BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Badanie słabej formy efektywności informacyjnej GPW
The Weak Form of WSE Information Efficiency Investigation
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 155-165, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Efektywność informacji, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Capital market, Information effectiveness, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem pracy jest weryfikacja hipotezy o słabej formie efektywności informacyjnej polskiego rynku kapitałowego za pomocą testu autokorelacji, serii i obecności pierwiastków jednostkowych. Badania przeprowadzono dla indeksu WIG20, WIG, MIDWIG, subindeksów sektorowych indeksu WIG obliczanych przez giełdę oraz odpowiadających im subindeksów sektorowych wchodzących w skład indeksu WIG20 i MIDWIG wyznaczonych według wzoru na te indeksy. Analizy przeprowadzono w oparciu o dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla danych z okresu od 3.10.1994 (tj. daty wprowadzenia piątej sesji giełdowej w tygodniu) do 29.12.2006. Rozważany okres został podzielony na 19 podokresów, gdzie datami podziału są przełomowe wydarzenia dla giełd GPW w Warszawie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is verification of hypothesis regarding information efficiency weak form of the Polish capital market by means of autocorrelation test, runs test and unit root test. The research is conducted for WIG 20, WIG, MIDWIG indexes, branch indexes of the WIG index and subindexes constructed for the same sectors of WIG 20 and MIDWIG indexes. The analyses are carried out based on daily logarithimic return rates for the data from 3.10.1994 to 29.12.2006. The discussed period was divided into 19 subperiods where the dates of division are decisive Stock Market events. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Amsler Ch., Size and power: lower tail KPSS tests and anti-persistent alternatives, Applied Economics Letters, 1999.
 2. Borys A., Stec A., Z giełdy wyparowało 100 mld zł. Puls Biznesu z dnia 23.11.2007.
 3. Buczek S.B., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 2005.
 4. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa, 2001.
 5. Fama E.F., Efficient capital market: A review of theory and empirical work, Journal of Finance, vol. 25, 1970.
 6. Jajuga K. (red.). Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2000.
 7. Kufel T., Ekonometria, Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa, 2007.
 8. Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y., Testing the Null Hypothesis of Stationary Against the Alternative of a Unit Root, Journal of Econometrics, 54, 1992, 159-178.
 9. Papla D., Teoria rynku efektywnego i jej zastosowanie na rynku polskim, rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem K. Jajugi, AE Wrocław, 2003.
 10. Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 11. Żebrowska-Suchodolska D., Witkowska D., Zastosowanie testów autokorelacji do weryfikacji hipotezy o słabej formie efektywności rynku, referat wygłoszony na konferencji "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania". Krynica Zdrój 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu