BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemieniako Dariusz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Lojalność młodych konsumentów alkoholu w kontekście marketingu społecznego
Young Consumers Loyalty Towards Alcohol in the Context of Social Marketing
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, nr 10 (59), s. 653-661, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Marketing społeczny, Konsumpcja alkoholu, Lojalność klientów, Młodzież
Social marketing, Alcohol consumption, Customer loyalty, Youth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród młodych ludzi obserwuje się rosnącą szkodliwą dla zdrowia konsumpcję alkoholu. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości wykorzystania marketingu społecznego do redukcji szkodliwej dla zdrowia konsumpcji alkoholu, w odniesieniu do lojalności młodych konsumentów alkoholu, przez pryzmat czynników społeczno-kulturowych. Przeprowadzona analiza czterech czynników społeczno-kulturowych takich jak: etnocentryzm, patriotyzm, lokalność i nostalgia, ukazała specyfikę lojalności młodych konsumentów wobec alkoholu. (abstrakt oryginalny)

It is observed increasing unhealthy alcohol consumption amongst young people. The goal of this paper is to present possibilities of implementing social marketing to reduction unhealthy alcohol consumption, in relation to loyalty towards alcohol amongst young consumers. The antecedents of those loyalty behaviours are social and cultural factors. In the paper it is presented the analysis of four social and cultural factors, such us: ethnocentrism, patriotism, locality and nostalgy, which showed the specificity of young consumers loyalty towards alcohol. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anon., Analizy, badania, raporty. Spożycie alkoholu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dostępne: http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid16, data aktualizacji: 22.01.2013.
 2. Anon., European School Survey Project on Alcohol and Drugs, The 2011 ESPAD report. Dostępne: http://www.espad.org/en/Reports--Documents/ESPAD Reports/, data aktualizacji: 22.01.2013.
 3. Cismaru M., Lavack A.M. i Markewich E.: Alcohol Consumption Among Young Consumers: a Review And Recommendations, Young Consumers, Vol. 9, Issue 4, 2008, s. 282-296.
 4. Cismaru M., Lavack A.M. i Markewich E.: Social Marketing Campaigns Aimed At Preventing Drunk Driving: a Review And Recommendations, International Marketing Review, Vol. 26, Issue 3, 2009, s. 292-311.
 5. Gunter B., Hansen A. i Touri M.: Alcohol advertising and young people's drinking, Young Consumers, Vol. 10, Issue 1, 2009, s. 4-16.
 6. Hastings G. i Angus K.: When is social marketing not social marketing? Journal of Social Marketing, Vol. 1, Issue 1, 2011, s. 45-53.
 7. Hill S.C., Thomsen S.R., Page R.M. i Parrott N.: Alcohol Advertisements In Youth-oriented Magazines: Persuasive Themes And Responsibility Messages, American Journal of Health Education, Vol. 36, Issue 5, 2005, s. 258-265.
 8. Korff R.: Local Enclosures of Globalization. The Power of Locality, Dialectical Anthropology, Vol. 27, 2003, s. 1-18.
 9. Lefebvre R.C.: An integrative model for social marketing. Journal of Social Marketing, Vol. 1, Issue 1, 2011, s. 54.
 10. Makara-Studzińska M. i Urbańska A.: Binge drinking patterns among young people from rural areas of Lublin province, Annals of Environmental and Agricultural Medicine, Vol. 14, 2007, s. 45-49.
 11. Manoff R.K.: Social Marketing: ANew Imperative for Public Health, Praeger, New York 1985.
 12. Park C.L.: Positive And Negative Consequences Of Alcohol Consumption In College Students, Addictive Behaviors, Vol. 29, 2004, s. 311-321.
 13. Siemieniako D.: Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu, Marketing i Rynek, PWE, 2013 (artykuł zgłoszony do publikacji).
 14. Siemieniako D, Kubacki K.: Exploring college students' perceptions of negative consequences of binge drinking through consumer collages, European Advances in Consumer Research, Vol. 9, 2011, s. 255-263.
 15. Siemieniako D., Kubacki K., Krot K. i Glińska E.: The ethnocentric tendencies amongst beer drinkers as a specific relationship with local brands in Poland, British Food Journal, Vol. 113, Issue 3, 2011, s. 404-418.
 16. Siemieniako D., Rundle-Thiele S. i Urban W.: Understanding loyalty from a customer's perspective, Journal of Customer Behaviour, Vol. 9, Issue 3, 2010, s. 283-298.
 17. United States Agency for International Development: Private sector health glossary. Dostępne: http://psp-one.com/section/resource/glossary , data aktualizacji 19.10.2010.
 18. Wechsler H. i Nelson T.F.: What we have learnt from the Harvard School Of Public Health College alcohol study: focusing attention on college student alcohol consumption and the environmental conditions that promote it, Journal of Studies on alcohol and Drugs, Vol. 69, Issue 4, 2008, s. 1-10.
 19. World Health Organization, Working document for developing a draft global strategy to reduce harmful use of alcohol. Dostępne: http://www.who.int/substance_abuse/activities/msbwden.pdf , data aktualizacji: 15.10.2010.
 20. Wymer W.: Developing more effective social marketing strategies. Journal of Social Marketing, Vol. 1, Issue 1, 2011, s. 17-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu