BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Bożena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie mezzanine europejskich MSP
Mezzanine Financing of European SMEs
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 579-589, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Anioł biznesu, Programy pomocowe, Instrumenty finansowe
Small business, Business angel, Assistance programs, Financial instruments
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu zostanie scharakteryzowany rynek mezzanine w Europie w świetle danych statystycznych, głównie na podstawie wyników badań prezentowanych w Yearbook EVCA i innych raportach przygotowywanych na zlecenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Te prezentacje wskazują na wagę przywiązywaną do badanego instrumentu finansowego, a także przedsiębiorstw ze wszystkich segmentów, w tym MSP, przez instytucje Unii Europejskiej. Opracowują one politykę, która ma na celu zmniejszanie luki finansowej, a więc unowocześnienie i poprawę infrastruktury finansowej. (fragment tekstu)

The paper presents the mezzanine market in Europe, including the countries of Central and Eastern Europe. The institutions and programs supporting mezzanine financing of SMEs as well as mezzanine financing problems were also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annual Report 2010, European Investment Fund.
 2. Central and Eastern Europe Statistics 2008 by CEE Task Force EVCA.
 3. Central and Eastern Europe Statistics 2009 by CEE Task Force EVCA.
 4. Central and Eastern Europe Statistics 2010 by CEE Task Force EVCA.
 5. EIF Annual Report 2010.
 6. EIF Corporate Operational Plan 2011-2013.
 7. European Acquisition Finance. Debt Report 2011.
 8. Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, SGH, Warszawa 2008.
 9. Mezzanine Finance, Final Report, European Commission 2007.
 10. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 11. Mikołajczyk B., Mechanizmy gwarancyjne dla kredytów i inwestycji kapitałowych MSP, [w:] B. Kłosowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 12. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu a MSP, Difin, Warszawa 2007.
 13. Popłoński S., Koncepcja modelu funkcjonowania funduszu mezzanine, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2009.
 14. Reinforcing SME own funds: Mezzanine Finance and guarantee solutions, AECM, May 2010.
 15. Sulima M., Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine), [w:] M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2008.
 16. www.bvk-ev.de/privateequity.php.
 17. www.eif.org.
 18. www.europarl.europa.eu.
 19. www.ppea.org.pl.
 20. www.mezzanine.com.pl.
 21. Yearbook 2011: Methodology and Definitions, EVCA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu