BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olbryś Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Miary wrażliwości względnej wartości zagrożonej return-VaR portfela
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, 2008, s. 107-115, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Analiza wartości zagrożonej, Teoria analizy portfelowej
Value at Risk Analysis, Portfolio analysis theory
Abstrakt
Metoda dekompozycji wartości zagrożonej portfela, wprowadzona przez Garmana, a rozwinięta przez Hallerbacha pozwala na dokonanie analizy wrażliwości miary ryzyka portfela ze względu na zmiany udziałów (wag) jego składników. Umożliwia również oszacowanie, jaką część wartości miary ryzyka całego portfela możemy przypisać poszczególnym jego składnikom. Wymienione zagadnienia są szczególnie interesujące w przypadku zunifikowanych, stosowanych przez praktyków miar zagrożenia takich, jak Value-at-Risk. Celem opracowania jest zaprezentowanie miar wrażliwości względnej wartości zagrożonej return-VaR portfela, takich jak: wartość krańcowa, składowa i przyrost krańcowy oraz zastosowania i interpretacji przyrostu krańcowego na przykładzie portfela walutowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Garman M.: Improving on VaR., "Risk" 1996, No 9
  2. Garman M.: Taking VaR to Pieces, "Risk" 1997, No 10
  3. Hallerbach W.: Decomposing Portfolio Value at Risk: A General Analysis. Tinbergen Institute Discussion Paper, TI 99-034/2 1999
  4. Jackson M., Staunton M,: Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA. Helion, Gliwice 2004
  5. Olbryś J.: Decomposing Vahie-at-Risk: the case of a fund offunds portfolio. 5th Annual International Conference: Forecasting Financial Markets and Economic Decision-making, Book of abstracts, Łódź 2006
  6. Olbryś J.: Dekompozycja miary Value-at-Risk portfela i jej zastosowanie. W: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych VI. Red. A. Orłowski. Warszawa 2005
  7. Tasche D.: Risk Contributions and Performance Measurement. Working paper. Munich University of Technology 2000
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu