BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Paweł (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Typologia bloga jako formy opisu rzeczywistości
Typology of Webblog as a Form of Description of Reality
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2013, vol. 14, nr 4, s. 21-25, przypisy
Słowa kluczowe
Blogi, Dziennikarstwo, Internet, Komunikowanie, Media
Blogs, Journalism, Internet, Communication, Media
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Blogi stają się coraz większym fenomenem w komunikacji internetowej. Bywają one wykorzystywane w bardzo różnych celach, a także przybierają odmienne formy, zbliżając się do różnych form tradycyjnych wypowiedzi pisanych. Artykuł za cel obiera próbę typologii współczesnych blogów w oparciu o kryterium instytucjonalnego umocowania. Na jego podstawie możliwe staje się wskazanie czterech form bloga. Po pierwsze wyróżnić możemy blogi obywatelskie, które pisane są przez obywateli, niezawodowych dziennikarzy i publikowane poza stroną internetową tworzoną przez zawodowych dziennikarzy. Drugi rodzaj blogów stanowią blogi publiczne pisane przez niezawodowych dziennikarzy, lecz publikowane na stronach internetowych lub portalach tworzonych przez zawodowych dziennikarzy i związanych jednoznacznie z firmą medialną. Kolejną współczesną postacią bloga są blogi dziennikarskie pisane przez zawodowych dziennikarzy, lecz publikowane poza stroną internetową tworzoną przez zespół zawodowych dziennikarzy. Czwartą odmianę stanowią wreszcie blogi medialne tworzone przez zawodowych dziennikarzy w obrębie instytucji medialnej. (abstrakt oryginalny)

Webblog has become a common phenomenon on Polish websites and is used as a communication tool in various ways. It is treated as a journalistic genre similar to traditional feature article. Not only is it used by companies and various organizations as a public relations and marketing tool but it is also becoming a more and more popular tool of political marketing. Blog is at last also a kind of a diary which lost its intimate character. Article aim at attempt of typology of contemporary weblog on the basis of criterion of institutional establishing. Thanks to this criterion we can single out four kinds of webblog: we can find weblogs produced by the public outside media companies, citizen blogs, and at the opposite we find weblogs that are part of media content and produced by professional staff journalists - media blogs. There are also weblogs that the audience can produce on platforms provided by the media - audience blogs, and weblogs that journalists maintain outside their companies - journalist blogs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Domingo,A. Heinonen, Weblogs and journalism. A typology to explore the blurring boundaries, "Nordicom Review" 2008, no. 1, s. 3-15.
  2. A. Kropiwnicki, Blogi wojny, "Wprost" 2003, nr 16.
  3. Leszek Olszański, Dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2006, s. 36-50.
  4. M. Szpunar, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, pod red. K. Grysy, Kielce 2008, s. 141-154.
  5. Krzysztof Szymoniak, Między gazetą a Internetem -nowe gatunki dziennikarskie, para gatunki czy hybrydy, "Język, Komunikacja, Informacja" 2008, nr 3, s. 121-138.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu