BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczewska Lidia (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Absorpcja zasobów pracy przez sektor usług w Polsce w latach 2008-2012
Absorption of Labour Resources by the Service Sector in Poland in the Years 2008-2012
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 3, s. 145-156, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Sektor usług, Tworzenie miejsc pracy, Struktura zatrudnienia, Zasoby pracy
Services sector, Job creation, Employment structure, Labour resources
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest identyfikacja znaczenia sektora usług jako pracodawcy i jego roli w kształtowaniu sytuacji na polskim rynku pracy w latach 2008-2012. Podstawę wnioskowania stanowiły publikowane dane statystyczne GUS prezentujące zmiany zachodzące w liczbie pracujących, bezrobotnych oraz nowo utworzonych miejsc pracy w sektorze usług. Zaprezentowane rozważania dotyczą zarówno sektora usług jako całości, jak i poszczególnych sekcji wchodzących w jego skład (wg PKD 2007). Tam, gdzie było to możliwe (ze względu na dostępność danych statystycznych) uwzględniono także zróżnicowanie terytorialne (wg województw). W efekcie zaprezentowanych analiz wykazano, że nawet w okresie spowolnienia gospodarki sektor usług przyczyniał się do łagodzenia trudnej sytuacji na polskim rynku pracy. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to identify the importance of the service sector as an employer and its role in formation of the situation in the Polish labour market in the years 2008-2012. The grounds for conclusions were the published CSO's statistical data presenting the changes occurring in the number of employees, unemployed and newly established jobs in the service sector. The presented considerations concern both the service sector as a whole and individual sections being a part thereof (by PKD 2007). When it was possible (due to the statistical data accessibility), the author considered the territorial differentiation (by province). In effect of the presented analyses, the author showed that even in the period of economic slowdown the service sector contributed to smoothing the difficult situation in the Polish labour market. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezrobocie rejestrowane. I -IV kwartał 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 2. Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
 3. Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 4. Kuczewska L. (2011), Sektor usług w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny", nr 2.
 5. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2010 (2010), GUS, Warszawa.
 6. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 7. Popyt na pracę w 2010 r. (2011), GUS, Warszawa.
 8. Popyt na pracę w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 9. Popyt na pracę w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009 (2009), GUS, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Województw 2012 (2012), GUS, Warszawa.
 12. http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm [dostęp: 28.04.2014]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu