BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utkin Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie pewnego dwuczynnikowego modelu zmian stóp procentowych do wyznaczania VaR portfela obligacji
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, 2008, s. 117-127, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Analiza wartości zagrożonej, Portfel inwestycyjny, Ryzyko stopy procentowej
Value at Risk Analysis, Investment portfolio, Interest rate risk
Abstrakt
Wartość narażona na ryzyko (VaR) portfeli długoterminowych instrumentów procentowych, takich jak obligacje czy swapy procentowe, najczęściej jest wyznaczana metodą kowariancyjną. VaR instrumentów pozbawionych ryzyka kredytowego zależy od ryzyka rynkowego. Wartość portfela instrumentów jest kombinacją liniową wartości odpowiednich funkcji stóp procentowych związanych z przyszłymi terminami. Mogą to być stopy zerokuponowe (spot) lub stopy zwrotu w terminie zapadalności (yield to maturity). Źródłem ryzyka rynkowego portfela są zmiany poziomu tych stóp. Na dojrzałych rynkach finansowych do szeregów czasowych przyrostów stop procentowych można dopasować modele co najwyżej trój czynnikowe opisujące zmiany poziomu, nachylenia oraz krzywizny krzywej dochodowości, Na polskim rynku hurtowych obligacji skarbowych udało się dopasować do szeregów przyrostów stóp zwrotu z okresu 17.07.2002 r. - 9.01.2004 r. pewien dwuczynnikowy model regresji liniowej, a mianowicie zmodyfikowany model Schaefera. Wynik ten stał się podstawą redukcji czynników ryzyka w kowariancyjnej metodzie VaR i będzie przedstawiony w opracowaniu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Basle Committee on Banking Supervision (1996): Amendment to the capital accord to incorporate market risks, http://www.bis.org
 2. Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania rynkiem finansowym, WIG-Press, Warszawa 2001
 3. Golub B.W., Tilman L.M.: Measuring Yield Curve Risk Using Principal Components Analysis, Value at Risk, and Key Rate Durations. "Journal of Portfolio Management" 1997, Summer
 4. Golub B.W., Tilman L.M.: Risk Management. Approaches for Fixed Income Markets. Wiley and Sons, New York 2000
 5. Górska R. Model Schaefera i jego modyfikacja w badaniu zmian krzywej dochodowości w Polsce. "Przegląd Statystyczny" 2005, nr 2
 6. Litterman R., Scheinkman J.A.: Common Factors Affecting Bond Returns. "Journal of Fixed Income" 1991, No. 1
 7. Risk Metrics Technical Documents, http://www.riskmetrics.com
 8. Schaefer M.S.: Immunization and Duration. A Review of Theory. Performance and Applications. "Midland Corporate Finance Journal" Vol. 2, No 3
 9. Utkin J.: Kryteria wyboru portfela obligacji skarbowych maksymalizującego zysk. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '05. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2005
 10. Utkin J.: Obligacje i ich portfele. Wycena, wrażliwość, strategie. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005
 11. www.nbp.pl/Publikacje/nadzor_banlcowy/pdf/basle24.doc
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu