. Wiuller R. : Groups Reward Individual Sacrifice : The Status Solution to the Collective Action Problem. "American Sociological Review", 2009, Vol. 74, No. 1.
 39. Lijphart A. : Unequal Participation : Democracy's Unresolved Dilemma. "American Political Science Review", 1996, Vol. 91, No. 1.
 40. Dahl R.A., Stinebrickner B. : Współczesna analiza polityczna. Scholar, Warszawa 2007.
 41. Curtis J.E., Baer D.E., Grabs E.G. : Nation of Joiners : Explaining Voluntary Association Membership in Democratic Societes. "American Sociological Review", 2001, Vol. 66, No. 6.
 42. Lipset S.M. : Homo politicus. Społeczne podstawy polityki. PWN, Warszawa, 1995.
 43. Putnam R.D. : Demokracja w działaniu : Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Znak, Kraków 1995.
 44. McLean I. : The Divided Legacy of Mancur Olson. "British Journal of Political Science", 2000, Vol. 30, No. 4.
 45. Oliver P.E. : Formal Models of Collective Action. "Annuala Review of Sociology", 1993, Vol. 19.
 46. Dixit A. : Mancur Olson - Social Scientist. "Economic Journal", 1999, Vol. 109, No. 456.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu