BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żeligowski Henryk (Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu)
Tytuł
Siatka modułowa (grid) w projektowaniu gazet i czasopism. Zarys problematyki
Modular Grid in a Newspaper and Magazine Design. The Outline of Issues
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2013, vol. 14, nr 4, s. 27-36, przypisy
Słowa kluczowe
Sieci siatkowe, Czasopiśmiennictwo, Grafika komputerowa
Grid computing, Periodicals, Computer graphics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy graficznego i typograficznego projektowania gazet i czasopism z zastosowaniem siatki modułowej (tzw. gridu). Współczesny design, layout lub typografia prasy drukowanej i cyfrowej opierają się w znacznej większości na zastosowaniu siatek modułowych, tworzonych na podstawie złotego podziału, ciągów Fibbonaciego, Lucasa, Renarda, systemu Modulor Le Corbusiera lub innego dowolnie wybranego systemu. Podstawę siatki modułowej w gazetach i czasopismach, zarówno w postaci poligraficznej, jak i cyfrowej, stanowi pionowy podział kolumny na łamy i na średnią szerokość liter oraz poziomy podział według interlinii pisma podstawowego i linii trasowania. Powstały w ten sposób system pionowych i poziomych linii tworzy modułowe podziały, umożliwiające spójne, racjonalne, logiczne i komunikatywne uporządkowanie materiału typograficznego oraz ilustracyjnego. Artykuł zawiera również wybrane zagadnienia historii projektowania modułowego od konstruktywizmu do współczesności, prezentuje również przykładowe modele siatek modułowych i ich projektantów. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the graphic and typographic design of newspapers and magazines with the use of a modular grid. A contemporary design, layout or the typography of printed and digital press are mainly based on the use of modular grids created on the basis of the golden section, Fibonacci sequence, Lucas sequence, Renard series, Le Corbusier Modulor System or any randomly chosen system. A vertical division of the page into columns and into the average width of the letters as well as the horizontal division according to the basic writings leading and the scribing line constitute the basis of the modular grid in the newspapers and magazines both in printing and digital form. Constructed in that way the system of vertical and horizontal lines creates modular partitions enabling coherent, rational, logical and communicative arrangement of typographic and illustrative material. The article contains also chosen aspects of the history of modular design from the constructivism to the present, shows exemplary models of the modular grids and presents their designers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Ambrose, P. Harris, Twórcze projektowanie, Warszawa 2007, s. 32.
 2. A. Tomaszewski, Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996, s. 232-233.
 3. T. Bierkowski, Cel typografii, [w:] Widzieć, wiedzieć, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011, s. 246-247.
 4. X. Li,Web page design affects news retrieval efficiency, www6.cityu.edu.hk/com/en_staff_detail.aspx?staff_id= 005
 5. K. Tyczkowski, Lettera Magica, Łódź 2005, s. 42.
 6. L. Lacava, The absence of a grid brings chaos, http://newspaperdesign.in/forum/topics/role-of-grid?xg_source=activity
 7. N. Pevsner, Villard de Honnecourt, [w:] Pevsner on Art and Architecture, ed. S. Games, London 2002.
 8. T. Malinowska, L. Syta, Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1981, s. 38-49.
 9. A. Kapr, W. Schiller, Ekspresjonizm, Mallarmé, futuryzm, konstruktywizm, El Lissitzky, Bauhaus, neorealizm, "Poligrafika" 1988, nr 7, s. 45-47.
 10. Z. Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918-1939, Warszawa 1979, wyd. 2, s. 28-67.
 11. O sztuce nowej i najnowszej - główne kierunki artystyczne w sztuce XX i XXI wieku, red. A. Włodarczyk-Kulak, M. Kulak, Warszawa 2010, s. 176-177.
 12. Wprowadzenie do współczesnej typografii, http://www.2plus3d.pl/artykuly/wprowadzenie-do-wspolczesnej-typografii/
 13. www.guity-novin.blogspot.com/2012/04/modern-newspapermagazine-layouts.html
 14. H.R. Bosshard, Der typografische Raster. The Typographic Grid, Zürich 2000.
 15. R. Oleś, P. Sierżęga, Matematyka w służbie typografii. Projektowanie na siatkach modułowych, http://www.2plus3d.pl/artykuly/matematyka-w-sluzbie-typografii-projektowanie-na-siatkachmodulowych
 16. J. Müller-Brockmann, Raster systeme für die visuele Gestaltung, Teufen 1981.
 17. J. Müller-Brockmann, Filozofia siatki w projektowaniu, [w:] Widzieć, wiedzieć, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011, s. 83.
 18. G. Sowula, Penguin, http://www.2plus3d.pl/artykuly/penguin
 19. http://thebookdesignblog.com/book-design-articles/historymarber-grid
 20. G. Ambrose, P. Harris, Layout. Zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008, s. 70-71.
 21. P.B. Meggs, A History of Graphic Design, New York 1998, s. 182-188.
 22. M.Garcia, Nowy image gazety, "Print & Publishing" 2001, nr 46, s. 56.
 23. R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007, s. 184.
 24. A. Hurlburt, The Grid. A Modular System for the Design and Production of Newspapers, Magazines, and Books, New York 1978.
 25. R. Poulin, Język projektowania graficznego, Warszawa 2011, s. 266-269.
 26. S. Timothy, Making and Breaking the Grid. A Graphic Design Layout Workshop, Gloucester 2005.
 27. Ruder E., Typografia porządku, [w:] Widzieć, wiedzieć, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011, s. 77.
 28. A. Bertram, Design, Harmondsworth 1938, s. 105.
 29. http://designmuseum.org/signup/newswire/enter-the-grid
 30. http:///book-design-articles/history-marber-grid
 31. http://thinkingform.com/thinking-capital-magazine-no2_1-designed-by-karl-gerstner/
 32. wordpress.com/gamswen/postmodern-graphic-design/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu