BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gach Daniel (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Relacje między kulturą a realizacją procesów zarządzania wiedzą w organizacjach (cz. I)
Źródło
e-mentor, 2007, nr 4, s. 48-52, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kultura narodowa, Wartościowanie wiedzy, Interakcje społeczne, Zarządzanie wiedzą
National culture, Knowledge evaluation, Social interaction, Knowledge management
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Kultura narodowa czy też kultura określonej grupy społecznej ma olbrzymi wpływ na kształtowanie się postaw i zachowań jednostki ludzkiej. Stając się później członkiem określonej organizacji, wnosi ona do niej "bagaż" swoich własnych doświadczeń, swój własny system wartości, zbiór norm i zasad moralnych oraz ukształtowane wyobrażenia i stereotypy o innych. Te elementy w znacznym stopniu wpływają na realizowane w organizacji procesy pozyskiwania, generowania i wykorzystania wiedzy. Szczególnie w sytuacji, gdy uznajemy, że kreowanie wiedzy jest dynamicznym procesem społecznym, charakteryzującym się głębokimi interakcjami międzyludzkimi, które uwarunkowane są kompleksowym zbiorem społecznych założeń, wartości, symboliki oraz języka. Celem artykułu jest w zwrócenie uwagi na rolę kultury - zarówno narodowej, jak i organizacyjnej - w realizacji procesów zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell DeTienne K. i inni, Toward a Model of Effective Knowledge Management and Directions for Future Research" Culture, Leadership, and CKOs, "Journal of Leadership and Organizational Studies" 2004, tom 10, nr 4.
 2. Ford D.P., Chan Y.E., Knowledge sharing in a multi-cultural setting: a case study, "Knowledge Management Research & Practice" 2003, nr 1.
 3. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 4. Hutchings K., Michailova S., The impact of group membership on knowledge sharing in Russia and China, "International Journal of Emerging Markets" 2006, tom 1, nr 1.
 5. Krzemionką D., Zimbardo P., Jak uwodzi zło?, "Charaktery" 2007, nr 7.
 6. Plewicka Z., Zdolności psychospołeczne oraz funkcjonowanie jednostki w grupie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1982.
 7. G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 9. Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji. Wzory kultury organizacyjnej wysokiej tolerancji niepewności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 10. Stephan W.G., C.W. Stephan, Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 11. Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 12. White L.A., Rozwój kultury, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (wybór), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa 1975.
 13. Winkler R., Komunikacja w warunkach różnorodności kulturowej [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 14. Winkler R., Gach D., Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów pracowniczych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 626, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-6758
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu