BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzychowska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena jakości usług świadczonych przez zakłady ubezpieczeniowe
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, 2008, s. 53-63, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Usługi ubezpieczeniowe, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Usługi
Insurance services, Insurance company, Services
Abstrakt
Podejmując się oceny zakładów ubezpieczeń obok takich elementów, jak: wyniki działalności operacyjnej, pozycja na rynku, poziom rezerw techniczno- ubezpieczeniowych, należy także wspomnieć o tych, których nie uda się wyrazić w liczbach. Można tu zaliczyć jakość świadczonych usług. Według informacji podanej przez Państwową Izbę Ubezpieczonych, 70% Polaków przyznaje, że głównym kryterium wyboru firmy ubezpieczeniowej jest cena polisy. Dla pozostałych ważna jest jakość obsługi, oferta lub renoma firmy - wynika z badań przeprowadzonych przez IBM Global Business Services. Na decyzje klientów mają wpływ trzy podstawowe kwestie: współpraca z agentem, renoma firmy oraz pewność wypłaty odszkodowania. Opracowanie ma na celu sprawdzenie, jakie czynniki według ankietowanych mają wpływ na ich zadowolenie z jakości usługi ubezpieczeniowej, jaką otrzymali bądź otrzymują. Za definicję Jakości usług ubezpieczeniowych" na użytek tego badania można przyjąć, że jest to: postrzeganie przez klienta stopnia wypełnienia jego potrzeb związanych z ubezpieczeniem poprzez skorzystanie z usługi zakładu ubezpieczeń. Podstawowym miernikiem jakości jest zgodność działań podejmowanych przez zakład ubezpieczeń z regulacjami dotyczącymi specyfiki takiej działalności. Są to m.in. kodeks handlowy, ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22.05.2003 r., wewnętrzne przepisy, regulacje i zasady zakładu ubezpieczeń. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bollen K. A.: Structural equations with latent variables. New York: Wiley 1989
  2. DeVellis R.F.: Scale development: theory and applications. Newbury Park: SAGE 1991
  3. Kozyra C.: Pomiar jakości usług publicznych. Prace Naukowe nr 1006. AE, Wrocław 2006
  4. Model jakości usług finansowych w Polsce. AE, Poznań 2004
  5. Ostasiewicz W.: Istota pomiaru statystycznego. W: Pomiar statystyczny. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2003
  6. Sangowski T.: Rating jako narzędzie oceny zakładu ubezpieczeń. Wydawnictwo-Drukarnia Bonami, Poznań 2000
  7. Serwis PiU: Klienci firm ubezpieczeniowych nie są lojalni, www.piu.org.pl (5.10.2006)
  8. Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. PWN, Warszawa 1996
  9. Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce. AE, Poznań 2005
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu