BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ emisji obligacji zamiennych na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa - empiryczna weryfikacja hipotezy zastąpienia aktywów
Convertible Bond Issue Impact on the Capital Structure of the Company - the Asset Substitution Hypothesis Empirical Verification
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 559-568, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Emisja obligacji, Obligacje zamienne, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Ryzyko finansowe
Bonds issuing, Convertible bonds, Company capital structure, Financial risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę oceny wpływu emisji obligacji zamiennych na strukturę kapitałową emitentów. Celem pracy jest jednak nie tylko opisanie zmian, jakie zaszły w pasywach przedsiębiorstw, ale określenie wybranych uwarunkowań tych zmian, zwłaszcza w kontekście strategicznym. Badaniu poddano zatem problem możliwości i potrzeb zaciągania długu hybrydowego w odniesieniu do posiadanej struktury aktywów i pasywów. (fragment tekstu)

The article attempts to assess the impact of convertible bond issue on the capital structure of the issuer, by defining some conditions in liabilities changes. We studied the problem of the convertible debt issuance needs and possibilities related to the structure of assets and liabilities. The asset substitution hypothesis, according to which the issue of convertible bonds should be carried out under conditions of increasing the issuer's financial risk level, has been reviewed. A study of 1622 issuances from 2000-2010 suggests that company debt level is a convertible bond issue determining factor. Only when a company has high, but not extremely high level of indebtedness, the asset substitution hypothesis may be positively reviewed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boutron E., Hubler J., Issuers' Features and Stock Market Reaction to Convertible Bonds Issuance: Evidence from the French Market, Europlace Institute of Finance, IAE Congrès 2010.
 2. Brennan M., Schwartz E., The Case for Convertibles, "Journal of Applied Corporate Finance" 1988.
 3. Chemmanur T.J., Simonyan K., What drives the issuance of putable convertibles: risk-shifting, asymmetric information, or taxes?, "Financial Management" Autumn 2010.
 4. Galai D., Masulis R., The Option Pricing Model and the Risk Factor of Stock, "Journal of Financial Economics" 1976, 3.
 5. Green R.C., Investment Incentives, Debt, and Warrants, "Journal of Financial Economics" 1984, 13.
 6. Hu X., Mao H., Empirical Study on the Financial Characteristics of Chinese Companies Issuing Convertible Bonds, "International Journal of Business and Management" 2009, vol. 4, no. 6.
 7. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, 3.
 8. Lewis C.M, Rogalski R.J., Seward J.K., Is Convertible Debt a Substitute for Straight Debt or for Common Equity?, "Financial Management" 1999, vol. 28, issue 3.
 9. Loncarski I., Ter Horst J., Veld C., Why do companies issue convertible bonds: a review of theory and empirical evidence, [w:] L. Renneboog (red.), Advances in Corporate Finance and Asset Pricing, Elsevier, Amsterdam 2006.
 10. Modigliani F., Miller M.H., The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment, "American Economic Review" 1958, 48.
 11. Myers, S.C, Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics" November 1977.
 12. Myers S.C., Majluf N.S., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, "Journal of Financial Economics" 1984, 13.
 13. Titman S., Wessels, R., The Determinants of Capital Structure, "Journal of Finance" 1988, 43.
 14. www.bloomberg.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu