BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Becla Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Czaja Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Zielinska Anetta (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Pozaekonomiczne użytki środowiska przyrodniczego a usługi ekosystemów w świetle współczesnego rachunku ekonomicznego
Non-economic Arable Lands of Natural Environment Versus Ecosystems' Services in the Eye of Modern Economic Calculation
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 2 (45), s. 10-22
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Ekosystem, Rachunek ekonomiczny, Środowisko przyrodnicze, Usługi
Ecosystem, Economic calculation, Natural environment, Services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem poniższego opracowania jest identy􀏐ikacja pozaekonomicznych użytków środowiska przyrodniczego w kontekście usług ekosystemów oraz zwrócenie uwagi na problemy metodyczno-obrachunkowe, które należy rozwiązać, aby możliwe było włączenie usług ekosystemów do rachunku ekonomicznego. Jeżeli usługi ekosystemów oraz towarzyszące im użytki (pozaekonomiczne i ekonomiczne) mają stać się elementem rachunku ekonomicznego, niezbędne jest skuteczne rozwiązanie kilku istotnych wyzwań w postaci ograniczeń i uwarunkowań. Badanie oparte jest na studiach porównawczych i krytycznej analizie piśmiennictwa. W studiach metodyczno-obrachunkowych wykorzystano analizę konstrukcji wskaźników oraz badania charakteru metod ewidencyjno-obrachunkowych stosowanych w rachunku ekonomicznym. Autorzy przeprowadzili takie badania w kontekście wykorzystania analizy kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego i ich wyniki zamieścili we wcześniejszych publikacjach.(fragment tekstu)

The aim of study is to identify non-economic arable lands of natural environment in the context of services of ecosystems and to underline methodological and fi nancial issues, which should be solved, so that it would be possible to include services of ecosystems into an economic calculation. In this study the relationships among non-economic arable lands of natural environment and services of ecosystems were identifi ed and distinguished, also certain fl aws of traditional economic calculation were recognized.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Becla, S. Czaja, A. Zielińska, Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Wyd. Difin, Warszawa 2012.
  2. S. Czaja, A. Becla, Ekologiczne postawy procesów gospodarowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007, s. 232-233.
  3. M. Załoga, Między magią a medycyną, "Wiedza i Życie" 2003 nr 3, s. 30-37.
  4. D. Strielnikoff, Żeń-szeń - łzy pięknej Lao, "Wiedza i Życie" 2002 nr 10, s. 32-35.
  5. J. Solon, Koncepcja "Ecosystem Services" i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych, w: Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: meta-analizy, modele, teorie i ich zastosowania, red. T.J. Chmielewski, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2008 t. 21, s. 26.
  6. I.M. Green, C. Folke, R.K. Turner, I. Bateman, Primary and secondary values of wetland ecosystems, "Environmental and Resource Economics" 1994 nr 4, s. 55-74.
  7. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999, s. 72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu