BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojarczyk Bartosz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Obecność NATO w regionie Zatoki Perskiej
NATO's Presence in the Persian Gulf Region
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2011, nr 4 (35), s. 160-168, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Stosunki polityczne, Polityka obronna
Political relations, Defence policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Kraj/Region
Zatoka Perska
Persian Gulf
Abstrakt
Zatoka Perska stanowi istotny region geopolityczny w dzisiejszym świecie. Strategiczne położenie geopolityczne, ogromne zasoby surowców energetycznych, niestabilność społeczno-polityczna państw regionu oraz ciągła wielopłaszczyznowa penetracja ze strony mocarstw światowych kształtują jej geostrategiczny charakter. Celem artykułu jest analiza rosnącego zaangażowania Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) w regionie Zatoki Perskiej. Ważną kwestią badawczą pozostaje ewolucja roli NATO w dzisiejszym świecie oraz rzeczywiste role, jakie Pakt chciałby odgrywać w analizowanym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Persian Gulf is a very important geopolitical region in the world today. Its strategic location, enormous energy resources, social and political instability of the countries in the region and a continual multidimensional penetration by world superpowers constitute its geostrategic character. The article aims to analyze the increasing NATO's involvement in the region of Persian Gulf. Another essential research issue is the evolution of NATO's role in today's world and the real roles the Pact would like to play in the analyzed area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adib-Moghaddam A., The International Politics of the Persian Gulf. A cultural genealogy, Routledge, London & New York 2006.
 2. Ehteshami A., Globalization and Geopolitics In the Middle East. Old Games, New Rules, Routledge, London & New York 2009.
 3. Gordon P., NATO's Growing Role in the Greater Middle East, 63 Emirates Lecture Series, The Emirates Center for Strategic Studies and Research.
 4. Hunter R.E., Building Security in the Persian Gulf, RAND National Security Research Division, Santa Monica 2010.
 5. Istanbul Cooperation Initiative, http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/docu-cooperation.htm.
 6. Istanbul Cooperation Initiative (ICI). Reaching out to the Broader Middle East, http://www.nato.int/issues/ici/index.html.
 7. Loftian S., A Regional Security System In the Persian Gulf, (in:) Security in the Persian Gulf. Origins, Obstacles, and the Search for Consensus, L.G. Potter, G.G. Sick (ed. by), Palgrave, New York 2002.
 8. NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement. Analysis and Recommendations of the Group of Experts of a New Strategic Concept for NATO, http://www.nato.int/strategic-concept/expertsreport.pdf.
 9. NATO In the 21st century, http://www.nato.int/docu/21- cent/21st_eng.pdf.
 10. O'Reilly M.J., Unexceptional. America's Empire In the Persian Gulf, 1941-2007, Lexington Books, Lanham 2008.
 11. Polenz R., NATO and Persian Gulf Security, NATO Parliamentary Assembly 2005 Annual Session, Committee Reports 177 PCTR 05 E, http://www. nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=676.
 12. Security Cooperation with Mediterranean region and the Broader Middle East, http://www.nato.int/doc/mediterranean/secopmed-e.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu