BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska-Woś Magdalena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Zastosowanie pogłębionych wywiadów osobistych w badaniu postrzegania treści internetowych na temat produktów i firm
Applying of Individual Semi-structured Interviews in Research of Perceptions of the Internet Content about Products and Organizations
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 11 (CD), s. 528-536, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Produkt, Komunikowanie marketingowe, Media społecznościowe, Wyszukiwarki internetowe, Wyszukiwanie informacji, Internet, Metoda wywiadu, Marketing przychodzący
Organisation, Product, Marketing communication, Social media, Internet search engine, Information retrieval, Internet, Interview method, Inbound marketing
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie postrzegania internetowych treści przez internautów oraz sposobów pozyskiwania wartościowych informacji, związanych z organizacjami, bądź produktami. Zaprezentowano w nim wyniki uzyskane dzięki wykorzystaniu jednej z technik badań jakościowych - indywidualnych wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Opracowanie nawiązuje do koncepcji inbound marketing, jednak koncentruje się na potrzebach i zachowaniach konsumentów treści. Postrzegają oni produkty i organizacje poprzez pryzmat odnajdywanych informacji. Nie chcą być atakowani nachalną reklamą lub zanudzani przez nieatrakcyjne treści. Odwracają się od marek, które prowadzą z nimi komunikację w Internecie jedynie przy użyciu tradycyjnych działań, oferując treści niedostosowane do ich potrzeb. Koncepcja inbound marketing opiera się na trzech głównych komponentach: wyszukiwarki internetowe, kontent (treści) oraz media społecznościowe. Dlatego też na tych obszarach skoncentrowano się podczas przeprowadzanych wywiadów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present perceptions of the Internet content by the Internet users and the ways of obtaining valuable information related to organizations or products. The article shows the test results gathered by using qualitative research technique which is individual semi-structured interviews. Furthermore, the following paper concentrates on the concept of inbound marketing. More importantly it focuses on the needs and behaviours of consumers of Internet content. Internet users perceive the products and organizations through the prism of regaining information. People do not want to be overwhelmed or be attacked by intrusive advertising or be bored by unattractive contents. Consumers are given the unsuitable content, hence, they turn away from organizations which communicate with them in the Internet only using traditional approaches. The concept of inbound marketing is based on three crucial components: search engines, content and social media. Therefore, the interviews have been focused on aforementioned components. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker, D. A. (1992). The value of brand equity. Journal of business strategy, 13 (4), 27-32.
 2. Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California management review, 38 (3), 102-120.
 3. Barriball, K. L., & While, A. (1994). Collecting data using a semi-structured interview: a discussion paper. Journal of Advanced Nursing, 19, 328-335.
 4. Benhauer, (2013). Marketing Automation + RTB = nowe możliwości dla e-Commerce, B2C i B2B. Docieraj do zidentyfikowanych osób w sieci RTB. Marketing-automation.pl, http://marketing-automation.pl/marketing-automation-rtb-nowe-mozliwosci-dla-e-commerce-b2c-i-b2b-docieraj-do-zidentyfikowanych-osob-w-sieci-rtb/ (18.02.2014).
 5. Berthon, P., Pitt, L., & Campbell, C. (2008). Ad lib: When customers create the ad. California management review, 50 (4), 6-30.
 6. Brzozowska-Woś, M. (2011). Search engine marketing jako istotne narzędzie komunikacji marketingowej. W: M. Czaplewski, P. Ładny (red.), Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 651, Ekonomiczne problemy usług nr 68, tom (II, s. 649-657), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 7. Brzozowska-Woś, M. (2014). Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa. Marketing i Rynek, 8/2014, 39-45, http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_katedr_2014_mir8_ nowy.pdf.
 8. Christodoulides, G., Jevons, C., & Bonhomme, J. (2012). Memo to marketers: quantitative evidence for change: how user-generated content really affects brands?. Journal of advertising research, 52 (1), 53-64.
 9. DePaulo, P. (2000, december). How large should the sample size be in a qualitative study? DePaulo Research Consulting, Montgomeryville, Pa. www.quirks.com/articles/a2000/20001202.aspx?searchID=383113850.
 10. George, C., & Scerri, J. (2007). Web 2.0 and User-Generated Content: legal challenges in the new frontier. Journal of Information, Law and Technology, 12 (2), 1-22.
 11. Goldstein, D., & Lee, Y. (2005). The rise of right-time marketing. The Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 12 (3), 212-225.
 12. Griffin, A., & Hauser, J. R. (1993). The voice of the customer. Marketing science, 12 (1), 1-27.
 13. Halligan, B., & Shah, D. (2010). Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, Gliwice: Helion.
 14. Heinonen, K. (2011). Consumer activity in social media: Managerial approaches to consumers' social media behavior. Journal of Consumer Behaviour, 10 (6), 356-364.
 15. Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. The Journal of Marketing, 1-22.
 16. Lin, C. O. Y., & Yazdanifard, R. (2014). How Google's New Algorithm, Hummingbird, Promotes Content and Inbound Marketing. American Journal of Industrial and Business Management, 4, 51-57.
 17. May, K.A. (1989). Interview techniques in qualitative research: concerns and challenges. In Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue (Morse J.M. ed.), Aspen, Rockville, Maryland.
 18. Muntinga, D. G., Moorman, M., & Smit, E. G. (2011). Introducing COBRAs. International Journal of Advertising, 30 (1), 13-46.
 19. Rezabakhsh, B., Bornemann, D., Hansen, U., & Schrader, U. (2006). Consumer power: a comparison of the old economy and the Internet economy. Journal of Consumer Policy, 29 (3), 3-36.
 20. Rowley, J. (2008). Understanding digital content marketing. Journal of marketing management, 24 (5-6), 517-540.
 21. Schivinski, B., & Dabrowski, D. (2014). The effect of social media communication on consumer perceptions of brands. Journal of Marketing Communications, (ahead-of-print), 1-26.
 22. Spielmann, N. (2014). Brand equity for origin-bounded brands. Journal of Brand Management, 21 (3), 189-201.
 23. Stone, M. D., & Woodcock, N. D. (2014). Interactive, direct and digital marketing: A future that depends on better use of business intelligence. Journal of Research in Interactive Marketing, 8 (1), 4-17.
 24. Szewczyk, Ł. (2014, marzec 14). Megapanel styczeń 2014: Facebook wyprzedza Grupę Allegro-GG. Media2.pl. http://media2.pl/badania/109818-Megapanel-styczen-2014-Facebook-wyprzedza-Grupe-Allegro-GG.html (02.07.2014).
 25. Zhu, X., Ming, Z. Y., Zhu, X., & Chua, T. S. (2013, July). Topic hierarchy construction for the organization of multi-source user generated contents. In Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (pp. 233-242). ACM.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu