BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doman Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Zależności pomiędzy zmiennością, wolumenem i czasem trwania ceny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Dependencies Between Volatility, Volume and Duration at the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 9, s. 185-199, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Informacja, Instrumenty finansowe, Ceny, Ekonometria, Model GARCH
Capital market, Information, Financial instruments, Prices, Econometrics, GARCH model
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Proces napływu informacji jest powszechnie uważany za główny czynnik wywołujący zmiany cen instrumentów finansowych. Pytanie o mechanizm tego zjawiska należy do najważniejszych problemów teorii mikrostruktury rynku. Bezpośrednie modelowanie procesu napływu informacji jest trudne. W związku z tym w badaniach empirycznych zwykle stosuje się zmienne zastępcze, które w pewien sposób mogą przybliżyć dynamikę informacji. W prezentowanej pracy analizujemy powiązania pomiędzy zmiennymi zastępczymi dla procesu informacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: wolumenem obrotu, zmiennością i czasem trwania ceny (ang. duration), i poszukujemy odpowiedzi na pytanie o rolę każdej z nich w procesie odkrywania niepublicznej informacji przez graczy nieposiadających do niej dostępu (uniformed traders). W szczególności interesują nas w różnice w łącznej dynamice zmienności, wolumenu i czasu trwania ceny w zależności od płynności spółek. (abstrakt oryginalny)

The impact of information process is commonly considered to be the main factor triggering the changes of financial instrument prices. The question about the mechanism of this phenomenon belongs to the most important problems of market microstructure theory. Direct modeling of information flow is difficult and so researchers look for different proxies for it. In the paper, we investigate some connections between the possible proxies of information process at the Warsaw Stock Exchange: volume, duration and return, and try to answer the question about a variable that is the most important factor in the process of discovering private information by uniformed traders. We are especially interested in differences in the join dynamics of volatility, volume, and duration that depend on the stock liquidity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Admati A.R., Pfleiderer P., A Theory of intraday Patterns: Volume and Price. The Review of Financial Studies, 1988,1, 3-40.
 2. Bagehot W., The Only Game in Town. Financial Analyst Journal, 1971, 27, 12-14.
 3. Bień K., Modele ACD - podstawowa specyfikacja i przykład zastosowania. Przegląd Statystyczny , 2006, 53 (3), 83-97.
 4. Bień K., Zaawanasowane specyfikacje modeli ACD - prezentacja i przykład zastosowania. Przegląd Statystyczny , 2006a, 53 (1), 91-108.
 5. Blume L.E., Easley D., O'Hara M. Market Statistics and Technical Analysis: The Role of Volume. Journal of Finance, 1994, 49, 153-182.
 6. Bollerslev T., On the Correlation Structure for the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Process. Journal of Time Series Analysis, 1988, 9, 121-131.
 7. Bollerslev T., Mikkelsen H., Modeling and Pricing Long-Memory in Stock Market Volatility. Journal of Econometrics, 1996, 73, 151-184.
 8. Copeland T.E., Galai D., Information Effects and the Bid-Ask Spread, Journal of Finance. 1983,38, 1457-1469.
 9. Dacorogna M.M., Gencay R., Olsen R.B., Pictet O.V., An Introduction to High-Frequency Finance, Academic Press, San Diego 2001.
 10. Diamand D.W., Varrecchia R. E., Constraints on Shorts-sellingand Asset Price Adjustment to Private Information. Journal of Financial Economics, 1987, 82, 33-53.
 11. Doman M., Modelowanie mikrostruktury polskiego rynku finansowego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2006, 78, 149-167.
 12. Doman M., Oddziaływanie procesu informacji na dynamiką cen akcji, referat na konferencji Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń 2007.
 13. Doman M., Doman R., Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 14. Dufour A., Engle R.F., Time and price impact of a trade. Journal of Finance, 2000, 55, 2467-2498.
 15. Easley D., O'Hara M., Price, Trade Size and Information in Securities Market. Journal of Financial Economics, 1987,19, 69-90.
 16. Easley D., O'Hara, M., Time and the Process of Security Price Adjustment. Journal of Finance, 1992, 47, 577-606.
 17. Engle R.F., Russel J.R., Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data. Econometrica, 1998, 66, 1127-1162.
 18. Fantazzini D., Financial markets Microstructure and High Frequency Data: Theoretical Issues, Stylized facts and Econometric Tools, D.U. Press, Pavia 2004.
 19. Glosten L., Milgram P., Bid, Ask and Transactions Prices in a Specialist Market with Heterogeneously Informed Trader. Journal of Financial Economics, 1985, 13, 71-100.
 20. O'Hara M., Market Microstructure Theory. Blackwell Inc., Oxford 1995.
 21. Karpoff J.,. The Relation Between Price Changes and Trading Volume: A Survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1987, 22, 515-528
 22. Manganelli S., Duration, Volume and Volatility Impact of trades. Journal of Financial Markets, 2005, 8, 377- 399.
 23. Nelson D.B. Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 1991, 59,347-370
 24. Tsay R.S., Analysis of Financial Time Series, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley& Sons, New York 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2382
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu